PRÍSPEVKY

riadenie osvetlenia, kvalita svetla, účinnosť zdrojov
Zdrojové kódy vybraných aplikácií
ZDROJOVÉ KÓDY VYBRANÝCH APLIKÁCIÍ

Ukážka zdrojových kódov vybraných aplikácií, ktoré je možné jednoducho kopírovať a umiestniť ich tak na svoj web alebo do súboru na svojom počítači.

V1 Kalkulačka ekonomické vyhodnotenie:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
<head>
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
 <link rel="icon" type="image/gif" href="/../../../media/system/images/palcoitsro.ico">
 <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
 <meta name="description" content="Táto kalkulačka úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie zvyčajné osvetlenia, Vám vypočíta spotrebu, úsporu, návratnosť, zisk.">
 <meta name="keywords" content="kalkulačka, úspor, elektrickej, energie, úspora energie, vyhodnotenie úspor, LED kalkulačka, LED žiarovky, žiarovka, sporenie, elektrina">
 <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <title>V1 Kalkulačka ekonomické vyhodnotenie - PALCO IT, s.r.o.</title>

<style>
table {
 table-layout: fixed;
}

input {
 text-align: center;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
 table, thead, tbody, th, td, tr {
  display: block;
 }

 thead {
  clip: rect(0 0 0 0);
  overflow: hidden;
  position: absolute;
 }

 td {
  position: relative;
  padding-left: 200px;
  margin-left: 150px;
  text-align: center;
 }

 td:before {
  position: absolute;
  top: 12px;
  left: 5px;
  width: 200px;
  padding-right: 40px;
  margin-left: -150px;
  text-align: left;
  font-weight: bold;
 }

 td:nth-of-type(1):before {
  content: "NÁZOV"; 
 }

 td:nth-of-type(2):before {
  content: "HODNOTY"; 
 }

 td:nth-of-type(3):before {
  content: "PARAMETER";
 }
}
</style>

</head>
<body>

<script>
function Vypocet() {
 Prikon = ((parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value) / parseFloat(JednotkovaCena.value)) / 1000).toFixed(2);
 document.getElementById("Prikon").innerHTML = Format(Prikon);
 DennaUsporaKwh = (parseFloat(Prikon) * parseFloat(PrevadzkaHodin.value) * (parseFloat(KoeficientUspory.value) - 1)).toFixed(2);
 document.getElementById("DennaUsporaKwh").innerHTML = Format(DennaUsporaKwh);
 DennaUsporaEur = (parseFloat(DennaUsporaKwh) * parseFloat(Sadzba.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("DennaUsporaEur").innerHTML = Format(DennaUsporaEur);
 ZivotnostRokov = ((parseFloat(ZivotnostHodin.value) * 10) / (parseFloat(PrevadzkaHodin.value) * 365) / 10).toFixed(2);
 document.getElementById("ZivotnostRokov").innerHTML = Format(ZivotnostRokov);
 NavratnostInvesticieRokov = ((parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value) * 10) / parseFloat(DennaUsporaEur) / 365 / 10).toFixed(2);
 document.getElementById("NavratnostInvesticieRokov").innerHTML = Format(NavratnostInvesticieRokov);
 ZiskPoDobuZivotnostiEur = (((parseFloat(ZivotnostRokov) - parseFloat(NavratnostInvesticieRokov)) / parseFloat(NavratnostInvesticieRokov)) * parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("ZiskPoDobuZivotnostiEur").innerHTML = Format(ZiskPoDobuZivotnostiEur);
 RocnyVynosInvesticieEur = ((parseFloat(ZiskPoDobuZivotnostiEur) - parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)) / parseFloat(ZivotnostRokov)).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticieEur").innerHTML = Format(RocnyVynosInvesticieEur);
 RocnyVynosInvesticiePercent = (((((parseFloat(ZiskPoDobuZivotnostiEur) * 10) / parseFloat(ZivotnostRokov)) / parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)) * 100) / 10).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticiePercent").innerHTML = Format(RocnyVynosInvesticiePercent);
 
 function Format(num) {
  return (num.replace(' ', '.').replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1 '))
 }
}
</script>

<table class="table table-bordered table-striped table-hover">
 <thead>
  <tr class="alert alert-warning sticky-top text-center">
   <th>NÁZOV</th>
   <th>HODNOTY</th>
   <th>PARAMETER</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Jednotkova cena</td>
   <td class="text-center"><input type="text" value="7" placeholder="Jednotková cena" class="form-control" id="JednotkovaCena" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td>eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Sadzba</td>
   <td><input type="text" value="0.223" placeholder="Sadzba" class="form-control" id="Sadzba" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td>eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Rozdiel nákupnej ceny</td>
   <td class="text-center"><input type="text" value="1000" placeholder="Rozdiel nákupnej ceny" class="form-control" id="RozdielNakupnejCeny" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td>eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prevádzka deň</td>
   <td class="text-center"><input type="text" value="10" placeholder="Prevádzka deň" class="form-control" id="PrevadzkaHodin" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td>hodín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Životnosť</td>
   <td class="text-center"><input type="text" value="42000" placeholder="Životnosť" class="form-control" id="ZivotnostHodin" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td>hodín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Koeficient úspory</td>
   <td class="text-center"><input type="text" value="4" placeholder="Koeficient úspory" class="form-control" id="KoeficientUspory" disabled></td>
   <td>hodín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Príkon</td>
   <td class="text-center" id="Prikon"></td>
   <td>W</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Denná úspora</td>
   <td class="text-center"><span id="DennaUsporaKwh"></span> ; <span id="DennaUsporaEur"></span></td>
   <td>kWh ; eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Životnosť</td>
   <td class="text-center" id="ZivotnostRokov"></td>
   <td>rokov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Návratnosť investície</td>
   <td class="text-center" id="NavratnostInvesticieRokov"></td>
   <td>rokov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Zisk po dobu životnosti</td>
   <td class="text-center" id="ZiskPoDobuZivotnostiEur"></td>
   <td>eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Ročný výnos investície</td>
   <td class="text-center"><span id="RocnyVynosInvesticieEur"></span> ; <span id="RocnyVynosInvesticiePercent"></span></td>
   <td>eur ; %</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<script>Vypocet()</script>

</body>
</html>

V1 Kalkulačka úspor elektrickej energie:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
<head>
 <link rel="icon" type="image/gif" href="/../../../media/system/images/palcoitsro.ico">
 <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
 <meta name="description" content="Táto kalkulačka úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie zvyčajné osvetlenia, Vám vypočíta spotrebu, úsporu, návratnosť, zisk.">
 <meta name="keywords" content="kalkulačka, úspor, elektrickej, energie, úspora energie, vyhodnotenie úspor, LED kalkulačka, LED žiarovky, žiarovka, sporenie, elektrina">
 <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <title>V1 Kalkulačka úspor elektrickej energie - PALCO IT, s.r.o.</title>

<style>
/*TABUĽKA KALKULAČKY POČÍTAČ*/
 body {
 font-size: 13px;
 font-family: verdana;
 font-weight: 300;
 color: #777;
}

input {
 font-weight: 700;
 text-align: center;
 color: #777;
 background-color: #ffcc99;
 border: 1px solid black;
 border-radius: 4px;
 width: 100%;
}

input:hover {
 background-color: #ffcc88;
}

input[type = submit],[type = button] {
 font-weight: 700;
 color: #777;
 background-color: #ffcc99;
 padding: 10px;
 width: 100%;
}

input[type = submit]:hover {
 background-color: #ffcc88;
}

input[type = text]:disabled {
 background-color: #cccccc;
 text-decoration: line-through;
}

select {
 font-weight: 700;
 text-align: center;
 color: #777;
 background-color: #ffcc99;
 border: 1px solid black;
 border-radius: 4px;
 width: 100%;
}

select:hover {
 background-color: #ffcc88;
}

a.Tlacidko {
 font-weight: 700;
 text-decoration: none;
 color: #777;
}

table {
 width: 100%;
 border: 1px solid #ccc;
 table-layout: fixed;
}

th {
 text-align: center;
 background-color: #ffcc99;
 padding: 5px;
}

tr {
 border: 1px solid #ddd;
}

tr:hover {
 background-color: #e4e4e4;
}

tr:nth-child(even):hover {
 background-color: #e4e4e4;
}

tr:nth-child(even) {
 background-color: #f2f2f2;
}

td {
 text-align: left;
 padding: 5px;
}

.Hodnoty {
 text-align: center;
}

.Vysvetlivky {
 text-align: justify;
}

.Dlzka {
 width: 45%;
}

/*TABUĽKA KALKULAČKY MOBIL*/
@media screen and (max-width: 600px) {
table {
 border: 0;
}

table caption {
 font-size: 1.3em;
}

table thead {
 border: none;
 clip: rect(0 0 0 0);
 height: 1px;
 margin: -1px;
 overflow: hidden;
 padding: 0;
 position: absolute;
 width: 1px;
}

table tr {
 background-color: #f8f8f8;
 border-bottom: 3px solid #ddd;
 display: block;
 margin-bottom: .625em;
}

table td {
 border-bottom: 1px solid #ddd;
 display: block;
 font-size: .8em;
 text-align: right;
}

table td::before {
 content: attr(data-label);
 float: left;
 font-weight: bold;
 text-transform: uppercase;
}

table td:last-child {
 border-bottom: 0;
 text-align: right;
}

table input {
 font-size: 11px;
 text-align: right;
 width: 50px;
 padding-right: 3px;
}

table select {
 font-size: 11px;
 text-align: right;
 width: 57px;
 padding-right: 3px;
}

.Hodnoty {
 text-align: right;
}

.Vysvetlivky {
 text-align: right;
}
}

/*PREPÍNAČ MENU*/
.tab {
 overflow: hidden;
 border: 1px solid #ccc;
 background-color: #f1f1f1;
 line-height: 1.25;
 font-weight: 700;
 color: #777;
}

.tab button {
 background-color: inherit;
 float: left;
 font-size: 13px;
 border: none;
 outline: none;
 cursor: pointer;
 padding: 14px 16px;
 transition: 0.3s;
 line-height: 1.25;
 font-weight: 700;
 color: #777;
}

.tab button:hover {
 background-color: #ffcc88;
}

.tab button.active {
 background-color: #ffcc99;
}

.TabContent {
 display: none;
 animation: fadeEffect 0s;
}

/*FADE EFEKT*/
 @keyframes fadeEffect {
 from {opacity: 0;}
 to {opacity: 1;}
}

/*COPYRIGHT*/
.Copyright {
 text-align: center;
 font-weight: 700;
 background-color: #ffcc99;
 position: fixed;
 width: 100%;
 left: 0;
 bottom: 0;
}

.Hlavny {
 margin-top: 100px;
}

/*TUČNÉ PÍSMO*/
.Pismo {
 font-weight: bold;
}

/*OBRÁZOK NA STRED*/
img {
 display: table-cell;
 vertical-align: middle;
}
</style>

</head>
<body>

<?php
/*VYPNUTIE CHÝB PHP*/
 error_reporting(0);
?>

<?php
/*PODMIENKY PREPINAČ JAZYKOV*/
$PrepinacJazykov = $_POST['Jazyk'];

 if ($PrepinacJazykov == "sk") {
  $Strings = parse_ini_file("sk.ini");
}
 else if ($PrepinacJazykov == "en") {
  $Strings = parse_ini_file("en.ini");
}
 else {
  $Strings = parse_ini_file("sk.ini");
}
?>

