Logo
PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Kvalita svetla

U tých serióznejších výrobcov zdrojov svetla nájdete údaj o farebnej teplote napr. CCT: 4000K, alebo aj ďalší údaj o indexe farebného podania napr. CRI: 80. Niekde namiesto označenia CRI nájdete označenie RA. Farebná teplota - CCT (Correlated Color Temperature) je biele svetlo, ktoré vyžaruje absolútne čierne teleso zahriate na deklarovanú hodnotu. Index farebného podania - CRI (Color Rendering Index) udáva percentuálne vnímanie farieb pod umelým osvetlením oproti reálnemu podaniu farieb osvetlené denným svetlom. Najvyšší index farebného podania majú volfrámové klasické žiarovky a halogénové žiarovky CRI sa blíži k hodnote 100. Pri umelom osvetlení pôsobia proti sebe dva aspekty - úspornosť a kvalita svetla. Ak potrebujete mať 100%-né osvetlenie, čo sa týka kvality, použijete napríklad klasické žiarovky prípadne halogénové umiestnené v lustri s reflektorom smerujúcim na biely matný povrch stropu miestnosti. Na druhej strane musíte použiť asi 12 násobné množstvo elektrickej energie oproti ekvivalentnému LED panelovému svietidlu priame podsvietenie s difúzorom. Pričom si predstavte kvalitu LED svietidla zhruba na úrovni 80% a investičné náklady asi 10 násobné.

Spektrum svetla

Hlavný vplyv na kvalitu umelého osvetlenia má frekvenčná charakteristika vyžarovaného svetla:

 • Studené biele svetlo s CCT=5000K a vyššia je vhodné do technických a komunikačných miestnosti, pivníc, schodíšť, exteriéru.
 • Neutrálne biele svetlo má typickú farebnú teplotu okolo 4000K, je vhodné do pracovných interiérových priestorov.
 • Teplé biele svetlo je v rozmedzí 2500K až 3500K, je vhodné do oddychových a náladových priestorov.
 • Farebná teplota umelého osvetlenia je v intervale cca 2500K až 10000K.
 • Vernosť farieb predmetu osvetľovaného umelým osvetlením.
 • Korelácia frekvenčnej charakteristiky svetelného zdroja s charakteristikou priemernej citlivosti ľudského zraku.
 • Strmé výpadky frekvenčnej charakteristiky pôsobia na komfort umelého osvetlenia.
 • Príjemne umelé osvetlenie má spojitú a vyhladenú frekvenčnú charakteristiku Fotón s vyššou frekvenciou.
 • Modré spektrum má väčšiu energiu.
 • Červené spektrum má najnižšiu energiu.
 • Studené biele svetlo intenzívnejšie vzrušuje mozgové bunky.
 • Spojitá frekvenčná charakteristika bez strmých výpadkov zvyšuje kvalitatívne parametre umelého osvetlenia.
 • LED majú CRI=65 až 96.
 • Studené biele LED majú nižšie hodnoty ako teplé biele LED.
 • Najvyššie CRI majú LED s integrovanou sekundárnou optikou.
 • Sodíkové výbojky majú veľmi nízky CRI<25.
 • Metal-halogenidové výbojky majú CRI>90, sú vhodné pre osvetľovanie priechodov pre chodcov.
 • Fluorescenčné trubice majú rozsah CRI=60 až 90, frekvenčné elektromagnetické spektrum a hlavne jeho rozsah.
 • Spektrum viditeľného elektromagnetického vlnenia je v rozsahu 400nm až 720nm.
 • LED technológia neobsahuje zložky spektra mimo viditeľného rozsahu.
 • Ostatné technológie obsahujú ultrafialové aj infračervené zložky spektra, ktoré ľudský zrak nevníma, ale ich registruje, prijíma a spracováva. Vplyv týchto zložiek spektra je predmetom skúmania psychoanalytikov.
 • Spojitosť elektromagnetického frekvenčného spektra a výpadky spektrálnych zložiek. Táto vlastnosť má veľký vplyv na kvalitu osvetlenia, znižujú kvalitu osvetlenia a zaťažujú ľudský organizmus. Dynamické zmeny elektromagnetického frekvenčného spektra.
 • Vyššia strmosť poklesu amplitúda diskrétnych zložiek a zmena strmosti frekvenčnej charakteristiky zvyšuje citlivosť ľudských mozgových receptorov. Pri takomto charakteru umelého osvetlenia sa ľudský organizmus skôr unaví. Vyžarovací charakter a distribúcia svetla z umelého osvetlenia.
 • Všetky zdroje svetla, okrem lineárnych fluorescenčných trubíc majú bodový charakter.
 • Konverzia na plošný charakter osvetlenia sa prevádza pomocou difúznej optiky.
 • Pri použití difúzora musíme počítať s vysokými stratami svetelného toku až 50%.
 • Bodový charakter osvetlenia zvyšuje rušivé oslnenie a súčasne viac zaťažuje ľudský organizmus.

Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.
Najpozerateľnejšie