Osvetlenie verejných, kancelárskych a komerčných priestorov

Osvetľovacia technológia LED
Vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu

Reklama

PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične

Riadenie osvetlenia telocvične

Osvetlenie telocvične o rozmeroch 36x18m s výškou stropnej konštrukcie 9m je pomerne veľká výzva v tom:, že takmer 6000m3 priestoru je potrebné osvetliť čo najrovnomernejšie, aby komfort prevádzania činnosti v telocvični bol čo najvyšší.

ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY KOMFORTNÉHO UMELÉHO OSVETLENIA

PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične - Spektrum denneho svetla
NÁZOV PARAMETER VYSVETLENIE
Vyžarovací uhol svetelných zdrojov 120° základ pre priestorovo rovnomerné osvetlenie
Korelácia farebnej teploty CCT 4000K neutrálne biele svetlo - energetický kompromis vhodný pre dlhodobú pracovnú činnosť
studené biele svetlo - vysoká energia = rýchla únava
teplé biele svetlo - nízka energia = rýchla únava aj napriek vysokému indexu farebného podania
Index farebného podania CRI 85min.=80 lepšie podanie farieb a farebných kontrastov menej unavuje ľudský organizmus
Kde bol nameraný celkový svetelný tok 4860,8lm pri príkone (na vstupných svorkách 230VAC) 39,2W. Celková účinnosť svetelnej technológie je 129lm/W. Ak energetický „odčítame“ účinnosť LED predradníkov (typický 89%), potom samotné LED majú nameranú účinnosť 144lm/W. Pri predpokladanom priemernom osvetlení 300lx, nám vyšiel naprojektovaný príkon 1,600W pre konkrétny priestor telocvične. Vypočítaná Projektovaná rovnomernosť Emin/Emax je 56%. Poznamenávam, že pôvodná osvetľovacia technológia malá nominálny príkon 7900W (reálne asi o 10% viac – straty na indukčných predradníkoch), technológia metal-halogenid – výbojky, svietidla typu Bay-lamp 60°. Namerané priemerné osvetlenie <200lx, s vysokou nerovnomernosťou Emin/Emax <5%. Meranie osvetlenia bolo prevadzané po 21:00hod., bez asistencie denného osvetlenia. V telocvični je osadených 40ks. LED modulov 40W. Rozmery LED modulu 42x21cm, kde je osadených 240ks. LED na substrate: materiál jednostranný FR4, hrúbka 2mm. Namerané priemerné osvetlenie pri príkone 1,700W bolo 320lx, rovnomernosť >60%. Meranie bolo vykonané o 21:30hod. (bez prítomnosti denného osvetlenia cez svetlíky). Budenie LED je 50% nominálnym prúdom 60mA, čo má za následok zvýšenie účinnosti asi o 4%, súčasne zníženie tepelnej straty na LED o cca 55%, to má významný vplyv na zvýšení spoľahlivostného parametra LM70 @ 50.000hod., takmer o desiatkovú rádu.

LED MODUL PANEL 40W

LED moduly sú napájané 40-timy LED predradníkmi 44W typu Flyback s aktívnym PFC, ktoré sú dostupne umiestnené v rozvodných skriniach, v paralelne zapojenej topológií.
PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične - LED modul panel

LED PREDRADNÍK ACDC PFC 44W

PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične - LED predradník

ROZVODNÁ SKRIŇA S LED PREDRADNÍKMI

Dve rozvodné skrine s 20-timy LED predradníkmi sú uzamknuté umiestnené vo výške 1,5 metra na stene s pohodlným prístupom pre profilaktiku a servis. Paralelné zapojenie LED predradníkov (zapojenie cez oddeľovacie schotky diódy) technický zabezpečuje pri poruche jedného alebo viacerých predradníkov, že ostatné predradníky sú plne funkčné. LED moduly sú napájané cez paralelné 4mm vodiče s minimálnym ubytkom napätia pri max. 20A prúde. Dĺžky vodičov sú 35m. V telocvični sú vytvorené 2 nastaviteľné nezávislé svetelné vetvy, pri okne (pravá) a pri dverách (ľavá). To umožňuje nastaviť rovnomerné osvetlenie počas dňa (pri asistencií denného osvetlenia).
PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične - rozvodná skrina s LED predradníkmi