<div class="tab">
<!--MENU-->
 <button class="TabLinks" ><img src="/../../../../images/logo-velke.png" alt="Logo" width="90" height="32"></button>
 <button class="TabLinks" OnClick="MenuFade(event, 'JS')" id="HnedOtvorit">JS<br>a</button>
 <button class="TabLinks" OnClick="MenuFade(event, 'PHP')">PHP<br>b</button>

<?php
 echo '<form method="post">';
 echo '<button name="Jazyk" type="submit" value="sk" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["sk"]}".'">SK<br>c</button>';
 echo '<button name="Jazyk" type="submit" value="en" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["en"]}".'">EN<br>d</button>';
 echo '</form>';
?>
</div>

<div id="JS" class="TabContent">
<script>
/*JAVA SCRIPT KALKULAČKA*/
function KalkulackaUsporElektrickejEnergie() {

 PocetKusovZiarovka = parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
 PocetKusovZiarovka = PocetKusovZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("PocetKusovZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(PocetKusovZiarovka);

 PrevadzkovaDobaZiarovka = parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value);
 PrevadzkovaDobaZiarovka = PrevadzkovaDobaZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("PrevadzkovaDobaZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(PrevadzkovaDobaZiarovka);

 SpotrebaRokKwhZiarovka = (parseFloat(document.Kalkulacka.PrikonZiarovka.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat (document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value)) / parseFloat(document.Kalkulacka.PremenaJednotiek.value);
 SpotrebaRokKwhZiarovka = SpotrebaRokKwhZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("SpotrebaRokKwhZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokKwhZiarovka);

 SpotrebaRokEurZiarovka = parseFloat(SpotrebaRokKwhZiarovka) * parseFloat(document.Kalkulacka.Sadzba.value);
 SpotrebaRokEurZiarovka = SpotrebaRokEurZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("SpotrebaRokEurZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokEurZiarovka);

 SpotrebaRokKwhLED = (parseFloat(document.Kalkulacka.PrikonLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value) *  parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value)) / parseFloat(document.Kalkulacka.PremenaJednotiek.value);
 SpotrebaRokKwhLED = SpotrebaRokKwhLED.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("SpotrebaRokKwhLED").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokKwhLED);

 SpotrebaRokEurLED = parseFloat(SpotrebaRokKwhLED) * parseFloat(document.Kalkulacka.Sadzba.value);
 SpotrebaRokEurLED = SpotrebaRokEurLED.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("SpotrebaRokEurLED").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokEurLED);

 RocnaUsporaKwh = parseFloat(SpotrebaRokKwhZiarovka) - parseFloat(SpotrebaRokKwhLED);
 RocnaUsporaKwh = RocnaUsporaKwh.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaUsporaKwh").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnaUsporaKwh);

 RocnaUsporaEur = parseFloat(SpotrebaRokEurZiarovka) - parseFloat(SpotrebaRokEurLED);
 RocnaUsporaEur = RocnaUsporaEur.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaUsporaEur").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnaUsporaEur);

 NavratnostInvesticie = (parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value)) / parseFloat(RocnaUsporaEur);
 NavratnostInvesticie = NavratnostInvesticie.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("NavratnostInvesticie").innerHTML = DesatinneMiesta(NavratnostInvesticie);

 ZivotnostRokov = parseFloat(document.Kalkulacka.ZivotnostHodin.value) / (parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value));
 ZivotnostRokov = ZivotnostRokov.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("ZivotnostRokov").innerHTML = DesatinneMiesta(ZivotnostRokov);

 UsporaPoDobuZivotnostiKwh = parseFloat(RocnaUsporaKwh) * parseFloat(ZivotnostRokov);
 UsporaPoDobuZivotnostiKwh = UsporaPoDobuZivotnostiKwh.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiKwh").innerHTML = DesatinneMiesta(UsporaPoDobuZivotnostiKwh);

 UsporaPoDobuZivotnostiEur = parseFloat(RocnaUsporaEur) * parseFloat(ZivotnostRokov);
 UsporaPoDobuZivotnostiEur = UsporaPoDobuZivotnostiEur.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiEur").innerHTML = DesatinneMiesta(UsporaPoDobuZivotnostiEur);

 CistyZiskPoDobuZivotnosti = parseFloat(UsporaPoDobuZivotnostiEur) - parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
 CistyZiskPoDobuZivotnosti = CistyZiskPoDobuZivotnosti.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("CistyZiskPoDobuZivotnosti").innerHTML = DesatinneMiesta(CistyZiskPoDobuZivotnosti);

 RocnyVynosZInvesticie = parseFloat((CistyZiskPoDobuZivotnosti) / parseFloat(ZivotnostRokov) / (parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat (document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value)) * 100);
 RocnyVynosZInvesticie = RocnyVynosZInvesticie.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnyVynosZInvesticie").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnyVynosZInvesticie);

 CenaDiela = parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
 CenaDiela = CenaDiela.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("CenaDiela").innerHTML = DesatinneMiesta(CenaDiela);

 ZivotnostHodin = parseFloat(document.Kalkulacka.ZivotnostHodin.value);
 ZivotnostHodin = ZivotnostHodin.toFixed(0);
 document.getElementById("ZivotnostHodin").innerHTML = DesatinneMiesta(ZivotnostHodin);

 ZivotnostHodinCislo = parseFloat(document.Kalkulacka.ZivotnostHodin.value);
 ZivotnostHodinCislo = ZivotnostHodinCislo.toFixed(0);
 document.getElementById("ZivotnostHodinCislo").innerHTML = DesatinneMiesta(ZivotnostHodinCislo);

/*PODMIENKY mWh, Wh, kWh, MWh, GWh*/
var PremenaJednotiek = document.getElementById("PremenaJednotiek").value;

 if (PremenaJednotiek === "1000000000") {
  MwhWhKwhMwhGwh = "mWh";
}
 else if (PremenaJednotiek === "1000000") {
  MwhWhKwhMwhGwh = "Wh";
}
 else if (PremenaJednotiek === "1000") {
  MwhWhKwhMwhGwh = "kWh";
}
 else if (PremenaJednotiek === "1") {
  MwhWhKwhMwhGwh = "MWh";
}
 else if (PremenaJednotiek === "0,001") {
  MwhWhKwhMwhGwh = "GWh";
}
 else {
  MwhWhKwhMwhGwh = "kWh";
}
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_1").innerHTML = MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_2").innerHTML = MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_3").innerHTML = MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_4").innerHTML = MwhWhKwhMwhGwh;
}

/*PREPÍNAČ MENU + FADE EFEKT*/
function MenuFade(evt, cityName) {

var i, TabContent, TabLinks;
TabContent = document.getElementsByClassName("TabContent");
for (i = 0; i < TabContent.length; i++) {
TabContent[i].style.display = "none";
}
TabLinks = document.getElementsByClassName("TabLinks");
for (i = 0; i < TabLinks.length; i++) {
TabLinks[i].className = TabLinks[i].className.replace(" active", "");
}
document.getElementById(cityName).style.display = "block";
evt.currentTarget.className += " active";
}

/*HNEĎ OTVORIŤ*/
document.getElementById("HnedOtvorit").click();

/*DESATINNÉ MIESTA*/
function DesatinneMiesta(num) {

return (
num
.replace(' ', '.')
.replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1 ')
)
}
</script>

<?php
/*JAVA SCRIPT SAMOTNÁ KALKULAČKA*/
echo '<form name="Kalkulacka">';
 echo '<table>';
  echo '<thead>';
   echo '<tr>';
    echo '<th>'."{$Strings["nazov"]}".'</th>';
    echo '<th>'."{$Strings["ziarovka"]}".'</th>';
    echo '<th>'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'</th>';
    echo '<th>'."{$Strings["parameter"]}".'</th>';
    echo '<th class="Dlzka">'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'</th>';
    echo '</tr>';
  echo '</thead>';
  echo '<tbody>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["prikon"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PrikonZiarovka" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prikon"]}".'" value="94" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prikon-ziarovka"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PrikonLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prikon"]}".'" value="44" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prikon-led-svietidlo"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["W"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["pocet"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty" id="PocetKusovZiarovka"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PocetKusovLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-pocet"]}".'" value="4" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-pocet-kusov-led-svietidlo"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["kusov"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["02"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["prevadzka"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty" id="PrevadzkovaDobaZiarovka"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PrevadzkovaDobaLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prevadzka"]}".'" value="8" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prevadzkova-doba-led-svietidlo"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["hodin-den"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["03"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["spotreba-rok"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty" id="SpotrebaRokKwhZiarovka"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'" class="Hodnoty" id="SpotrebaRokKwhLED"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_1"></span></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["04"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["spotreba-rok"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty" id="SpotrebaRokEurZiarovka"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'" class="Hodnoty" id="SpotrebaRokEurLED"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["05"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocna-uspora"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="RocnaUsporaKwh"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_2"></span></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["06"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocna-uspora"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="RocnaUsporaEur"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["07"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["navratnost-investicie"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="NavratnostInvesticie"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["rokov"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["08"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'" >'."{$Strings["zivotnost-pri"]}".' <span id="ZivotnostHodinCislo"></span> '."{$Strings["hodin"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="ZivotnostRokov"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["rokov"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["09"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["uspora-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiKwh"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_3"></span></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["10"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["uspora-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiEur"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["11"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["cisty-zisk-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="CistyZiskPoDobuZivotnosti"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["12"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocny-vynos-z-investicie"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="RocnyVynosZInvesticie"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["percenta"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["13"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["cena-diela"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="CenaDiela"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["14"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="RozdielNakupnejCenyBezDPH" placeholder="'."{$Strings["placeholder-rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'" value="200" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["pocet-dni"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PocetDni" placeholder="'."{$Strings["placeholder-pocet-dni"]}".'" value="280" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-pocet-dni"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["v-roku"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["sadzba"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="Sadzba" placeholder="'."{$Strings["placeholder-sadzba"]}".'" value="0.25" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-sadzba"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zivotnost"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="ZivotnostHodin" placeholder="'."{$Strings["placeholder-zivotnost"]}".'" value="35000" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-zivotnost"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["hodin"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zaokruhlovanie"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="Zaokruhlovanie" placeholder="'."{$Strings["placeholder-zaokruhlovanie"]}".'" value="2" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-zaokruhlovanie"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["miesta"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["15"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["premena-jednotiek"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><select OnChange="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PremenaJednotiek" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-premena jednotiek"]}".'">';
     echo '<option value="" disabled="">'."{$Strings["select-premena-jednotiek"]}".'</option>';
     echo '<option value="1000000000">'."{$Strings["select-mWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000000000"]}".'</option>';
     echo '<option value="1000000">'."{$Strings["select-Wh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000000"]}".'</option>';
     echo '<option value="1000" selected>'."{$Strings["select-kWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000"]}".'</option>';
     echo '<option value="1">'."{$Strings["select-MWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1"]}".'</option>';
     echo '<option value="0,001">'."{$Strings["select-GWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-0,01"]}".'</option></select></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_4"></span></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
  echo '</tbody>';
 echo '</table>';
echo '</form>';
echo '<script>KalkulackaUsporElektrickejEnergie()</script>';
?>
</div>

