PALCO IT
PALCO IT, s.r.o. | Logo

RSS

kanál odberu noviniek zo stránky

Príspevky

PALCO IT, s.r.o. | RSS | Príspevky

Modré spektrá sú najvyššie frekvenčné spektrá viditeľného elektromagnetického vlnenia pozorované ľudským zmyslom. Z pohľadu kvantových fotónov je modrý najenergetickejší z bieleho osvetlenia viditeľných spektier. Z týchto dôvodov je technologicky vhodný na výrobu fotónov generujúcich konvertovaný typ s nižšou energiou po dopade vyšších energetických fotónov na zmesi konvertor - fosfor alebo baryta bielych LED.