RIADIACA JEDNOTKA

Riadiaca jednotka sa zapína klasickým „lustrovým“ jednopólovým spínačom.. Vstupnému prívodu je predradená prepäťová ochrana typu „D“ s prídavným sieťovým filtrom 16A, čím sa násobne zvyšuje odolnosť celého zariadenia proti prepäťovým impulzom (surge). Riadiaca jednotka umožňuje nastaviť 2 režimy osvetlenia: Denný režim a nočný režim. Režimy sa prepínajú jednopólovým prepínačom Deň / Noc. Výkonnostné úrovne sa dajú nastaviť nezávislé pre každý režim (podľa nasledujúcej tabuľky). Výkonnostné úrovne sú registrované v „nonvolatilnej“ pamäti typu EEPROM, pre každý režim nezávislé. To znamená, že výkonnostné úrovne ostanú zapamätané aj po vypnutí napájania. V každej osvetľovacej vetve (Ľavá, Pravá) sa dajú nastaviť diskrétne výkonové úrovne. Maximálny výkon vo vetve je 800W. Výkonnostné úrovne sú percentuálnym vyjadrením z maximálneho výkonu, podľa nasledujúcej tabuľky.
PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične - riadiaca jednotka / prepätovka
Z dôvodu zamedzenia pomýlenia obsluhy je v ľavej vetve nastavená minimálna úroveň 5%. Týmto sa po privedení napájania do osvetlenia, pri ľubovoľnom nastavení výkonu (aj pri minimálnom), vždy aktivuje osvetlenie. Riadiaca jednotka sa ovláda rádio frekvenčnou kryptovanou kľúčenkou.
VÝKON ĽAVÁ PRAVÁ
0 - 0% min.
1 5% min. StbBy. 5% StbBy.
2 40% 35%
3 65% 60%
4 100% max. 95%
5 - 100% max.

OVLÁDANIE

PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične - ovládanie
TLAČÍDLO FUNKCIA
L+ zvyšovanie výkonu ľavej vetvy
L- znižovanie výkonu ľavej vetvy
P+ zvyšovanie výkonu pravej vetvy
P- znižovanie výkonu pravej vetvy
Riadiaca jednotka sa taktiež ovláda android aplikáciou AndroLit manažment osvetlenia. Ovládanie android zariadenia je umožnené po zadaní „PIN“, ktoré si môže užívateľ zmeniť. Ak sa nesprávne zadá PIN, potom aplikácia iba informuje o spotrebe elektrickej energie a platbe. Pri neúspešnom aktivovaní PIN čísla sa môže použiť (červené) tlačidlo „Help“, pre kontaktovanie s výrobcom. Nasledujúci výpis („screenshot“) z android zariadenia je vytvorený po 6 týždňovej prevádzke osvetlenia telocvične (ročné obdobie – od začiatku septembra do polovice októbra)
PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične - Android aplikácia
NÁZOV VYSVETLENIE
Tlačidlá, nastavenie výkonnostnej úrovne nezávislé v 2 osvetľovacích vetvách Ľavá [svetelná vetva pri vstupe do telocvične]
Pravá [svetelná vetva pri okne telocvične]
Aplikácia vyhodnocuje kumulatívne veličiny spotreba elektrickej energie [kWh]
prevádzkový čas [hodiny]
platba za spotrebu elektrickej energie [€]
Dočasné veličiny s možnosťou nulovania dočasná spotreba elektrickej energie [kWh]
dočasná platba za spotrebu elektrickej energie [€]
Sieťové veličiny napätie [V]
prúd [A]
okamžitý činný príkon [W]
power factor
priemerný hodinový činný príkon [W]
Porovnanie s pôvodným osvetlením spotrebovaná energia - 134,25kWh
pri sadzbe - 0,197€/kWh je platba 26,4€
prevádzková doba bola - 168hod.
priemerný príkon je - 796W
pôvodné osvetľovanie - 168hod.
spotreba - 1,456kWh, pri rovnakej sadzbe je platba 287,6€
Vyhodnotenie úspory usporená energia - 1,322kWh
pasívny príjem činí - 261,2€ (počas 6 týždňov)
predpokladaná ročná úspora - 2,307€

SCHÉMA ZAPOJENIA RIADIACEJ JEDNOTKY

Výkonnostné úrovne sa spínajú pomocou RELE. Keďže záťaž (LED predradníky) má kapacitný charakter, RELE sa spínajú pri „prechode nulou“ (sieťové napätie v okamžiku zapnutia má približne napätie 0V). Týmto sa eliminuje „karbonizovanie“ kontaktov RELE, čo zvyšuje o „rady“ spoľahlivosť celého zariadenia.
PALCO IT, s.r.o. | Riadenie osvetlenia telocvične - schéma

VIDEO UKÁŽKA

Tento web vyuziva subory Cookie, ktore zhromazdujeme o tom ako pouzivate nasu stranku. Tieto informacie vyuzivame na zostavovanie sprav, a pomahaju nam zlepsit nase stranky a urobit ich privetivejsie pre pouzivatelov a sledovat, ci funguju spravne. Tato webova stranka vyuziva niekolko Google sluzieb na zhromazdovanie informacii: Google Analytics, Google Search Console, Google AdSense, Google My Business, Google Play Console.
Suhlasim Nesuhlasim