<div id="PHP" class="TabContent">
<?php
/*PHP SCRIPT KALKULAČKA*/
 $PocetKusovZiarovka = round($_POST['PocetKusovLED'] * 1,2);
 $PrevadzkovaDobaZiarovka = round($_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * 1,2);
 $SpotrebaRokKwhZiarovka = round(($_POST['PrikonZiarovka'] * $_POST['PocetKusovLED'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * $_POST['PocetDni']) / ($_POST['PremenaJednotiek'] + 0.000000000000000000001),2);
 $SpotrebaRokEurZiarovka = round($SpotrebaRokKwhZiarovka * $_POST['Sadzba'],2);
 $SpotrebaRokKwhLED = round(($_POST['PrikonLED'] * $_POST['PocetKusovLED'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * $_POST['PocetDni']) / ($_POST['PremenaJednotiek'] + 0.000000000000000000001),2);
 $SpotrebaRokEurLED = round($SpotrebaRokKwhLED * $_POST['Sadzba'],2);
 $RocnaUsporaKwh = round($SpotrebaRokKwhZiarovka - $SpotrebaRokKwhLED,2);
 $RocnaUsporaEur = round($SpotrebaRokEurZiarovka - $SpotrebaRokEurLED,2);
 $NavratnostInvesticie = round(($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']) / ($RocnaUsporaEur + 0.000000000000000000001),2);
 $ZivotnostRokov = round($_POST['ZivotnostHodin'] / ($_POST['PocetDni'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] + 0.000000000000000000001),2);
 $UsporaPoDobuZivotnostiKwh = round($RocnaUsporaKwh * $ZivotnostRokov,2);
 $UsporaPoDobuZivotnostiEur = round($RocnaUsporaEur * $ZivotnostRokov,2);
 $CistyZiskPoDobuZivotnosti = round($UsporaPoDobuZivotnostiEur - ($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']),2);
 $RocnyVynosZInvesticie = round($CistyZiskPoDobuZivotnosti / ($ZivotnostRokov + 0.000000000000000000001) / ($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED'] + 0.000000000000000000001) * 100,2);
 $CenaDiela = round($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED'],2);
 $ZivotnostHodin = round($_POST['ZivotnostHodin'] * 1,0);

/*PODMIENKY mWh, Wh, kWh, MWh, GWh*/
$PremenaJednotiek = $_POST["PremenaJednotiek"];

 if ($PremenaJednotiek == "1000000000") {
  $MwhWhKwhMwhGwh = "mWh";
}
 else if ($PremenaJednotiek == "1000000") {
  $MwhWhKwhMwhGwh = "Wh";
}
 else if ($PremenaJednotiek == "1000") {
  $MwhWhKwhMwhGwh = "kWh";
}
 else if ($PremenaJednotiek == "1") {
  $MwhWhKwhMwhGwh = "MWh";
}
 else if ($PremenaJednotiek == "0,001") {
  $MwhWhKwhMwhGwh = "GWh";
}
 else {
  $MwhWhKwhMwhGwh = "kWh";
}

/*PHP SCRIPT SAMOTNÁ KALKULAČKA*/
echo '<form method="POST">';
 echo '<table>';
  echo '<thead>';
   echo '<tr>';
    echo '<th>'."{$Strings["nazov"]}".'</th>';
    echo '<th>'."{$Strings["ziarovka"]}".'</th>';
    echo '<th>'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'</th>';
    echo '<th>'."{$Strings["parameter"]}".'</th>';
    echo '<th class="Dlzka">'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'</th>';
   echo '</tr>';
  echo '</thead>';
  echo '<tbody>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["prikon"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'"><input type="text" name="PrikonZiarovka" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prikon"]}".'" value="'.$_POST['PrikonZiarovka'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prikon-ziarovka"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" name="PrikonLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prikon"]}".'" value="'.$_POST['PrikonLED'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prikon-led-svietidlo"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["W"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["pocet"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($PocetKusovZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" name="PocetKusovLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-pocet"]}".'" value="'.$_POST['PocetKusovLED'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-pocet-kusov-led-svietidlo"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["kusov"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["02"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["prevadzka"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($PrevadzkovaDobaZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" name="PrevadzkovaDobaLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prevadzka"]}".'" value="'.$_POST['PrevadzkovaDobaLED'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prevadzkova-doba-led-svietidlo"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["hodin-den"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["03"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["spotreba-rok"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($SpotrebaRokKwhZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($SpotrebaRokKwhLED,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["04"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["spotreba-rok"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($SpotrebaRokEurZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($SpotrebaRokEurLED,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["05"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocna-uspora"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($RocnaUsporaKwh,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["06"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocna-uspora"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($RocnaUsporaEur,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["07"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["navratnost-investicie"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($NavratnostInvesticie,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["rokov"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["08"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zivotnost-pri"]}".' '.number_format($ZivotnostHodin,0,'.', ' ').' '."{$Strings["hodin"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($ZivotnostRokov,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["rokov"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["09"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["uspora-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($UsporaPoDobuZivotnostiKwh,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["10"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["uspora-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($UsporaPoDobuZivotnostiEur,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["11"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["cisty-zisk-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($CistyZiskPoDobuZivotnosti,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["12"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocny-vynos-z-investicie"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($RocnyVynosZInvesticie,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["percenta"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["13"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["cena-diela"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($CenaDiela,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["14"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" name="RozdielNakupnejCenyBezDPH" placeholder="'."{$Strings["placeholder-rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'" value="'.$_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["pocet-dni"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" name="PocetDni" placeholder="'."{$Strings["placeholder-pocet-dni"]}".'" value="'.$_POST['PocetDni'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-pocet-dni"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["v-roku"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["sadzba"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" name="Sadzba" placeholder="'."{$Strings["sadzba"]}".'" value="'.$_POST['Sadzba'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-sadzba"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zivotnost"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'E" colspan="2"><input type="text" name="ZivotnostHodin" placeholder="'."{$Strings["placeholder-zivotnost"]}".'" value="'.$_POST['ZivotnostHodin'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-zivotnost"]}".'"></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["hodin"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zaokruhlovanie"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" name="Zaokruhlovanie" placeholder="'."{$Strings["placeholder-zaokruhlovanie"]}".'" value="2" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-zaokruhlovanie"]}".'" disabled></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["miesta"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["15"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["premena-jednotiek"]}".'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><select name="PremenaJednotiek" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-premena jednotiek"]}".'">';
     echo '<option value="" disabled="">'."{$Strings["select-premena-jednotiek"]}".'</option>';
     echo '<option value="1000000000">'."{$Strings["select-mWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000000000"]}".'</option>';
     echo '<option value="1000000">'."{$Strings["select-Wh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000000"]}".'</option>';
     echo '<option value="1000" selected>'."{$Strings["select-kWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000"]}".'</option>';
     echo '<option value="1">'."{$Strings["select-MWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1"]}".'</option>';
     echo '<option value="0,001">'."{$Strings["select-GWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-0,01"]}".'</option></select></td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
    echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
   echo '</tr>';
  echo '</tbody>';
 echo '</table>';
echo '<input type="submit" value="'."{$Strings["tlacidko-vypocet"]}".'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["tlacidko-vypocet-hodnot"]}".'">';
echo '</form>';
?>
</div>

<!--<?php
/*COPYRIGHT*/
 echo '<div class="Hlavny"></div>';
 echo '<div class="Copyright"><p><a href="https://www.palcoit.eu/" target="_blank" class="Tlacidko" title="'."{$Strings["copyright-hlavny"]}".'">PALCO IT, s.r.o. 2011 - '.date("Y").' © All Rights Reserved<br/>'."{$Strings["copyright-slogan"]}".'</a></p></div>';
?>-->

</body>
</html>

V2 Kalkulačka úspor elektrickej energie:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
<head>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw3" crossorigin="anonymous"></script>
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
 <link rel="icon" type="image/gif" href="/../../../media/system/images/palcoitsro.ico">
 <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
 <meta name="description" content="Táto kalkulačka úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie zvyčajné osvetlenia, Vám vypočíta spotrebu, úsporu, návratnosť, zisk.">
 <meta name="keywords" content="kalkulačka, úspor, elektrickej, energie, úspora energie, vyhodnotenie úspor, LED kalkulačka, LED žiarovky, žiarovka, sporenie, elektrina">
 <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <title>V2 Kalkulačka úspor elektrickej energie - PALCO IT, s.r.o.</title>

<style>
 table {
  table-layout: fixed;
 }

 input {
  text-align: center;
 }

@media
 only screen and (max-width: 600px) {
 table, thead, tbody, th, td, tr {
  display: block;
 }

 table thead {
  clip: rect(0 0 0 0);
  overflow: hidden;
  position: absolute;
 }

 td {
  position: relative;
  padding-left: 200px;
  margin-left: 150px;
  text-align: center;
 }

 td:before {
  content: attr(data-label);
  position: absolute;
  top: 12px;
  left: 5px;
  width: 200px;
  padding-right: 40px;
  margin-left: -150px;
  text-align: left;
  font-weight: bold;
 }
}
</style>

</head>
<body>

<ul class="nav nav-pills justify-content-center card-header" id="myTab" role="tablist">
 <li class="nav-item" role="presentation">
  <button class="nav-link active" id="js-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#js" type="button" role="tab" aria-controls="js" aria-selected="true">JS</button>
 </li>
 <li class="nav-item" role="presentation">
  <button class="nav-link" id="php-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#php" type="button" role="tab" aria-controls="php" aria-selected="false">PHP</button>
 </li>
</ul>
<div class="tab-content" id="myTabContent">
 
<div class="tab-pane fade show active" id="js" role="tabpanel" aria-labelledby="js-tab">

<script>
 function KalkulackaUsporElektrickejEnergie() {

  PocetKusovZiarovka = parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
  PocetKusovZiarovka = PocetKusovZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("PocetKusovZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(PocetKusovZiarovka);

  PrevadzkovaDobaZiarovka = parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value);
  PrevadzkovaDobaZiarovka = PrevadzkovaDobaZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("PrevadzkovaDobaZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(PrevadzkovaDobaZiarovka);

  SpotrebaRokKwhZiarovka = (parseFloat(document.Kalkulacka.PrikonZiarovka.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat (document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value)) / 1000;
  SpotrebaRokKwhZiarovka = SpotrebaRokKwhZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("SpotrebaRokKwhZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokKwhZiarovka);

  SpotrebaRokEurZiarovka = parseFloat(SpotrebaRokKwhZiarovka) * parseFloat(document.Kalkulacka.Sadzba.value);
  SpotrebaRokEurZiarovka = SpotrebaRokEurZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("SpotrebaRokEurZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokEurZiarovka);

  SpotrebaRokKwhLED = (parseFloat(document.Kalkulacka.PrikonLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value)) / 1000;
  SpotrebaRokKwhLED = SpotrebaRokKwhLED.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("SpotrebaRokKwhLED").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokKwhLED);

  SpotrebaRokEurLED = parseFloat(SpotrebaRokKwhLED) * parseFloat(document.Kalkulacka.Sadzba.value);
  SpotrebaRokEurLED = SpotrebaRokEurLED.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("SpotrebaRokEurLED").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokEurLED);

