Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

PRÍSPEVKY

Modrá je najväčšie frekvenčné spektrum viditeľného elektromagnetického vlnenia. Z kvantového pohľadu je najenergetickejšou mocnosťou viditeľného spektra. Z týchto dôvodov je technologicky vhodný na výrobu konvertovaného typu bielych LED.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky pre osvetlenie
4 druhy
Diaľkovo sníma osvetlenie exteriéru a interiéru, údaje spracuje a reguluje osvetlenie na konštantnú úroveň. RJ obsahuje aj astronomické hodiny pre časový manažment osvetlenia, taktiež časové spínače s denným cyklom.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Prístupový systém RFID
RFID Prístupový systém na karty Mifare alebo prívesky, ktoré identifikujú osobu s možnosťou pridelenia štruktúry privilégií, napríklad pre vstup do špeciálnych priestorov.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Sieťový vypínač
Sieťový vypínač riadene vypína reléový výstup sieťového napätia. Riadenie je dátové s manchester s dvoj-fázovým kódovaním. Kódované napätie je unipolárne s 5V úrovňou. Napäťový signál je galvanický oddelený od ovládacej jednotky.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Umelá polnoc
Podporný program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti výmeny verejného osvetlenia. Kde zadávate typ svietidla, počet svietidiel, sadzba, denná doba svietenia. To vám zaberie čas maximálne 5 minút.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | AndroLit LED svietidlo
Bluetooth
AndroLit PALCO IT ©16 – Diaľkovo ovládané svietidlá pre každého. Prístupné v každej domácnosti, v kancelárií, priemyselnej hale, pouličnom osvetlení. Ovládateľné z ľubovoľného Android zariadenia Mobil, Tablet, TV, Hodinky.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Účinnosť svetelných zdrojov
Téma účinnosti svetelných zdrojov sa v súčasnej dobe dostáva na nižšie priority, je až takmer nepodstatnou. Priority sa skôr kladú na Spoľahlivosť osvetlenia a kvalitu osvetlenia pre príslušný pracovný priestor.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Posúdenie kalkulovanej životnosti
Najprv poznamenávam, že technická životnosť elektronických zariadení nemá vzájomný vzťah s technickou životnosťou zariadení ako sú napríklad zdroje svetla s volfrámovým vláknom, alebo výbojové zdroje svetla.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky| Kvalita svetla
U tých serióznejších výrobcov zdrojov svetla nájdete údaj o farebnej teplote napr. CCT=4000K, alebo aj ďalší údaj o indexe farebného podania napr. CRI=80. Niekde namiesto označenia CRI nájdete označenie RA.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Viac lúmenov nemusí byť viac svetla
Jedným z hlavných kritérií pre výber akéhokoľvek produktu je porovnávanie parametrov produktov. To sa týka aj výberu vhodného osvetlenia kde je potrebné intenzívne a kvalitné osvetlenie, ktoré prispieva ku kvalite vykonávanej práce.