Osvetlenie verejných, kancelárskych a komerčných priestorov

PALCO IT, s.r.o. - Osvetľovacia technológia LED vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Umelá polnoc

Umelá polnoc

Implicitný režim šetrenia: 4hodiny po pripojení napajania svietidlo v nominálnom (maximálnom - 40W) móde, nasledujúcich 5hodín je svietidlo v šetriacom móde (50% - 20W z max. príkonu), následne až do vypnutia svietidla sa nastaví nominálny mód. Uznaný režim manažmentu umelej polnoci: Po „uznaní“ dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci, svietidlo sa automatický prepne do šetriaceho módu v časovom intervale 23:00 až 04:30 hod. Procedúra uznania dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci má tieto podmienky: Dĺžka prevádzkovej noci je väčšia ako 5 hodín. Súčasne dĺžka prevádzkovej noci je kratšia ako 18 hodín. Súčasne rozdiel dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci je v intervale ± 1 hodina. LED svietidlo Streelit po pripojení napájacieho napätia indikuje stavy počtom bliknutí LED svietidla.

STAV FUNKCIE BLIKNUTIE
Simulácia - 2x
Šetriací mód - 1x
Šetriací mód vypnutý - Bez bliknutia
Krátke stlačenie Zapnutie simulácie 2x
Krátke stlačenie Vypnutie simulácie 3x
Dlhé stlačenie Zapnutie šetrenia 4x
Dlhé stlačenie Vypnutie šetrenia 8x

Podporný program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti výmeny verejného osvetlenia. Kde zadávate typ svietidla, počet svietidiel, sadzba, denna doba svietenia. To vám zaberie čas maximálne 5 minút. Stlačením tlačidla Výpočet úspornosti mate okamžité výsledky výpočtu. Program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti vám vypočíta údajepotrebné pre projekt: výzva ministerstva hospodárstva, výmena osvetľovacích bodov verejného osvetlenia.

Výpočty programu pokrývajú 3 základné okruhy:
  • Energetická efektívnosť: výpočet úspory elektrickej energie, úspory finančných prostriedkov, návratnosť investície, ročný percentuálny výnos z investície, ročný a celkový zisk z investície,
  • Úspora emisií: CO2,
  • Ekonomická efektívnosť: Neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia. Obtiažne sa rozhodujete investovať do výmeny verejného osvetlenia Údaje pre projekt a rozhodnutie do 5 minút,