Osvetlenie verejných, kancelarských, komerčných priestorov

Osvetľovacia technológia LED
Vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu

Reklama

PALCO IT, s.r.o. | Spoľahlivosť elektronických zariadení
Poruchy elektronických zariadení majú v závislosti od času exponenciálnu distribúciu. Teda MTBF určuje dobu v hodinách, kedy je 63% pravdepodobnosť poruchy elektronického zariadenia.
PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične
Keď bol nameraný celkový svetelný tok 4860,8lm pri príkone (na vstupných svorkách 230VAC) 39,2W. Celková účinnosť svetelnej technológie je 129lm/W.
PALCO IT, s.r.o. | AndroLit LED svietidlo
Softvérovo ovládané LED svietidlo určené pre komerčné, domáce priestory, kancelárie a priemyselné priestory.
PALCO IT, s.r.o. | Development KIT ACDC PFC 44W
The development kit ACDC_PFC_44 is the comprehensive set for the test and preproduction of the 44W LED driver, with active Power Factor correction.