Osvetlenie verejných, kancelárskych a komerčných priestorov

PALCO IT, s.r.o. - Osvetľovacia technológia LED vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu.

Biodynamické interiérové svietidlo s UV-C LED pre dezinfekciu prostredia

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Biodynamické interiérové svietidlo s UV-C LED pre dezinfekciu prostredia
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Biodynamické interiérové svietidlo s UV-C LED pre dezinfekciu prostredia
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Biodynamické interiérové svietidlo s UV-C LED pre dezinfekciu prostredia

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Biodynamické interiérové svietidlo s UV-C LED pre dezinfekciu prostredia
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Biodynamické interiérové svietidlo s UV-C LED pre dezinfekciu prostredia
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Biodynamické interiérové svietidlo s UV-C LED pre dezinfekciu prostredia