Osvetlenie verejných, kancelárskych a komerčných priestorov

PALCO IT, s.r.o. - Osvetľovacia technológia LED vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Kvalita svetla

Kvalita svetla

U tých serióznejších výrobcov zdrojov svetla nájdete údaj o farebnej teplote napr. CCT=4000K, alebo aj ďalší údaj o indexe farebného podania napr. CRI=80. Niekde namiesto označenia CRI nájdete označenie RA. Farebná teplota, CCT (Correlated Color Temperature), je to biele svetlo, ktoré vyžaruje absolútne čierne teleso zahriate na deklarovanú hodnotu. Index farebného podania CRI (Color Rendering Index), udáva percentuálne vnímanie farieb pod umelým osvetlením oproti realnému podaniu farieb osvetlené denným svetlom. Najvyšší index farebného podania majú volfrámové klasické žiarovky a halogénové žiarovky CRI sa blíži k hodnote 100. Pri umelom osvetlení pôsobia proti sebe dva aspekty: úspornosť a kvalita svetla. Ak potrebujete mať 100%-né osvetlenie, čo sa týka kvality, použijete napríklad klasické žiarovky prípadne halogénové umiestnené v lustri s reflektorom smerujúcim na biely matný povrch stropu miestnosti. Na druhej strane musíte použiť asi 12 násobné množstvo elektrickej energie oproti ekvivalentnému LED panelovému svietidlu priame podsvietenie s difúzorom. Pričom si predstavte kvalitu LED svietidla zhruba na úrovni 80% a investičné náklady asi 10 násobné.
 • LED majú CRI=65-96,
 • Studené biele LED majú nižšie hodnoty ako teplé biele LED,
 • Najvyššie CRI majú LED s integrovanou sekundárnou optikou,
 • Sodíkové výbojky majú veľmi nízky CRI<25,
 • Metal-halogenidové výbojky majú CRI>90, sú vhodné pre osvetľovanie priechodov pre chodcov,
 • Fluorescenčné trubice majú rozsah CRI=60-90, frekvenčné elektromagnetické spektrum a hlavne jeho rozsah,
 • Spektrum viditeľného elektromagnetického vlnenia je v rozsahu 400nm až 720nm,
 • LED technológia neobsahuje zložky spektra mimo viditeľného rozsahu,
 • Ostatné technológie obsahujú ultrafialové aj infračervené zložky spektra, ktoré ľudský zrak nevníma, ale ich registruje, prijíma a spracováva. Vplyv týchto zložiek spektra je predmetom skúmania psychoanalytikov,
 • Spojitosť elektromagnetického frekvenčného spektra a výpadky spektrálnych zložiek - táto vlastnosť má veľký vplyv na kvalitu osvetlenia, znižujú kvalitu osvetlenia a zaťažujú ľudský organizmus. Dynamické zmeny elektromagnetického frekvenčného spektra,
 • Vyššia strmosť poklesu amplitúda diskrétnych zložiek a zmena strmosti frekvenčnej charakteristiky zvyšuje citlivosť ľudských mozgových receptorov. Pri takomto charakteru umelého osvetlenia sa ľudský organizmus skôr unaví. Vyžarovací charakter a distribúcia svetla z umelého osvetlenia,
 • Všetky zdroje svetla, okrem lineárnych fluorescenčných trubíc majú bodový charakter,
 • Konverzia na plošný charakter osvetlenia sa prevádza pomocou difúznej optiky,
 • Pri použití difúzora musíme počítať s vysokými stratami svetelného toku až 50%,
 • Bodový charakter osvetlenia zvyšuje rušivé oslnenie a súčasne viac zaťažuje ľudský organizmus,
 • Farebná teplota umelého osvetlenia je v intervale cca 2500K až 10000K,
 • Teplé biele svetlo je v rozmedzí 2500K až 3500K, je vhodné do oddychových a náladových priestorov,
 • Neutrálne biele svetlo má typickú farebnú teplotu okolo 4000K, je vhodné do pracovných interiérových priestorov,
 • Studené biele svetlo s CCT=5000K a vyššia je vhodné do technických a komunikačných miestnosti, pivníc, schodíšť,exteriéru,