  RocnaUsporaKwh = parseFloat(SpotrebaRokKwhZiarovka) - parseFloat(SpotrebaRokKwhLED);
  RocnaUsporaKwh = RocnaUsporaKwh.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("RocnaUsporaKwh").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnaUsporaKwh);

  RocnaUsporaEur = parseFloat(SpotrebaRokEurZiarovka) - parseFloat(SpotrebaRokEurLED);
  RocnaUsporaEur = RocnaUsporaEur.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("RocnaUsporaEur").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnaUsporaEur);

  NavratnostInvesticie = (parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value)) / parseFloat(RocnaUsporaEur);
  NavratnostInvesticie = NavratnostInvesticie.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("NavratnostInvesticie").innerHTML = DesatinneMiesta(NavratnostInvesticie);

  ZivotnostRokov = parseFloat(document.Kalkulacka.ZivotnostHodin.value) / (parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value));
  ZivotnostRokov = ZivotnostRokov.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("ZivotnostRokov").innerHTML = DesatinneMiesta(ZivotnostRokov);

  UsporaPoDobuZivotnostiKwh = parseFloat(RocnaUsporaKwh) * parseFloat(ZivotnostRokov);
  UsporaPoDobuZivotnostiKwh = UsporaPoDobuZivotnostiKwh.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiKwh").innerHTML = DesatinneMiesta(UsporaPoDobuZivotnostiKwh);

  UsporaPoDobuZivotnostiEur = parseFloat(RocnaUsporaEur) * parseFloat(ZivotnostRokov);
  UsporaPoDobuZivotnostiEur = UsporaPoDobuZivotnostiEur.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiEur").innerHTML = DesatinneMiesta(UsporaPoDobuZivotnostiEur);

  CistyZiskPoDobuZivotnosti = parseFloat(UsporaPoDobuZivotnostiEur) - parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
  CistyZiskPoDobuZivotnosti = CistyZiskPoDobuZivotnosti.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("CistyZiskPoDobuZivotnosti").innerHTML = DesatinneMiesta(CistyZiskPoDobuZivotnosti);

  RocnyVynosZInvesticie = parseFloat((CistyZiskPoDobuZivotnosti) / parseFloat(ZivotnostRokov) / (parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat (document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value)) * 100);
  RocnyVynosZInvesticie = RocnyVynosZInvesticie.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("RocnyVynosZInvesticie").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnyVynosZInvesticie);

  CenaDiela = parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
  CenaDiela = CenaDiela.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
  document.getElementById("CenaDiela").innerHTML = DesatinneMiesta(CenaDiela);

  ZivotnostHodin = parseFloat(document.Kalkulacka.ZivotnostHodin.value);
  ZivotnostHodin = ZivotnostHodin.toFixed(0);
  document.getElementById("ZivotnostHodin").innerHTML = DesatinneMiesta(ZivotnostHodin);

  ZivotnostHodinCislo = parseFloat(document.Kalkulacka.ZivotnostHodin.value);
  ZivotnostHodinCislo = ZivotnostHodinCislo.toFixed(0);
  document.getElementById("ZivotnostHodinCislo").innerHTML = DesatinneMiesta(ZivotnostHodinCislo);

 function DesatinneMiesta(num) {
  return (
   num
    .replace(' ', '.')
    .replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1 ')
   )
  }
 }
</script>

<form name="Kalkulacka">
 <table class="table table-bordered table-striped table-hover">
  <thead>
   <tr class="alert alert-warning text-center sticky-top">
    <th>NÁZOV</th>
    <th>ŽIAROVKA</th>
    <th>LED</th>
    <th>PARAMETER</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr class="align-middle">
    <td data-label="NÁZOV">Príkon</td>
    <td data-label="ŽIAROVKA"><input type="text" value="94" class="form-control" placeholder="Príkon" id="PrikonZiarovka" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="LED"><input type="text" value="44" class="form-control" placeholder="Príkon" id="PrikonLED" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="PARAMETER">W</td>
   </tr>
   <tr class="align-middle">
    <td data-label="NÁZOV">Počet</td>
    <td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center" id="PocetKusovZiarovka"></td>
    <td data-label="LED"><input type="text" value="4" class="form-control" placeholder="Počet" id="PocetKusovLED" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="PARAMETER">kusov</td>
   </tr>
   <tr class="align-middle">
    <td data-label="NÁZOV">Prevádzka</td>
    <td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center" id="PrevadzkovaDobaZiarovka"></td>
    <td data-label="LED"><input type="text" value="8" class="form-control" placeholder="Prevádzka" id="PrevadzkovaDobaLED" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="PARAMETER">hodín deň</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Spotreba rok</td>
    <td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center" id="SpotrebaRokKwhZiarovka"></td>
    <td data-label="LED" class="text-center" id="SpotrebaRokKwhLED"></td>
    <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Spotreba rok</td>
    <td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center" id="SpotrebaRokEurZiarovka"></td>
    <td data-label="LED" class="text-center" id="SpotrebaRokEurLED"></td>
    <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="RocnaUsporaKwh"></td>
    <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="RocnaUsporaEur"></td>
    <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Návratnosť investície</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="NavratnostInvesticie"></td>
    <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Životnosť <span id="ZivotnostHodinCislo"></span> hodín</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="ZivotnostRokov"></td>
    <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="UsporaPoDobuZivotnostiKwh"></td>
    <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="UsporaPoDobuZivotnostiEur"></td>
    <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Čistý zisk po dobu životnosti</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="CistyZiskPoDobuZivotnosti"></td>
    <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Ročný výnos z investície</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="RocnyVynosZInvesticie"></td>
    <td data-label="PARAMETER">%</td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-label="NÁZOV">Cena diela</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="CenaDiela"></td>
    <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   </tr>
   <tr class="align-middle">
    <td data-label="NÁZOV">Rozdiel nákupnej ceny bez DPH</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="200" class="form-control" placeholder="Rozdiel nákupnej ceny bez DPH" id="RozdielNakupnejCenyBezDPH" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   </tr>
   <tr class="align-middle">
    <td data-label="NÁZOV">Počet dní</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="280" class="form-control" placeholder="Počet dní" id="PocetDni" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="PARAMETER">v roku</td>
   </tr>
   <tr class="align-middle">
    <td data-label="NÁZOV">Sadzba</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="0.25" class="form-control" placeholder="Sadzba" id="Sadzba" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   </tr>
   <tr class="align-middle">
    <td data-label="NÁZOV">Životnosť</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="35000" class="form-control" placeholder="Životnosť" id="ZivotnostHodin" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
   </tr>
   <tr class="align-middle">
    <td data-label="NÁZOV">Zaokrúhľovanie</td>
    <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="2" class="form-control" placeholder="Zaokrúhľovanie" id="Zaokruhlovanie" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()"></td>
    <td data-label="PARAMETER">miesta</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</form>
<script>KalkulackaUsporElektrickejEnergie()</script>
</div>

<div class="tab-pane fade" id="php" role="tabpanel" aria-labelledby="php-tab">
<?php
 error_reporting(0);

 $PocetKusovZiarovka = round($_POST['PocetKusovLED'] * 1,2);
 $PrevadzkovaDobaZiarovka = round($_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * 1,2);
 $SpotrebaRokKwhZiarovka = round(($_POST['PrikonZiarovka'] * $_POST['PocetKusovLED'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * $_POST['PocetDni']) / 1000,2);
 $SpotrebaRokEurZiarovka = round($SpotrebaRokKwhZiarovka * $_POST['Sadzba'],2);
 $SpotrebaRokKwhLED = round(($_POST['PrikonLED'] * $_POST['PocetKusovLED'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * $_POST['PocetDni']) / 1000,2);
 $SpotrebaRokEurLED = round($SpotrebaRokKwhLED * $_POST['Sadzba'],2);
 $RocnaUsporaKwh = round($SpotrebaRokKwhZiarovka - $SpotrebaRokKwhLED,2);
 $RocnaUsporaEur = round($SpotrebaRokEurZiarovka - $SpotrebaRokEurLED,2);
 $NavratnostInvesticie = round(($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']) / ($RocnaUsporaEur + 0.000000000000000000001),2);
 $ZivotnostRokov = round($_POST['ZivotnostHodin'] / ($_POST['PocetDni'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] + 0.000000000000000000001),2);
 $UsporaPoDobuZivotnostiKwh = round($RocnaUsporaKwh * $ZivotnostRokov,2);
 $UsporaPoDobuZivotnostiEur = round($RocnaUsporaEur * $ZivotnostRokov,2);
 $CistyZiskPoDobuZivotnosti = round($UsporaPoDobuZivotnostiEur - ($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']),2);
 $RocnyVynosZInvesticie = round($CistyZiskPoDobuZivotnosti / ($ZivotnostRokov + 0.000000000000000000001) / ($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED'] + 0.000000000000000000001) * 100,2);
 $CenaDiela = round($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED'],2);
 $ZivotnostHodin = round($_POST['ZivotnostHodin'],0);

echo '<form method="POST">';
 echo '<table class="table table-bordered table-striped table-hover">';
  echo '<thead>';
   echo '<tr class="alert alert-warning text-center sticky-top">';
    echo '<th>NÁZOV</th>';
    echo '<th>ŽIAROVKA</th>';
    echo '<th>LED</th>';
    echo '<th>PARAMETER</th>';
   echo '</tr>';
  echo '</thead>';
  echo '<tbody>';
   echo '<tr class="align-middle">';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Príkon</td>';
    echo '<td data-label="ŽIAROVKA"><input type="text" value="'.$_POST['PrikonZiarovka'].'" class="form-control" placeholder="Príkon" name="PrikonZiarovka"></td>';
    echo '<td data-label="LED"><input type="text" value="'.$_POST['PrikonLED'].'" class="form-control" placeholder="Príkon" name="PrikonLED"></td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">W</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr class="align-middle">';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Počet</td>';
    echo '<td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center">'.number_format($PocetKusovZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="LED"><input type="text" value="'.$_POST['PocetKusovLED'].'" class="form-control" placeholder="Počet" name="PocetKusovLED"></td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">kusov</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr class="align-middle">';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Prevádzka</td>';
    echo '<td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center">'.number_format($PrevadzkovaDobaZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="LED"><input type="text" value="'.$_POST['PrevadzkovaDobaLED'].'" class="form-control" placeholder="Prevádzka" name="PrevadzkovaDobaLED"></td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">hodín deň</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Spotreba rok</td>';
    echo '<td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center">'.number_format($SpotrebaRokKwhZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="LED" class="text-center">'.number_format($SpotrebaRokKwhLED,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">kWh</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Spotreba rok</td>';
    echo '<td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center">'.number_format($SpotrebaRokEurZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="LED" class="text-center">'.number_format($SpotrebaRokEurLED,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">eur</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($RocnaUsporaKwh,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">kWh</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($RocnaUsporaEur,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">eur</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Návratnosť investície</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($NavratnostInvesticie,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">rokov</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Životnosť '.number_format($ZivotnostHodin,0,'.', ' ').' hodín</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($ZivotnostRokov,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">rokov</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($UsporaPoDobuZivotnostiKwh,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">kWh</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($UsporaPoDobuZivotnostiEur,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">eur</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Čistý zisk po dobu životnosti</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($CistyZiskPoDobuZivotnosti,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">eur</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Ročný výnos z investície</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($RocnyVynosZInvesticie,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">%</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Cena diela</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center">'.number_format($CenaDiela,2,'.', ' ').'</td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">eur</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr class="align-middle">';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Rozdiel nákupnej ceny bez DPH</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="'.$_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'].'" class="form-control" placeholder="Rozdiel nákupnej ceny bez DPH" name="RozdielNakupnejCenyBezDPH"></td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">eur</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr class="align-middle">';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Počet dní</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="'.$_POST['PocetDni'].'" class="form-control" placeholder="Počet dní" name="PocetDni"></td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">v roku</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr class="align-middle">';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Sadzba</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="'.$_POST['Sadzba'].'" class="form-control" placeholder="Sadzba" name="Sadzba"></td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">eur</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr class="align-middle">';
    echo '<td data-label="NÁZOV">Životnosť</td>';
    echo '<td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="'.$_POST['ZivotnostHodin'].'" class="form-control" placeholder="Životnosť" name="ZivotnostHodin"></td>';
    echo '<td data-label="PARAMETER">hodín</td>';
   echo '</tr>';
  echo '</tbody>';
 echo '</table>';
 echo '<input type="submit" class="btn btn-success w-100 p-3" value="V Ý P O Č E T">';
echo '</form>';
?>
 </div>
</div>

