Osvetlenie verejných, kancelarských a komerčných priestorov

Osvetľovacia technológia LED
Vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu

PALCO IT, s.r.o. | Spoľahlivosť elektronických zariadení
Poruchy elektronických zariadení majú v závislosti od času exponenciálnu distribúciu. Teda MTBF určuje dobu v hodinách, kedy je 63% pravdepodobnosť poruchy elektronického zariadenia.
PALCO IT, s.r.o. | Zdrojové kódy vybraných aplikácií
Ukážka zdrojových kódov vybraných aplikácií, ktoré je možné jednoducho kopírovať a umiestniť ich tak na svoj web alebo do súboru na svojom počítači.
PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične
Keď bol nameraný celkový svetelný tok 4860,8lm pri príkone (na vstupných svorkách 230VAC) 39,2W. Celková účinnosť svetelnej technológie je 129lm/W.