Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

ÚSPORNÉ KOMFORTNÉ LED SVIETIDLÁ

osvetlovacia technológia led
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Úsporné komfortné LED svietidlá | LED svietidlo Streelit 20W & 40W
Svietidlo STREELIT je napájané jednosmerným konštantným prúdom max. 1A, čo nespôsobuje blikanie svetelných zdrojov Flickers. Celkový príkon svietidla je 40W. LED predradník je regulovaný v úrovniach 50 a 100% menovitého výstupného prúdu. Pri minimálnom prúde je príkon svietidla 20W. Pouličné LED svietidlo STREELIT je konštruované pre exteriérové priestory vhodné pre osvetlenie ulíc a ciest 1. triedy. Je prispôsobené pre montáž na výložník stĺpa verejného osvetlenia. Rozmery svietidla sú 600x160mm, výška 100mm. Optické vlastnosti svietidla určuje sekundárna optika s charakteristikou MSO – stredne uličná optika. Použité LED diódy – zdroj svetla sú vyberané s úzkou toleranciou s ohľadom na koreláciu farebnej teploty, CCT 4000K ± 100K. Počet LED diód Osram OSLON Square PC je 24, upevnené sú na hliníkovom profile s tepelným odporom menším ako 1,1K/W, čo umožňuje prevádzku až do teploty okolia 40°C. Budenie LED svetelných zdrojov 550mA je s 20% rezervou nominálneho prúdu, čím sa zvyšuje technická životnosť svietidla. Svietidlo má alternatívne integrovanú riadiacu jednotku s manažmentom umelej polnoci. Úsporný režim 50% príkonu sa zapne o 23:00hodine, následne o 4:00hodine sa opäť prepne do nominálneho režimu 100% príkonu. Svietidlo začne prevádzku, podľa nastaveného časového profilu po dvoch po sebe „uznaných“ prevádzkových noci zapnutie a vypnutie svietidla podľa astronomických hodín alebo podľa fotobunky. Ak svietidlo nemá ešte „uznaný“ manažment spínania podľa umelej polnoci, implicitne sa spína do úsporného režimu podľa prednastaveného profilu – 4 hodiny po pripojení napájania je v nominálnom režime, nasledujúcich 5 hodín v šetriacom režime, po ktorom až do vypnutia svietidla sa prevádzkuje v nominálnom režime.

VLASTNOSTI

Dve alternatívy uloženia LED predradníka priamo v telese svietidla, alebo v elektrickej výzbroji stĺpa. Nízkostratová optika a alternatívne implementovaný riadiaci modul manažmentu umelej polnoci. Nízky obsah vyšších harmonických.
NÁZOV PARAMETER
Hmotnosť 6kg
Maximálny pracovný príkon 40W @4000lm
Účinnosť 100lm/W Efficacy
Index farebného podania CRI=80
Životnosť LED modulov LM70 50000hod, 12rokov
Životnosť LED predradníka 32000hodín, 8rokov
Účinnosť LED predradníka typ. 89%
Power Factor >0,93
Špecifikácia IEC61000-3-2
Nízke elektromagnetické rušenie EN 55015, CISPR22B
Pracovná teplota -25°C až +40°C
Triedy pouličného osvetlenia ME4, ME5

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 20W

Dve alternatívy uloženia LED predradníka. Priamo v telese svietidla, alebo v elektrickej výzbroji stĺpa. Alternatívne, implementovaný riadiaci modul manažmentu umelej polnoci.
NÁZOV PARAMETER
Triedy pouličného osvetlenia ME5
Vhodné pre výšky stĺpov 6m až 8m
Univerzalné napájacie napätie 99VAC až 254VAC / 50Hz až 60Hz
EcoDesign, bezpečnostný stĺp Alternatívne uloženie LED predradníka v elektrickej výzbroji stĺpa, v zemi
Maximálny činný pracovný príkon 20W
Elektrická účinnosť predradníkov typická 88%
Power Factor typický (pri max. záťaži) 0,80
Elektromagnetická kompatibilita, splňujúce špeifikácie EMC EN 55015, EN 55022:2006+A1:2007, CISPR22B
Elektrická bezpečnosť, splňujúce špeifikáciu LVD EN 60950-1:2006 + A11:2009
CE marked 2013
Celkový svetelný tok 2000lm
Celková učinnosť svietidlá 100lm/W
Korelácia farebnej teploty CCT 4000K±100K
Index farebného podania CRI=80
Sekundárna optika - stredne uličná optika MSO
Kalkulovaná technická životnosť LED modulov LM70 70% 50000hod 12 rokov @11hod/deň
Kalkulovaná technická životnosť LED predradníkov 24000hod 6rokov @11hod/deň
Rozmery svietidla 450mm x 160mm x 100mm
Hmotnosť svietidla 4,5kg
Rozsah pracovnej teploty -25°C až + 40°C
Alternatívny manažment umelej polnoci Šetriací režím 20W – 23:00 až 04:00 hod