</body>
</html>

V3 Kalkulačka úspor elektrickej energie:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
<head>
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
 <link rel="icon" type="image/gif" href="/../../../media/system/images/palcoitsro.ico">
 <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
 <meta name="description" content="Táto kalkulačka úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie zvyčajné osvetlenia, Vám vypočíta spotrebu, úsporu, návratnosť, zisk.">
 <meta name="keywords" content="kalkulačka, úspor, elektrickej, energie, úspora energie, vyhodnotenie úspor, LED kalkulačka, LED žiarovky, žiarovka, sporenie, elektrina">
 <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <title>V3 Kalkulačka úspor elektrickej energie - PALCO IT, s.r.o.</title>

<style>
table {
 table-layout: fixed;
}

input {
 text-align: center;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
 table, thead, tbody, th, td, tr {
  display: block;
 }

 thead {
  clip: rect(0 0 0 0);
  overflow: hidden;
  position: absolute;
 }

 td {
  position: relative;
  padding-left: 200px;
  margin-left: 150px;
  text-align: center;
 }

 td:before {
  content: attr(data-label);
  position: absolute;
  top: 12px;
  left: 5px;
  width: 200px;
  padding-right: 40px;
  margin-left: -150px;
  text-align: left;
  font-weight: bold;
 }
}
</style>

</head>
<body>

<script>
function Vypocet() {
 PocetKusovZiarovka = (parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("PocetKusovZiarovka").innerHTML = Format(PocetKusovZiarovka);
 PrevadzkovaDobaZiarovka = (parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("PrevadzkovaDobaZiarovka").innerHTML = Format(PrevadzkovaDobaZiarovka);
 RocnaSpotrebaKwhZiarovka = (parseFloat(PrikonZiarovka.value) * parseFloat(PocetKusovLED.value) * parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(PocetDni.value) / 1000).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaKwhZiarovka").innerHTML = Format(RocnaSpotrebaKwhZiarovka);
 RocnaSpotrebaEurZiarovka = (parseFloat(RocnaSpotrebaKwhZiarovka) * parseFloat(Sadzba.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaEurZiarovka").innerHTML = Format(RocnaSpotrebaEurZiarovka);
 RocnaSpotrebaKwhLED = (parseFloat(PrikonLED.value) * parseFloat(PocetKusovLED.value) * parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(PocetDni.value) / 1000).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaKwhLED").innerHTML = Format(RocnaSpotrebaKwhLED);
 RocnaSpotrebaEurLED = (parseFloat(RocnaSpotrebaKwhLED) * parseFloat(Sadzba.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaEurLED").innerHTML = Format(RocnaSpotrebaEurLED);
 RocnaUsporaKwh = (parseFloat(RocnaSpotrebaKwhZiarovka) - parseFloat(RocnaSpotrebaKwhLED)).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnaUsporaKwh").innerHTML = Format(RocnaUsporaKwh);
 RocnaUsporaEur = (parseFloat(RocnaSpotrebaEurZiarovka) - parseFloat(RocnaSpotrebaEurLED)).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnaUsporaEur").innerHTML = Format(RocnaUsporaEur);
 NavratnostInvesticie = ((parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value) * parseFloat(PocetKusovLED.value)) / parseFloat(RocnaUsporaEur)).toFixed(2);
 document.getElementById("NavratnostInvesticie").innerHTML = Format(NavratnostInvesticie);
 ZivotnostRokov = (parseFloat(ZivotnostHodin.value) / (parseFloat(PocetDni.value) * parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value))).toFixed(2);
 document.getElementById("ZivotnostRokov").innerHTML = Format(ZivotnostRokov);
 UsporaPoDobuZivotnostiKwh = (parseFloat(RocnaUsporaKwh) * parseFloat(ZivotnostRokov)).toFixed(2);
 document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiKwh").innerHTML = Format(UsporaPoDobuZivotnostiKwh);
 UsporaPoDobuZivotnostiEur = (parseFloat(RocnaUsporaEur) * parseFloat(ZivotnostRokov)).toFixed(2);
 document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiEur").innerHTML = Format(UsporaPoDobuZivotnostiEur);
 ZiskPoDobuZivotnosti = (parseFloat(UsporaPoDobuZivotnostiEur) - parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value) * parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("ZiskPoDobuZivotnosti").innerHTML = Format(ZiskPoDobuZivotnosti);
 RocnyVynosInvesticie = ((parseFloat((ZiskPoDobuZivotnosti) / parseFloat(ZivotnostRokov) / (parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value) * parseFloat(PocetKusovLED.value)) * 100))).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticie").innerHTML = Format(RocnyVynosInvesticie);
 CenaDiela = (parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value) * parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("CenaDiela").innerHTML = Format(CenaDiela);
 ZivotnostHodinCislo = parseFloat(ZivotnostHodin.value).toFixed(0);
 document.getElementById("ZivotnostHodinCislo").innerHTML = Format(ZivotnostHodinCislo);

 function Format(num) {
  return (num.replace(' ', '.').replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1 '))
 }
}
</script>

<table class="table table-bordered table-striped table-hover">
 <thead>
  <tr class="alert alert-warning sticky-top text-center">
   <th>NÁZOV</th>
   <th>ŽIAROVKA</th>
   <th>LED</th>
   <th>PARAMETER</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Príkon</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA"><input type="text" value="94" placeholder="Príkon" class="form-control" id="PrikonZiarovka" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td data-label="LED"><input type="text" value="44" placeholder="Príkon" class="form-control" id="PrikonLED" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">W</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Počet</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center" id="PocetKusovZiarovka"></td>
   <td data-label="LED"><input type="text" value="4" placeholder="Počet" class="form-control" id="PocetKusovLED" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">kusov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Prevádzka deň</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center" id="PrevadzkovaDobaZiarovka"></td>
   <td data-label="LED"><input type="text" value="8" placeholder="Prevádzka deň" class="form-control" id="PrevadzkovaDobaLED" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná spotreba</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center" id="RocnaSpotrebaKwhZiarovka"></td>
   <td data-label="LED" class="text-center" id="RocnaSpotrebaKwhLED"></td>
   <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná spotreba</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="text-center" id="RocnaSpotrebaEurZiarovka"></td>
   <td data-label="LED" class="text-center" id="RocnaSpotrebaEurLED"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="RocnaUsporaKwh"></td>
   <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="RocnaUsporaEur"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Návratnosť investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="NavratnostInvesticie"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Životnosť <span id="ZivotnostHodinCislo"></span> hodín</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="ZivotnostRokov"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="UsporaPoDobuZivotnostiKwh"></td>
   <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="UsporaPoDobuZivotnostiEur"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Zisk po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="ZiskPoDobuZivotnosti"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročný výnos investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="RocnyVynosInvesticie"></td>
   <td data-label="PARAMETER">%</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Cena diela</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2" class="text-center" id="CenaDiela"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Rozdiel nákupnej ceny</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="200" placeholder="Rozdiel nákupnej ceny" class="form-control" id="RozdielNakupnejCeny" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Počet dní</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="280" placeholder="Počet dní" class="form-control" id="PocetDni" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rok</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Sadzba</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="0.25" placeholder="Sadzba" class="form-control" id="Sadzba" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Životnosť</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" value="35000" placeholder="Životnosť" class="form-control" id="ZivotnostHodin" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<script>Vypocet()</script>

</body>
</html>

Úspora energie:

<script>
function Zmena() {
 var image = document.getElementById('obrazok');
 var txt = document.getElementById('text');
 if (image.src.match("Img1")) {
   image.src = "Img2.webp";
   txt.innerHTML = 'Ste v režime s nízkou spotrebou elektrickej energie. :)';
 } else {
   image.src = "Img1.webp";
   txt.innerHTML = 'Ste v režime s vysokou spotrebou elektrickej energie. :(';
 }
}
</script>

<div style="text-align: center;"><img id="obrazok" src="/Img1.webp" alt="Úspora energie" width="150" height="242" onclick="Zmena()">
<div id="text">Ste v režime s vysokou spotrebou elektrickej energie. :(</div>
</div>

V1 Kalkulačka webových služieb:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
<head>
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
 <link rel="icon" type="image/gif" href="/../../../media/system/images/palcoitsro.ico">
 <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
 <meta name="description" content="Kalkulačka na výpočet približnej ceny za vytvorenie webovej stránky, eshopov alebo poradenstva.">
 <meta name="keywords" content="web služby, cenník, služby, eshopov, web stránky, výpočet, kalkulačka">
 <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <title>V1 Kalkulačka webových služieb - PALCO IT, s.r.o.</title>
</head>
<body>

<div class="card">
 <div class="card-header" style="text-align: center;">Kalkulačka webových služieb</div>
 <div class="card-body text-dark">
  <input type="range" min="0" max="24" step="1" value="0" class="form-range" name="Max" id="PocetHodinSlider">

<div class="input-group mb-3">
 <label class="input-group-text">Poradenstvo:</label>
  <input type="number" min="0" max="24" step="1" value="0" class="form-control" source="[name=Max]">
 <label class="input-group-text">hodín</label>
</div>

<div class="input-group mb-3">
 <label class="input-group-text">Služby:</label>
  <select id="Sluzby" class="form-select" OnChange="Vyber()">
   <option value="0" selected>Poradenstvo: +0.00</option>
   <option value="300">Web: +300.00</option>
   <option value="500">Eshop: +500.00</option>
  </select>
 <label class="input-group-text">€</label>
</div>

<table class="table table-bordered table-striped" style="table-layout: fixed;">
 <thead>
  <tr class="table-warning">
   <th>NÁZOV</th>
   <th>HODÍN</th>
   <th>CENA</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th><strong>BEZ DPH</strong> </th>
   <td><kbd><span id="Hodin">0</span></kbd></td>
   <td><kbd><span id="EurBezDph">0</span>.00€</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <th><strong>S DPH</strong></th>
   <td>-</td>
   <td><kbd><span id="EurDph">0</span>.00€</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <th><strong>DPH</strong></th>
   <td>-</td>
   <td><kbd><span id="Dph">0</span>.00€</kbd></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
 </div>
</div>

