Osvetlenie verejných, kancelarských a komerčných priestorov

Osvetľovacia technológia LED
Vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu

Dizajn LED predradníkov

PALCO IT, s.r.o. | Dizajn LED predradníkov - schéma