PALCO IT
PALCO IT, s.r.o. | Logo

PRÍSPEVKY

úspora, životnosť, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | Umelá polnoc
UMELÁ POLNOC

Podporný program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti výmeny verejného osvetlenia. Kde zadávate typ svietidla, počet svietidiel, sadzba, denná doba svietenia. To vám zaberie čas maximálne 5 minút. Stlačením tlačidla výpočet úspornosti mate okamžité výsledky výpočtu. Program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti vám vypočíta údaje potrebné pre projekt: výzva ministerstva hospodárstva, výmena osvetľovacích bodov verejného osvetlenia.

Výpočty programu pokrývajú 3 základné okruhy:
  • Energetická efektívnosť: výpočet úspory elektrickej energie, úspory finančných prostriedkov, návratnosť investície, ročný percentuálny výnos z investície, ročný a celkový zisk z investície,
  • Úspora emisií: CO2,
  • Ekonomická efektívnosť: Neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia. Obťiažne sa rozhodujete investovať do výmeny verejného osvetlenia Údaje pre projekt a rozhodnutie do 5 minút,
Neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia, obťažne sa rozhodujete investovať:
  • Vyberiete typy svietidiel súčasného osvetlenia,
  • Počet svietidiel,
  • Sadzba elektrickej energie,
  • Denná doba svietenia,
Implicitný režim šetrenia: 4hodiny po pripojení napájania svietidlo v nominálnom max. 40W móde, nasledujúcich 5hodín je svietidlo v šetriacom móde 50%/20W z max. príkonu, následne až do vypnutia svietidla sa nastaví nominálny mód. Uznaný režim manažmentu umelej polnoci: Po uznaní dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci, svietidlo sa automatický prepne do šetriaceho módu v časovom intervale 23:00 až 04:30. Procedúra uznania dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci má tieto podmienky: Dĺžka prevádzkovej noci je väčšia ako 5hod. a súčasne dĺžka prevádzkovej noci je kratšia ako 18hod. Súčasne rozdiel dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci je v intervale ±1hod.
PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | Umelá polnoc | Program

STAV FUNKCIE BLIKNUTIE
Simulácia - 2x
Šetriaci mód - 1x
Šetriaci mód vypnutý - 0x
Krátke stlačenie Zapnutie simulácie 2x
Krátke stlačenie Vypnutie simulácie 3x
Dlhé stlačenie Zapnutie šetrenia 4x
Dlhé stlačenie Vypnutie šetrenia 8x