<script>
var Slider = document.getElementById("PocetHodinSlider");
var Hodiny = document.getElementById("Hodin");
var EuraBezDph = document.getElementById("EurBezDph");
var EuraDph = document.getElementById("EurDph");
var IbaDph = document.getElementById("Dph");

Slider.oninput = function() {
 Hodiny.innerHTML = this.value;
 EuraBezDph.innerHTML = (parseFloat(PocetHodinSlider.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value));
 EuraDph.innerHTML = (((parseFloat(PocetHodinSlider.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value))) * 0.2) + ((parseFloat(PocetHodinSlider.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value)));
 IbaDph.innerHTML = (EuraDph.innerHTML - EuraBezDph.innerHTML);
}

function Vyber() {
 var x = (parseFloat(PocetHodinSlider.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value));
 document.getElementById("EurBezDph").innerHTML = x;
 var y = (((parseFloat(PocetHodinSlider.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value))) * 0.2) + ((parseFloat(PocetHodinSlider.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value)));
 document.getElementById("EurDph").innerHTML = y;
 var z = (EuraDph.innerHTML - EuraBezDph.innerHTML);
 document.getElementById("Dph").innerHTML = z;
}

;(function(){
 function emit(target, name) {
  var event
  if (document.createEvent) {
   event = document.createEvent("HTMLEvents");
   event.initEvent(name, true, true);
  } else {
   event = document.createEventObject();
   event.eventType = name;
  }
  event.eventName = name;
  if (document.createEvent) {
   target.dispatchEvent(event);
  } else {
   target.fireEvent("on" + event.eventType, event);
  }  
 }

 var outputsSelector = "input[type=number][source],select[source]";
 function onChange(e) {
  var outputs = document.querySelectorAll(outputsSelector)
  for (var index = 0; index < outputs.length; index++) {
   var item = outputs[index]
   var source = document.querySelector(item.getAttribute('source'));
   if (source) {
    if (item === e.target) {
     source.value = item.value
     emit(source, 'input')
     emit(source, 'change')
    }
    if (source === e.target) {
     item.value = source.value
    }
   }
  }
 }
 document.addEventListener('change', onChange)
 document.addEventListener('input', onChange)
}());
</script>

</body>
</html>

V2 Kalkulačka webových služieb:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
<head>
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
 <link rel="icon" type="image/gif" href="/../../../media/system/images/palcoitsro.ico">
 <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
 <meta name="description" content="Kalkulačka na výpočet približnej ceny za vytvorenie webovej stránky, eshopov alebo poradenstva.">
 <meta name="keywords" content="web služby, cenník, služby, eshopov, web stránky, výpočet, kalkulačka">
 <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <title>V2 Kalkulačka webových služieb - PALCO IT, s.r.o.</title>

<style>
table {
 table-layout: fixed;
}

input, select {
 text-align: center;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
 table, thead, tbody, th, td, tr {
  display: block;
 }

 thead {
  clip: rect(0 0 0 0);
  overflow: hidden;
  position: absolute;
 }

 td {
  position: relative;
  padding-left: 200px;
  margin-left: 150px;
  text-align: center;
 }

 td:before {
  position: absolute;
  top: 12px;
  left: 5px;
  width: 200px;
  padding-right: 40px;
  margin-left: -150px;
  text-align: left;
  font-weight: bold;
 }

 td:nth-of-type(1):before {
  content: "NÁZOV"; 
 }

 td:nth-of-type(2):before {
  content: "HODNOTY"; 
 }

 td:nth-of-type(3):before {
  content: "PARAMETER";
 }
}
</style>

</head>
<body>

<table class="table table-bordered table-striped table-hover">
 <thead>
  <tr class="alert alert-warning sticky-top text-center">
   <th>NÁZOV</th>
   <th>HODNOTY</th>
   <th>PARAMETER</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Poradenstvo</td>
   <td><input type="range" min="0" max="24" step="1" value="0" class="form-range" id="PoradenstvoHodin" name="Max">
     <input type="number" min="0" max="24" step="1" value="0" class="form-control" source="[name=Max]"></td>
   <td>hodín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Služby</td>
   <td><select class="form-select" id="Sluzby" OnChange="Vyber()">
      <option value="0" selected>Poradenstvo: +0.00</option>
      <option value="300">Web: +300.00</option>
      <option value="500">Eshop: +500.00</option>
     </select></td>
   <td>eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>BEZ DPH</td>
   <td class="text-center"><span id="EurBezDph">0</span>.00</td>
   <td>eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>S DPH</td>
   <td class="text-center"><span id="EurDph">0</span>.00</td>
   <td>eur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>DPH</td>
   <td class="text-center"><span id="Dph">0</span>.00</td>
   <td>eur</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<script>
var Poradenstvo = document.getElementById("PoradenstvoHodin");
var EuraBezDph = document.getElementById("EurBezDph");
var EuraDph = document.getElementById("EurDph");
var IbaDph = document.getElementById("Dph");

Poradenstvo.oninput = function() {
 EuraBezDph.innerHTML = (parseFloat(PoradenstvoHodin.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value));
 EuraDph.innerHTML = (((parseFloat(PoradenstvoHodin.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value))) * 0.2) + ((parseFloat(PoradenstvoHodin.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value)));
 IbaDph.innerHTML = (EuraDph.innerHTML - EuraBezDph.innerHTML);
}

function Vyber() {
 var x = (parseFloat(PoradenstvoHodin.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value));
 document.getElementById("EurBezDph").innerHTML = x;
 var y = (((parseFloat(PoradenstvoHodin.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value))) * 0.2) + ((parseFloat(PoradenstvoHodin.value) * 20) + (parseFloat(Sluzby.value)));
 document.getElementById("EurDph").innerHTML = y;
 var z = (EuraDph.innerHTML - EuraBezDph.innerHTML);
 document.getElementById("Dph").innerHTML = z;
}

;(function(){
 function emit(target, name) {
  var event
  if (document.createEvent) {
   event = document.createEvent("HTMLEvents");
   event.initEvent(name, true, true);
  } else {
   event = document.createEventObject();
   event.eventType = name;
  }
  event.eventName = name;
  if (document.createEvent) {
   target.dispatchEvent(event);
  } else {
   target.fireEvent("on" + event.eventType, event);
  }  
 }

 var outputsSelector = "input[type=number][source],select[source]";
 function onChange(e) {
  var outputs = document.querySelectorAll(outputsSelector)
  for (var index = 0; index < outputs.length; index++) {
   var item = outputs[index]
   var source = document.querySelector(item.getAttribute('source'));
   if (source) {
    if (item === e.target) {
     source.value = item.value
     emit(source, 'input')
     emit(source, 'change')
    }
    if (source === e.target) {
     item.value = source.value
    }
   }
  }
 }
 document.addEventListener('change', onChange)
 document.addEventListener('input', onChange)
}());
</script>

</body>
</html>

V1 Kalkulačka na súčet čisiel od 0 do x:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
 <head>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
  <link rel="icon" type="image/gif" href="/../../../media/system/images/palcoitsro.ico">
  <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
  <meta name="description" content="Kalkulačka na súčet čísiel od 0 do X.">
  <meta name="keywords" content="kalkulačka, súčet čisiel, čísla, výpočet">
  <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
  <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
  <title>V1 Kalkulačka na súčet čisiel od 0 do X - PALCO IT, s.r.o.</title>

<style>
table {
 table-layout: fixed;
}

input {
 text-align: center;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
 table, thead, tbody, th, td, tr {
  display: block;
 }

 thead {
  clip: rect(0 0 0 0);
  overflow: hidden;
  position: absolute;
 }

 td {
  position: relative;
  padding-left: 200px;
  margin-left: 150px;
  text-align: center;
 }

 td:before {
  position: absolute;
  top: 12px;
  left: 5px;
  width: 200px;
  padding-right: 40px;
  margin-left: -150px;
  text-align: left;
  font-weight: bold;
 }

 td:nth-of-type(1):before {
  content: "NÁZOV"; 
 }

 td:nth-of-type(2):before {
  content: "HODNOTY"; 
 }

 td:nth-of-type(3):before {
  content: "VÝSLEDOK";
 }
}
</style>

</head>
<body>

<script>
function Vypocet() {
 x = (parseFloat(LubovolneCislo.value) / 2) * (parseFloat(LubovolneCislo.value) + 1);
 document.getElementById("x").innerHTML = x;

if (document.getElementById("x").innerHTML < 1000) {
  document.getElementById("x").style.background = "#495057";
}
else if (document.getElementById("x").innerHTML < 10000) {
  document.getElementById("x").style.background = "#2a69b8";
}
else if (document.getElementById("x").innerHTML < 100000) {
  document.getElementById("x").style.background = "#ffb514";
}
else if (document.getElementById("x").innerHTML < 1000000) {
  document.getElementById("x").style.background = "#c52827";
}
else if (document.getElementById("x").innerHTML < 10000000) {
  document.getElementById("x").style.background = "#457d54";
}
 else if (document.getElementById("x").innerHTML > 100000000) {
  document.getElementById("x").style.background = "#D2691E";
}
else {
  document.getElementById("x").style.background = "#000000";
}
}
</script>

<table class="table table-bordered table-striped table-hover">
 <thead>
  <tr class="alert alert-warning sticky-top text-center">
   <th>NÁZOV</th>
   <th>HODNOTY</th>
   <th>VÝSLEDOK</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Ľubovolné číslo</td>
   <td><input type="text" class="form-control" placeholder="Ľubovolné čislo" value="0" id="LubovolneCislo" OnKeyUp="Vypocet()"></td>
   <td class="text-center"><span class="form-control" style="color: white; font-weight: bold;" id="x"></span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="text-center" colspan="3">Zadajte ľubovolné číslo pre výpočet.</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<script>Vypocet()</script>

</body>
</html>

V1 Meninový kalendár:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
<head>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
 <link rel="icon" type="image/gif" href="/../../../media/system/images/palcoitsro.ico">
 <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
 <meta name="description" content="Meninový kalendár zo všetkými menami a štátnymi sviatkami v kalendárnom roku. Jednotlivé dní sú rozdelené do riadkov - obsahuje aj dní v roku.">
 <meta name="keywords" content="kalendár, meniny, meninový kalendár, štátne sviatky, dátumy, dní v roku, aplikácia, filter mien, RGBweb">
 <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <title>V1 Meninový kalendár - PALCO IT, s.r.o.</title>

<style>
table {
 table-layout: fixed;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
 table, thead, tbody, th, td, tr {
  display: block;
 }

 thead {
  clip: rect(0 0 0 0);
  overflow: hidden;
  position: absolute;
 }

 td {
  position: relative;
  padding-left: 200px;
  margin-left: 150px;
 }

 td:before {
  position: absolute;
  top: 12px;
  left: 5px;
  width: 200px;
  padding-right: 40px;
  margin-left: -150px;
  font-weight: bold;
 }

 td:nth-of-type(1):before {
  content: "DEŇ"; 
 }

 td:nth-of-type(2):before {
  content: "DÁTUM"; 
 }

 td:nth-of-type(3):before {
  content: "MESIAC";
 }

 td:nth-of-type(4):before {
  content: "MENO";
 }
}
</style>

</head>
<body>

<script>
$(document).ready(function(){
 $("#Filter").on("keyup", function() {
  var value = $(this).val().toLowerCase();
  $("#Tabulka tr").filter(function() {
   $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
  });
 });
});
</script>

