Logo
PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Umelá polnoc

Podporný program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti výmeny verejného osvetlenia. Kde zadávate typ svietidla, počet svietidiel, sadzba, denná doba svietenia. To vám zaberie čas maximálne 5 minút. Stlačením tlačidla výpočet úspornosti mate okamžité výsledky výpočtu. Program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti vám vypočíta údaje potrebné pre projekt: výzva ministerstva hospodárstva, výmena osvetľovacích bodov verejného osvetlenia.

Výpočty programu pokrývajú 3 základné okruhy:

  • Energetická efektívnosť: výpočet úspory elektrickej energie, úspory finančných prostriedkov, návratnosť investície, ročný percentuálny výnos z investície, ročný a celkový zisk z investície.
  • Úspora emisií: CO2.
  • Ekonomická efektívnosť: neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia. Obťiažne sa rozhodujete investovať do výmeny verejného osvetlenia Údaje pre projekt a rozhodnutie do 5 minút.

Neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia, obťažne sa rozhodujete investovať:

  • Vyberiete typy svietidiel súčasného osvetlenia.
  • Počet svietidiel.
  • Sadzba elektrickej energie.
  • Denná doba svietenia.

Implicitný režim šetrenia: 4hodiny po pripojení napájania svietidlo v nominálnom max. 40W móde, nasledujúcich 5hodín je svietidlo v šetriacom móde 50%/20W z max. príkonu, následne až do vypnutia svietidla sa nastaví nominálny mód. Uznaný režim manažmentu umelej polnoci: po uznaní dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci, svietidlo sa automatický prepne do šetriaceho módu v časovom intervale 23:00 až 04:30. Procedúra uznania dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci má tieto podmienky: dĺžka prevádzkovej noci je väčšia ako 5hod. a súčasne dĺžka prevádzkovej noci je kratšia ako 18hod. Súčasne rozdiel dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci je v intervale ±1hod.

Program umelej polnoci

Tabuľka módov programu:

STAV FUNKCIE BLIKNUTIE
Simulácia - 2x
Šetriaci mód - 1x
Šetriaci mód vypnutý - 0x
Krátke stlačenie Zapnutie simulácie 2x
Krátke stlačenie Vypnutie simulácie 3x
Dlhé stlačenie Zapnutie šetrenia 4x
Dlhé stlačenie Vypnutie šetrenia 8x

Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.
Najpozerateľnejšie