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 40W

Dve alternatívy uloženia LED predradníka. Priamo v telese svietidla, alebo v elektrickej výzbroji stĺpa. Alternatívne, implementovaný riadiaci modul manažmentu umelej polnoci.
NÁZOV PARAMETER
Triedy pouličného osvetlenia ME4, ME5
Vhodné pre výšky stĺpov 8m až 12m
Univerzalné napájacie napätie 99VAC až 254VAC / 50Hz až 60Hz
EcoDesign, bezpečnostný stĺp Alternatívne uloženie LED predradníka v elektrickej výzbroji stĺpa, v zemi
Maximálny činný pracovný príkon 40W
Elektrická účinnosť predradníkov typická 89%
Power Factor typický (pri max. záťaži) 0,95
Skreslenie prúdových zložiek, splňujúce špeifikáciu IEC61000-3-2
Elektromagnetická kompatibilita, splňujúce špeifikácie EMC EN 55015, EN 55022:2006+A1:2007, CISPR22B
Elektrická bezpečnosť, splňujúce špeifikáciu LVD EN 60950-1:2006 + A11:2009
CE marked 2012
Celkový svetelný tok 4000lm
Celková účinnosť svietidlá 100lm/W
Korelácia farebnej teploty CCT 4000K ± 100K
Index farebného podania CRI=80
Sekundárna optika - stredne uličná optika MSO
Kalkulovaná technická životnosť LED modulov LM70 70% 50000hod 12rokov @11hod/deň
Kalkulovaná technická životnosť LED predradníkov 32000hod 8rokov @ 11hod/deň
Rozmery svietidla 600mm x 160mm x 100mm
Hmotnosť svietidla 6kg
Rozsah pracovnej teploty -25°C až +40°C
Alternatívny manažment umelej polnoci Šetriací režím 20W – 23:00 až 04:00 hod

Pouličné LED svietidlo STREELIT je konštruované pre exteriérové priestory vhodné pre osvetlenie ulíc a ciest 1. triedy. Je prispôsobené pre montáž na výložník stĺpa verejného osvetlenia. Rozmery svietidla sú 540x320mm, výška 240mm. Svietidlo STREELIT je napájané jednosmerným maximálnym konštantným prúdom 1,8A, čo nespôsobuje blikanie svetelných zdrojov (Flickers). Celkový príkon svietidla je 46W. LED predradník je regulovaný v rozsahu 30 až 100% menovitého výstupného prúdu. Pri minimálnom prúde príkon svietidla je 17W. Svietidlo má integrovanú riadiacu jednotku s manažmentom umelej polnoci. Má možnosť výberu z desiatich nadefinovaných časových profilov, nezávislé nastavenie úrovne osvetlenia v nominálnej a v šetriacej prevádzke. Ďalšia vlastnosť svietidla je možnosť simulácie (1 hodina = 1 minúta) s časovými „15 minútovými“ značkami. Svietidlo začne prevádzku, podľa nastaveného časového profilu po dvoch po sebe „uznaných“ (zapnutie a vypnutie svietidla podľa astronomických hodín alebo podľa fotobunky) noci. Ak svietidlo nemá ešte „uznaný“ manažment spínania podľa umelej polnoci, implicitne sa spína do úsporného režimu podľa prednastaveného profilu (3 hodiny po zapnutí, svietidlo si nastaví nominálne osvetlenie, na nasledujúcich 5 hodín sa prepne na úsporné osvetlenie, zvyšný čas až do vypnutia sa nastaví na nominálne osvetlenie). Proces „uznania“ predchádzajúcich štyroch noci začne svietidlo automatický prepínať do prevádzky podľa nastaveného časového profilu. Algoritmus uznania prebehne podľa nasledujúcich podmienok: predchádzajúce 2 prevádzkové noci musia byť dlhšie ako 5 hodín a kratšie ako 18 hodín a rozdiel medzi prevádzkovými nocami nesmie byť väčší ako ± 45 minút. Indikácia stavov a nastavení svietidla sa prevádza vizuálnym LED indikátorom s prevedením „blikania“ LED zdrojov v svietidle. Optické vlastnosti svietidla určuje sekundárna optika s charakteristikou MSO – stredne uličná optika. Použité LED diódy – zdroj svetla sú vyberané s úzkou toleranciou s ohľadom na koreláciu farebnej teploty, CCT 4000K ± 100K. Počet LED diód Osram OSLON Square EC je 24, upevnené sú na hliníkovom chladiči s tepelným odporom 1,1K/W, čo umožňuje prevádzku až do teploty okolia 40°C. Budenie LED svetelných zdrojov (600mA) je so 14% rezervou nominálneho prúdu.