<input type="text" placeholder="vyhľadávanie..." class="form-control" id="Filter">

<table class="table table-bordered table-striped table-hover">
 <thead>
  <tr class="alert alert-warning sticky-top">
   <th>DEŇ</th>
   <th>DÁTUM</th>
   <th>MESIAC</th>
   <th>MENO</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody id="Tabulka">
  <tr>
   <td>001</td>
   <td>01.01.</td>
   <td>január</td>
   <td><kbd>#</kbd> Deň vzniku SR</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>002</td>
   <td>02.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Alexandra, Karin, Karina, Sandra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>003</td>
   <td>03.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Daniela, Radmila</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>004</td>
   <td>04.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Drahoslav, Titus</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>005</td>
   <td>05.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Andrea, Artur</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>006</td>
   <td>06.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Antónia<br><kbd>#</kbd> Zjavenie Pána, Traja králi</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>007</td>
   <td>07.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Bohuslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>008</td>
   <td>08.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Severín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>009</td>
   <td>09.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Alex, Alexej, Alexis, Alexia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>010</td>
   <td>10.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Dáša, Dalimil</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>011</td>
   <td>11.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Malvína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>012</td>
   <td>12.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Ernest, Ernestína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>013</td>
   <td>13.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Rastislav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>014</td>
   <td>14.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Radovan, Radovana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>015</td>
   <td>15.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Dobroslav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>016</td>
   <td>16.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Kristína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>017</td>
   <td>17.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Nataša</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>018</td>
   <td>18.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Bohdana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>019</td>
   <td>19.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Mário, Sára, Sarah, Zara</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>020</td>
   <td>20.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Dalibor, Sebastian, Sebastián</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>021</td>
   <td>21.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Vincent</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>022</td>
   <td>22.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Zora, Zoran, Zorana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>023</td>
   <td>23.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Miloš</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>024</td>
   <td>24.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Tímea, Timon, Timotea, Timotej</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>025</td>
   <td>25.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Gejza</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>026</td>
   <td>26.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Tamara, Tamia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>027</td>
   <td>27.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Bohuš</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>028</td>
   <td>28.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Alfonz, Alfonzia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>029</td>
   <td>29.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Gašpar</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>030</td>
   <td>30.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Ema, Emma</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>031</td>
   <td>31.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Emil</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>032</td>
   <td>01.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Táňa, Tatiana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>033</td>
   <td>02.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Erich, Erik, Erika</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>034</td>
   <td>03.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Blažej</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>035</td>
   <td>04.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Nika, Verona, Veronika</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>036</td>
   <td>05.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Agáta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>037</td>
   <td>06.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Dorisa, Dorota</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>038</td>
   <td>07.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Vanda</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>039</td>
   <td>08.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Zoe, Zoja</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>040</td>
   <td>09.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Zdenko, Zdeno</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>041</td>
   <td>10.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Gabriela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>042</td>
   <td>11.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Dezider, Dezidera</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>043</td>
   <td>12.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Perla, Zoro</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>044</td>
   <td>13.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Arpád</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>045</td>
   <td>14.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Valentín<br><kbd>€</kbd>&nbsp;Deň zaľúbených</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>046</td>
   <td>15.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Pravoslav, Pravoslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>047</td>
   <td>16.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Ida, Liana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>048</td>
   <td>17.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Miloslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>049</td>
   <td>18.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Jaromír, Jaromíra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>050</td>
   <td>19.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Vlasta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>051</td>
   <td>20.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Aladár, Alma, Lívia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>052</td>
   <td>21.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Eleonóra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>053</td>
   <td>22.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Etela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>054</td>
   <td>23.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Roman, Romana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>055</td>
   <td>24.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Jasmína, Matej, Matias</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>056</td>
   <td>25.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Frederik, Frederika</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>057</td>
   <td>26.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Viktor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>058</td>
   <td>27.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Alexander</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>059</td>
   <td>28.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Zlata, Zlatica</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>060</td>
   <td>29.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Radomír</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>061</td>
   <td>01.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Albín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>062</td>
   <td>02.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Anežka</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>063</td>
   <td>03.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Bohumil, Bohumila</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>064</td>
   <td>04.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Kazimír</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>065</td>
   <td>05.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Fridrich</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>066</td>
   <td>06.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Radoslav, Radoslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>067</td>
   <td>07.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Tomáš</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>068</td>
   <td>08.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Alan, Alana<br><kbd>€</kbd>&nbsp;Deň žien</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>069</td>
   <td>09.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Františka</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>070</td>
   <td>10.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Branislav, Bronislav, Bruno</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>071</td>
   <td>11.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Angela, Angelika</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>072</td>
   <td>12.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Gregor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>073</td>
   <td>13.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Vlastimil</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>074</td>
   <td>14.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Matilda</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>075</td>
   <td>15.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Svetlana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>076</td>
   <td>16.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Boleslav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>077</td>
   <td>17.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Ľubica</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>078</td>
   <td>18.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Eduard, Eduarda</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>079</td>
   <td>19.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Jozef</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>080</td>
   <td>20.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Víťazoslav, Víťazoslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>081</td>
   <td>21.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Blahoslav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>082</td>
   <td>22.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Benedikt, Beňadik</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>083</td>
   <td>23.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Adrian, Adrián</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>084</td>
   <td>24.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Gabriel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>085</td>
   <td>25.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Marián<br><kbd>$</kbd> Deň zápasu za ľudské práva</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>086</td>
   <td>26.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Eman, Emanuel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>087</td>
   <td>27.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Alena, Dita</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>088</td>
   <td>28.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Soňa</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>089</td>
   <td>29.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Miroslav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>090</td>
   <td>30.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Vieroslav, Vieroslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>091</td>
   <td>31.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Benjamín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>092</td>
   <td>01.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Hugo<br><kbd>€</kbd>&nbsp;Deň vtákov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>093</td>
   <td>02.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Zita</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>094</td>
   <td>03.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Richard</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>095</td>
   <td>04.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Izidor, Izidora</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>096</td>
   <td>05.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Miroslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>097</td>
   <td>06.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Irena</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>098</td>
   <td>07.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Zoltán</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>099</td>
   <td>08.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Albert</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>100</td>
   <td>09.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Milena</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>101</td>
   <td>10.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Igor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>102</td>
   <td>11.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Július</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>103</td>
   <td>12.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Estera</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>104</td>
   <td>13.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Aleš<br><kbd>$</kbd> Deň nespravodlivo stíhaných</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>105</td>
   <td>14.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Justín, Justina</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>106</td>
   <td>15.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Fedor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>107</td>
   <td>16.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Dana, Danka, Danica</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>108</td>
   <td>17.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Rudolf</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>109</td>
   <td>18.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Valér</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>110</td>
   <td>19.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Jela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>111</td>
   <td>20.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Marcel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>112</td>
   <td>21.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Ervín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>113</td>
   <td>22.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Slavomír</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>114</td>
   <td>23.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Vojtech</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>115</td>
   <td>24.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Juraj</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>116</td>
   <td>25.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Marek, Marko, Markus</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>117</td>
   <td>26.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Jaroslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>118</td>
   <td>27.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Jaroslav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>119</td>
   <td>28.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Jarmila</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>120</td>
   <td>29.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Lea, Leo</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>121</td>
   <td>30.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Anastázia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>122</td>
   <td>01.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td><kbd>#</kbd> Sviatok práce</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>123</td>
   <td>02.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Žigmund</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>124</td>
   <td>03.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Galina, Timea</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>125</td>
   <td>04.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Florián<br><kbd>$</kbd> Výročie úmrtia M.R.Š</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>126</td>
   <td>05.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Lesana, Lesia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>127</td>
   <td>06.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Hermína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>128</td>
   <td>07.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Monika</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>129</td>
   <td>08.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Ingrida<br><kbd>#</kbd> Deň víťazstva nad fašizmom</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>130</td>
   <td>09.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Kristofer, Roland<br><kbd>€</kbd>&nbsp;Deň matiek</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>131</td>
   <td>10.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Viktória</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>132</td>
   <td>11.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Blažena</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>133</td>
   <td>12.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Pankrác</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>134</td>
   <td>13.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Servác</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>135</td>
   <td>14.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Bonifác</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>136</td>
   <td>15.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Sofia, Sophia, Žofia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>137</td>
   <td>16.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Svetozár</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>138</td>
   <td>17.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Gizela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>139</td>
   <td>18.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Viola</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>140</td>
   <td>19.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Gertrúda</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>141</td>
   <td>20.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Bernard, Bernarda</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>142</td>
   <td>21.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Zina</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>143</td>
   <td>22.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Júlia, Juliana, Juliána</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>144</td>
   <td>23.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Želmíra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>145</td>
   <td>24.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Ela, Ella</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>146</td>
   <td>25.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Urban, Vanesa, Vanessa</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>147</td>
   <td>26.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Dušan</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>148</td>
   <td>27.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Iveta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>149</td>
   <td>28.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Viliam</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>150</td>
   <td>29.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Vilma</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>151</td>
   <td>30.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Ferdinand</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>152</td>
   <td>31.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Nela, Nella, Petrana, Petronela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>153</td>
   <td>01.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Žaneta<br><kbd>€</kbd>&nbsp;Deň detí</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>154</td>
   <td>02.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Oxana, Xénia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>155</td>
   <td>03.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Karolína, Kevin</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>156</td>
   <td>04.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Lenka</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>157</td>
   <td>05.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Laura<br><kbd>$</kbd> Výročie Memoranda Slovákov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>158</td>
   <td>06.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Norbert</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>159</td>
   <td>07.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Róbert</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>160</td>
   <td>08.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Medard</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>161</td>
   <td>09.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Stanislava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>162</td>
   <td>10.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Gréta, Margaréta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>163</td>
   <td>11.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Dobroslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>164</td>
   <td>12.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Zlatko</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>165</td>
   <td>13.06.</td>
   <td>Jún</td>
   <td>Anton</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>166</td>
   <td>14.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Vasil</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>167</td>
   <td>15.06.</td>
   <td>Jún</td>
   <td>Vít</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>168</td>
   <td>16.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Bianka, Blanka</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>169</td>
   <td>17.06.</td>
   <td>Jún</td>
   <td>Adolf</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>170</td>
   <td>18.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Vratislav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>171</td>
   <td>19.06.</td>
   <td>Jún</td>
   <td>Alfréd</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>172</td>
   <td>20.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Valéria</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>173</td>
   <td>21.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Alojz, Lejla</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>174</td>
   <td>22.06.</td>
   <td>Jún</td>
   <td>Paulína, Paula, Pavla, Zeira</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>175</td>
   <td>23.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Sidónia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>176</td>
   <td>24.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Ján, Nino</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>177</td>
   <td>25.06.</td>
   <td>Jún</td>
   <td>Olívia, Tadeáš</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>178</td>
   <td>26.06.</td>
   <td>Jún</td>
   <td>Adriana, Adriána</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>179</td>
   <td>27.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Ladislav, Ladislava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>180</td>
   <td>28.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Beáta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>181</td>
   <td>29.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Pavol, Peter, Petra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>182</td>
   <td>30.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Melánia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>183</td>
   <td>01.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Diana, Dean, Deana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>184</td>
