Vyberte váš jazyk

Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovesnko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu
  

PRÍSPEVKY

PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | Umelá polnoc
Podporný program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti výmeny verejného osvetlenia. Kde zadávate typ svietidla, počet svietidiel, sadzba, denná doba svietenia. To vám zaberie čas maximálne 5 minút. Stlačením tlačidla výpočet úspornosti mate okamžité výsledky výpočtu. Program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti vám vypočíta údaje potrebné pre projekt: výzva ministerstva hospodárstva, výmena osvetľovacích bodov verejného osvetlenia.

Výpočty programu pokrývajú 3 základné okruhy:
  • Energetická efektívnosť: výpočet úspory elektrickej energie, úspory finančných prostriedkov, návratnosť investície, ročný percentuálny výnos z investície, ročný a celkový zisk z investície,
  • Úspora emisií: CO2,
  • Ekonomická efektívnosť: Neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia. Obťiažne sa rozhodujete investovať do výmeny verejného osvetlenia Údaje pre projekt a rozhodnutie do 5 minút,
Neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia, obťažne sa rozhodujete investovať:
  • Vyberiete typy svietidiel súčasného osvetlenia,
  • Počet svietidiel,
  • Sadzba elektrickej energie,
  • Denná doba svietenia,

COOKIES

Informácie o súboroch cookies.