VLASTNOSTI

NÁZOV PARAMETER
Pripojovacie svorky 0,25mm2 až 2,5mm2
Rozmery 540mm x 320mm x 240mm
Hmotnosť 6kg
Maximálny pracovný príkon 46W @3900lm
Účinnosť 84lm/W
CRI 80
Účinnosť LED predradníka typ. 89%
Power Factor >0,9
Špecifikácia IEC61000-3-2
Bezpečnostná špecifikácia EN 61347-2-13
Elektromagnetická špecifikácia EN 55015: 2010
Rozsah pracovnej teploty -25°C až 40°C
Sekundárna optika MSO

LED INDIKÁCIA

Po zapnutí napajacieho napätia, ak svietidlo je v šetriacom móde, prebehne indikácia podľa tabuľky č.2 v závislosti aký je nastavený časový profil. V prípade, ak úsporné osvetlenie je vypnuté, táto indikácia sa neprevedie. Ak je zapnutá simulácia, svietidlo každých 15 sekúnd vykoná indikáciu s parametrami: 1 x blikne v sekundovom intervale so striedou 1:1. V prípade vypnutej simulácie, táto indikácia sa neprevádza.LED indikácia, informuje o prevádzkových stavov a nastavení svietidla, podľa 3 parametrov:

  • Bliknutie, zmena z maximálnej úrovne (100%) do minimálnej úrovne (30%) osvetlenia,
  • Interval bliknutia v sekundách,
  • Kľučovací pomer (Strieda) bliknutia, vyjadruje proporcionálny pomer maximálnej ku minimálnej úrovne osvetlenia v intervale bliknutia,

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR

Použitý displej zariadenia je typu LCD s počtom 2x16, alebo 3x16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm, resp. 3,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 5m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ± 30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.
xPALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Úsporné komfortné LED svietidlá | LED svietidlo Streelit 20W & 40W
TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC Červená Ukončenie MENU [ESCAPE]
SELECT Modrá Nepoužité [SELECT]
MENU Zltá Vstuo do MENU [MENU]
0 až 9 Sivá Zadávanie čísiel [0] až [9]
Medzera Sivá Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--]
Sivá Desatinná bodka [•]
Šípka ↑ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↑]
Šípka → Modrá Pohyb po položkách MENU [→]
Šípka ← Modrá Pohyb po položkách MENU [←]
Šípka ↓ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↓]
OK Modrá Potvrdzujúce tlačidlo [OK]
PLAY Sivá Zápis okamžitej úrovne nominálneho osvetlenia [play]
STOP Sivá Zápis okamžitej úrovne úsporného osvetlenia [stop]

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Úsporné komfortné LED svietidlá | LED svietidlo Streelit 20W & 40W
TLAČÍDLO FUNKCIA
CH+ Zvyšovanie úrovne osvetlenia
CH- Znižovanie úrovne osvetlenia
VOL+ Zápis okamžitej úrovne nominálneho osvetlenia
VOL- Zápis okamžitej úrovne úsporného osvetlenia

POPIS OVLÁDANIA

TLAČÍDLO FUNKCIA POČET BLIKNUTÍ INTERVAL BLIKNUTIA POMER BLIKNUTIA
ESC Vypne úsporné osvetlenie 3x 1sek. 9:1
OK Zapne úsporné osvetlenie (č. profilu +1)x 1sek. 1:1
SELECT (dlhé S1)
Prepne simuláciu Zapnutá simulácia 1x 1sek. 1:1
SELECT (dlhé S1)
Prepne simuláciu Vypnutá simulácia 3x 1sek. 1:1
MENU (kátke S2) Úsporný príkon - vypnutie cez relé Úsporný príkon 1x 1sek. 4:1
MENU (kátke S2) Úsporný príkon - vypnutie cez relé Vypnutí cez relé 2x 1sek. 4:1
PLAY (vol+) Zapíše okamžitú úroveň nominálneho príkonu 2x 1sek. 4:1
STOP (vol-)
Zapíše okamžitú úroveň šetriaceho príkonu 2x 1sek. 1:4
0 až 9 (držanie S1)
Výber časového profilu (č. profilu +1)x 0,6sek. 1:1

PROFILY ČASOVÝCH SPÍNAČOV

PROFIL ČAS. SPÍNAČA ÚSPORNE ZAPNUTIE NOMINÁLNE ZAPNUTIE
0 22:00 04:00
1 22:00 05:00
2 22:00 06:00
3 23:00 04:00
4 23:00 05:00
5 23:00 06:00
6 24:00 04:00
7 24:00 05:00
8 24:00 06:00
9 22:30 3:30

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV PARAMETER
Rozsah vstupného striedavého napätia 186VAC až 254VAC
Maximálny príkon 47W
Vstupná frekvencia 47Hz až 63Hz
Pracovná teplota okolia -25°C až +40°C
Skladovacia teplota -25°C až +55°C
Izolačný odpor (500V=) >20MΩ
Izolačné napätie (prim. vs. sek.) 4000VAC
CCT 4000K ± 100K
CRI 80
Rozmer 540mm x 320mm x 240mm
Hmotnosť 6kg
Napájanie 230VAC, 50Hz
Príkon 47W max.
Tolerancia sieť. napätia -20% až +10%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota -25°C až +40°C
Úroveň krytia IP 65
Pracovná vlhkosť okolia max. 90%

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
  • ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,

OK