Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

PRÍSPEVKY


Modrá má najvyššiu frekvenciu vo viditeľnom spektre elektromagnetického vlnenia. Z kvantového pohľadu je najenergetickejšou zložkou viditeľného spektra. Z týchto dôvodov je technologicky vhodný na výrobu konvertovaného typu bielych LED.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Prečo eBook?

Tento eBook píšem preto, že pociťujem potrebu dať svoje skúsenosti na papier. Tento eBook si prečítate preto, že sa v ňom dozviete, ako si vytvoriť vlastný výrobok, ktorý šetrí elektrickú energiu.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Semináre

Seminár je forma výučby, v ktorej sa uplatňujú, tvorivý a aktívny prístup k úlohám a problémom daného predmetu, osvojujú si vedecko-metodologické postupy určitého vedného odboru pri riešení konkrétnych úloh na základe samostatného štúdia a poznatkov získaných v ostatných formách výučby.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Hackathon a Startup

Startup sem, startup tam, všetci máme startupy a pritom nikto nevie, čo to presne znamená - každý si ho totiž vykladá podľa seba. Otvorili ste si kaviareň? Super, máte startup. Aspoň takto si to vysvetľujú niektorí z nás.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | História internetu

S prvou myšlienkou siete prišiel v roku 1966 BOB TAYLOR. Na jej základe sa začala budovať sieť ARPANET pomenovaná po agentúre, ktorá ju financovala.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Odborné webové výrazy

Informatický slovník obsahuje webové pojmy, informatické pojmy, skratky a ďalšie odborné slová, ktoré sa často používajú v oblasti webových a informačných technológií. Informatický slovník môžete použiť na rýchle vyhľadanie webových pojmov.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | HTTP chyby

Stavový kód HTTP je súčasť hlavičky odpovede servera na klientsku požiadavku. Stavový kód upresňuje, ako bola odpoveď serverom spracovaná či bola požiadavka vybavená kladne, záporne, alebo došlo k chybe.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Kilowatthodina

Kilowatt hodina je jednotka energie používaná najmä v energetike. Zodpovedá presne 3,6MJ. Kilowatthodina nepatrí do sústavy SI napriek tomu, že je odvodená od jednotky watt. Jednotkou energie v sústave SI je joule, ktorý zodpovedá jednej watt sekunde.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Koncepcia LED osvetlenia

Svietidlo, ako klasické elektronické zariadenie. Technická životnosť kalkulovaná podľa MTBF stredná doba medzi poruchami elektronických komponentov a celého elektronického zariadenia.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Porovnávanie svietidiel

Porovnávanie vybraných svietidiel a ich následné vyhodnotenie výsledkov. Jednoduchá tabuľka kde sa porovnávajú dve typy svietidiel - LED vs. žiarovka. Hodnoty porovnávania sú v percentách.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Popis LED predradníkov

Jednoduchšia kvazi-rezonančná Flyback s implicitnou aktívnou korekciou účinníka pre vstupný výkon až do 120W. Komplikovanejšia rezonančnej LLC pre vstupný výkon nad 200W.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | História stránky

História stránky vo formáte fotogalérie, ako vyzerala naša stránka v jednotlivých obdobiach? História obrázkov siaha iba od roku 2015 do súčasnosti.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Dizajn LED predradníkov

Uvádzajú sa schematické diagramy pripojenia žiariviek pomocou elektronického predradníka, ako aj video odporúčania pre použitie takýchto zariadení. Ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou systému plynových výbojok, napriek tomu, že konštrukcia týchto svetelných zdrojov sa môže výrazne líšiť.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Šetrič energie PSU Saver 24DT

Šetrič energie PSU Saver 24DT je elektronické zariadenie na úsporu elektrickej energie pre výbojové zdroje svetla, žiarivky a výbojky. Zariadenie zabezpečuje optimalizáciu príkonu elektrickej energie do osvetľovacej sústavy.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | LED reflektor

LED reflektor S13_PIR je konštruovaný pre obchodné a výstavné priestory vhodné pre osvetlenie predajného tovaru. Je prispôsobené pre montáž na napájaciu rampu.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky pre osvetlenie
5 druhov

Komponentné LED svietidla: technická životnosť kalkulovaná podľa MTBF komponentov a celého zariadenia. Integrované LED osvetlenie: LED moduly sú vsadené na povrch stien, stropov alebo podhľadov.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Prístupový systém RFID

RFID Prístupový systém na karty Mifare alebo prívesky, ktoré identifikujú osobu s možnosťou pridelenia štruktúry privilégií, napríklad pre vstup do špeciálnych priestorov.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Sieťový vypínač

Sieťový vypínač riadene vypína reléový výstup sieťového napätia. Riadenie je dátové s manchester s dvoj-fázovým kódovaním. Kódované napätie je unipolárne s 5V úrovňou. Napäťový signál je galvanický oddelený od ovládacej jednotky.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Umelá polnoc

Podporný program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti výmeny verejného osvetlenia. Kde zadávate typ svietidla, počet svietidiel, sadzba, denná doba svietenia. To vám zaberie čas maximálne 5 minút.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | AndroLit LED svietidlo
Bluetooth

AndroLit PALCO IT ©16 – Diaľkovo ovládané svietidlá pre každého. Prístupné v každej domácnosti, v kancelárií, priemyselnej hale, pouličnom osvetlení. Ovládateľné z ľubovoľného Android zariadenia Mobil, Tablet, TV, Hodinky.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Účinnosť svetelných zdrojov

Téma účinnosti svetelných zdrojov sa v súčasnej dobe dostáva na nižšie priority, je až takmer nepodstatnou. Priority sa skôr kladú na Spoľahlivosť osvetlenia a kvalitu osvetlenia pre príslušný pracovný priestor.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Posúdenie kalkulovanej životnosti

Najprv poznamenávam, že technická životnosť elektronických zariadení nemá vzájomný vzťah s technickou životnosťou zariadení ako sú napríklad zdroje svetla s volfrámovým vláknom, alebo výbojové zdroje svetla.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky| Kvalita svetla

U tých serióznejších výrobcov zdrojov svetla nájdete údaj o farebnej teplote napr. CCT: 4000K, alebo aj ďalší údaj o indexe farebného podania napr. CRI: 80. Niekde namiesto označenia CRI nájdete označenie RA.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Viac lúmenov nemusí byť viac svetla

Jedným z hlavných kritérií pre výber akéhokoľvek produktu je porovnávanie parametrov produktov. To sa týka aj výberu vhodného osvetlenia kde je potrebné intenzívne a kvalitné osvetlenie, ktoré prispieva ku kvalite vykonávanej práce.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Premiumebook

Milujte hlavne seba, partner zdieľa svoj život s vami. Ak ste boli s partnerom napríklad na dovolenke, možno ste častejšie pociťovali blízkosť partnera ako obyčajne. Vy ste si hovorili ako svojho partnera milujete, idealizujete si vzťah práve pri takýchto príjemných zážitkoch.