   <td>02.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Berta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>185</td>
   <td>03.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Miloslav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>186</td>
   <td>04.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Prokop</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>187</td>
   <td>05.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Cyril, Metod<br><kbd>#</kbd> Sviatok svätého Cyrila a Metoda<br><kbd>$</kbd> Deň zahraničných Slovákov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>188</td>
   <td>06.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Patrícia, Patrik</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>189</td>
   <td>07.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Oliver</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>190</td>
   <td>08.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Ivan, Ivo</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>191</td>
   <td>09.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Lujza, Lukrécia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>192</td>
   <td>10.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Amália</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>193</td>
   <td>11.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Milota</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>194</td>
   <td>12.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Nina</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>195</td>
   <td>13.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Margita</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>196</td>
   <td>14.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Kamil, Lara</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>197</td>
   <td>15.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Egon, Henrich</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>198</td>
   <td>16.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Drahomír, Drahomíra, Rút</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>199</td>
   <td>17.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Bohuslav<br><kbd>$</kbd> Výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>200</td>
   <td>18.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Kamila</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>201</td>
   <td>19.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Dušana, Šarlota<br><kbd>€</kbd>&nbsp;Deň otcov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>202</td>
   <td>20.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Eliáš, Iľja</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>203</td>
   <td>21.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Daniel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>204</td>
   <td>22.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Magdaléna</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>205</td>
   <td>23.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Oľga, Lilien</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>206</td>
   <td>24.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Vladimír</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>207</td>
   <td>25.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Jakub</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>208</td>
   <td>26.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Aneta, Anna, Anita, Hana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>209</td>
   <td>27.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Božena</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>210</td>
   <td>28.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Krištof</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>211</td>
   <td>29.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Marta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>212</td>
   <td>30.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Libuša</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>213</td>
   <td>31.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Ignác</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>214</td>
   <td>01.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Božidara</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>215</td>
   <td>02.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Gustáv</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>216</td>
   <td>03.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Jerguš</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>217</td>
   <td>04.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Dominik, Dominika<br><kbd>$</kbd> Deň Matice slovenskej</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>218</td>
   <td>05.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Hortenzia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>219</td>
   <td>06.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Jozefína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>220</td>
   <td>07.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Štefánia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>221</td>
   <td>08.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Oskar</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>222</td>
   <td>09.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Ľubomíra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>223</td>
   <td>10.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Vavrinec, Vavro</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>224</td>
   <td>11.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Zuzana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>225</td>
   <td>12.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Dária, Darina, Dárius</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>226</td>
   <td>13.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Ľubomír</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>227</td>
   <td>14.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Mojmír</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>228</td>
   <td>15.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Marcela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>229</td>
   <td>16.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Leonard</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>230</td>
   <td>17.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Milica</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>231</td>
   <td>18.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Elena, Helena</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>232</td>
   <td>19.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Lýdia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>233</td>
   <td>20.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Anabela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>234</td>
   <td>21.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Jana, Janka, Johana, Noemi</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>235</td>
   <td>22.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Tichomír</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>236</td>
   <td>23.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Filip</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>237</td>
   <td>24.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Bartolomej</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>238</td>
   <td>25.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Ľudovít</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>239</td>
   <td>26.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Samuel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>240</td>
   <td>27.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Silvia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>241</td>
   <td>28.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Augustín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>242</td>
   <td>29.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Nikol, Nikola, Nikolaj<br><kbd>#</kbd> Výročie SNP</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>243</td>
   <td>30.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Ružena</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>244</td>
   <td>31.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Nora</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>245</td>
   <td>01.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Drahoslava<br><kbd>#</kbd> Deň Ústavy SR</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>246</td>
   <td>02.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Linda, Rebeka</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>247</td>
   <td>03.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Belo</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>248</td>
   <td>04.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Rozália</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>249</td>
   <td>05.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Regina</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>250</td>
   <td>06.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Alica, Larisa</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>251</td>
   <td>07.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Mirianna</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>252</td>
   <td>08.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Miriam, Miriama</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>253</td>
   <td>09.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Martina</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>254</td>
   <td>10.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Oleg</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>255</td>
   <td>11.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Bystrík</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>256</td>
   <td>12.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Mária, Marika, Mia, Ria</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>257</td>
   <td>13.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ctibor, Tobias, Tobiaš<br><kbd>€</kbd> Deň čokolády</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>258</td>
   <td>14.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ľudomil, Ľudomila</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>259</td>
   <td>15.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Jolana, Melisa<br><kbd>#</kbd> Sedembolestná Panna Mária</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>260</td>
   <td>16.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ľudmila</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>261</td>
   <td>17.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Olympia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>262</td>
   <td>18.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Eugénia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>263</td>
   <td>19.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Konštantín<br><kbd>$</kbd> Deň prvého verejného vystúpenia SNR</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>264</td>
   <td>20.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ľuboslav, Ľuboslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>265</td>
   <td>21.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Matúš</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>266</td>
   <td>22.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Móric</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>267</td>
   <td>23.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Zdenka</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>268</td>
   <td>24.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ľuboš, Ľubor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>269</td>
   <td>25.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Vladislav, Vlastislava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>270</td>
   <td>26.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Edita</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>271</td>
   <td>27.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Cyprián, Damián</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>272</td>
   <td>28.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Václav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>273</td>
   <td>29.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Michael, Michaela, Michal, Michala</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>274</td>
   <td>30.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Jarolím</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>275</td>
   <td>01.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Arnold</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>276</td>
   <td>02.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Levoslav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>277</td>
   <td>03.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Stela, Stella</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>278</td>
   <td>04.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>František</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>279</td>
   <td>05.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Viera</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>280</td>
   <td>06.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Natália<br><kbd>$</kbd> Deň obetí Dukly</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>281</td>
   <td>07.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Elisa, Eliška</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>282</td>
   <td>08.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Brigita</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>283</td>
   <td>09.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Dionýz</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>284</td>
   <td>10.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Slavomíra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>285</td>
   <td>11.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Valentína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>286</td>
   <td>12.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Max, Maxim, Maximilián</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>287</td>
   <td>13.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Koloman</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>288</td>
   <td>14.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Boris</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>289</td>
   <td>15.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Tereza, Terézia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>290</td>
   <td>16.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Vladimíra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>291</td>
   <td>17.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Hedviga</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>292</td>
   <td>18.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Lucas, Lukas, Lukáš</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>293</td>
   <td>19.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Kristián</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>294</td>
   <td>20.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Vendelín</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>295</td>
   <td>21.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Uršuľa</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>296</td>
   <td>22.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Sergej</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>297</td>
   <td>23.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Alojzia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>298</td>
   <td>24.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Kvetoslava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>299</td>
   <td>25.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Dália, Aurel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>300</td>
   <td>26.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Demeter</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>301</td>
   <td>27.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Sabína<br><kbd>$</kbd> Deň černovskej tragédie</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>302</td>
   <td>28.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Dobromila</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>303</td>
   <td>29.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Chiara, Kiara, Klára, Klarisa<br><kbd>$</kbd> Deň narodenia Ľudovíta Štúra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>304</td>
   <td>30.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Simon, Simona, Šimon<br><kbd>$</kbd> Výročie Deklarácie Slovákov</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>305</td>
   <td>31.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Aurélia<br><kbd>$</kbd> Deň reformácie</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>306</td>
   <td>01.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Denis, Denisa<br><kbd>#</kbd> Sviatok všetkých svätých</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>307</td>
   <td>02.11.</td>
   <td>november</td>
   <td><kbd>€</kbd> Pamiatka zosnulých</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>308</td>
   <td>03.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Hubert</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>309</td>
   <td>04.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Karol, Jesika</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>310</td>
   <td>05.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Imrich</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>311</td>
   <td>06.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Renáta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>312</td>
   <td>07.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>René</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>313</td>
   <td>08.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Bohumír, Bohumíra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>314</td>
   <td>09.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Tea, Teo, Teodor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>315</td>
   <td>10.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Tibor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>316</td>
   <td>11.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Martin, Maroš</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>317</td>
   <td>12.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Jonáš, Svätopluk</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>318</td>
   <td>13.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Stanislav</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>319</td>
   <td>14.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Irma</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>320</td>
   <td>15.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Leopold</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>321</td>
   <td>16.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Agnesa</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>322</td>
   <td>17.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Klaudia<br><kbd>#</kbd> Deň boja za slobodu a demokraciu</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>323</td>
   <td>18.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Eugen</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>324</td>
   <td>19.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Alžbeta, Liliana</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>325</td>
   <td>20.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Félix</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>326</td>
   <td>21.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Elvíra</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>327</td>
   <td>22.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Cecília</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>328</td>
   <td>23.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Klement</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>329</td>
   <td>24.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Emília, Emily</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>330</td>
   <td>25.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Katarína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>331</td>
   <td>26.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Kornel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>332</td>
   <td>27.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Milan</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>333</td>
   <td>28.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Henrieta</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>334</td>
   <td>29.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Vratko</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>335</td>
   <td>30.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Andrej, Ondrej</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>336</td>
   <td>01.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Edmund</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>337</td>
   <td>02.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Bibiána, Viviána, Vivien</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>338</td>
   <td>03.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Oldrich</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>339</td>
   <td>04.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Barbara, Barbora</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>340</td>
   <td>05.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Oto</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>341</td>
   <td>06.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Mikuláš, Nicolas, Nikloas</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>342</td>
   <td>07.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Ambróz</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>343</td>
   <td>08.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Marína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>344</td>
   <td>09.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Izabela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>345</td>
   <td>10.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Radúz</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>346</td>
   <td>11.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Hilda</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>347</td>
   <td>12.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Otília</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>348</td>
   <td>13.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Lucia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>349</td>
   <td>14.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Branislava, Bronislava</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>350</td>
   <td>15.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Ivica</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>351</td>
   <td>16.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Albína</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>352</td>
   <td>17.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Kornélia</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>353</td>
   <td>18.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Sláva, Slávka</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>354</td>
   <td>19.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Judita</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>355</td>
   <td>20.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Dagmara</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>356</td>
   <td>21.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Bohdan, Noel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>357</td>
   <td>22.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Ada, Adela</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>358</td>
   <td>23.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Nadežda, Naďa</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>359</td>
   <td>24.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Adam, Eva<br><kbd>#</kbd> Štedrý deň</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>360</td>
   <td>25.12.</td>
   <td>december</td>
   <td><kbd>#</kbd> Narodenie pána<kbd>#</kbd> Prvý sviatok vianočný</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>361</td>
   <td>26.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Štefan<br><kbd>#</kbd> Druhý sviatok vianočný</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>362</td>
   <td>27.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Filoména</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>363</td>
   <td>28.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Iva, Ivana, Ivona</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>364</td>
   <td>29.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Milada</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>365</td>
   <td>30.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>David, Dávid<br><kbd>$</kbd> Deň vyhlásenia SR za cirkevnú provinciu</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>366</td>
   <td>31.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Silvester</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

</body>
</html>

Napozerateľnejšie