Osvetlenie verejných, kancelarských, komerčných priestorov

Osvetľovacia technológia LED
Vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu

Reklama

Spoľahlivosť elektronických zariadení

PALCO IT, s.r.o. | Spoľahlivosť elektronických zariadení
Poruchy elektronických zariadení majú v závislosti od času exponenciálnu distribúciu. Teda MTBF určuje dobu v hodinách, kedy je 63% pravdepodobnosť poruchy elektronického zariadenia. Spoľahlivosť elektronických zariadení nazývame: Pravdepodobnosť, že elektronické zariadenie uspokojivo pracuje pod špecifikovanými technickými podmienkami po určitú časovú periódu. Spoľahlivosť vyjadrujem číslom v rozsahu 0-1. Poruchovosť elektronického zariadenia, opačný význam spoľahlivosti. Najlepšie ju vyjadruje výraz: Stredná doba medzi poruchami - MTBF. Matematický je to obrátená hodnota intenzity poruch ?, teda: MTBF=1/?. Poruchy elektronických zariadení majú v závislosti od času exponenciálnu distribúciu. Teda MTBF určuje dobu v hodinách, kedy je 63% pravdepodobnosť poruchy elektronického zariadenia. Tento parameter udávajú poprední výrobcovia komponentov, ktoré tvoria elektronické zariadenie. Radovo sa pohybuje v 100000 hodinách až v 10-kach miliónov hod. Technická životniosť Intenzita porúch ? je po určitú, relatívne dlhú, dobu konštantná, na pomee nízkej úrovni. Túto dobu nazývame technická životnosť (Useful Life) elektronického zariadenia. Z obrázka je vidieť, že pomee vysoká poruchovosť elektronických zariadení je na začiatku technickej životnosti (analogický - "pôrodná úmrtnosť"). Tieto poruchy majú "ostať" u "serióznych" výrobcov pri procese "zahorovania" elektronických zariadení. Posúdenie kalkulovanej životnosti elektronického zariadenia. Kalkulovaná technická životnosť elektronických zariadení (Design Lifetime) sa odvádza zo spoľahlivosti použitých komponentov a pracovných podmienok, v akých sa zariadenie prevádzkuje. Keďže spoľahlivosť komponentov a celého zariadenia úzko súvisí so štatistický náhodnými fyzikálnymi udalosťami (pri elektronických zariadeniach - extrémne prudké zmeny teplôt, prepätia v sieťovom rozvode, elektrostatické výboje vplyvom počasia – búrky, extrémna vlhkosť prípadne voda, nekonvenčné radiačné žiarenie alebo poruchy elektromagnetického vlnenia – bursts, surges, discharges ...), kalkulovaná technická životnosť je dostatočne „presne“ prediktívna pri dodržaní technických špecifikácií všetkých komponentov zariadenia, ako aj zariadenia samotného a taktiež pri dodržaní pracovných podmienok pri prevádzke zariadenia. Takto popísaná technická životnosť elektronického zariadenia platí pri 100% návrhu a výpočtu všetkých technických aspektov zariadenia. Teda správne navrhnutý tepelný manažment, aspoň 20% rezerva napäťových a prúdových "hraníc" komponentov. Pri vysokofrekvenčných spínacích zapojeniach, správny návrh plošného spoja zásada dU/dt (plochy vodivých ciest), zásada dI/dt (hrúbky a dĺžky vodivých spojov). Technická životnosť elektronických zariadení sa pohybuje v rozsahu 10000-100000hod.