Vyberte váš jazyk

Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovesnko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu
  

PRÍSPEVKY

PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | Vyhodnotenie energetickej efektívnosti výmeny verejného osvetlenia
Implicitný režim šetrenia: 4hodiny po pripojení napájania svietidlo v nominálnom max. 40W móde, nasledujúcich 5hodín je svietidlo v šetriacom móde 50%/20W z max. príkonu, následne až do vypnutia svietidla sa nastaví nominálny mód. Uznaný režim manažmentu umelej polnoci: Po uznaní dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci, svietidlo sa automatický prepne do šetriaceho módu v časovom intervale 23:00 až 04:30. Procedúra uznania dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci má tieto podmienky: Dĺžka prevádzkovej noci je väčšia ako 5hod. a súčasne dĺžka prevádzkovej noci je kratšia ako 18hod. Súčasne rozdiel dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci je v intervale ±1hod.
STAV FUNKCIE BLIKNUTIE
Simulácia - 2x
Šetriaci mód - 1x
Šetriaci mód vypnutý - 0x
Krátke stlačenie Zapnutie simulácie 2x
Krátke stlačenie Vypnutie simulácie 3x
Dlhé stlačenie Zapnutie šetrenia 4x
Dlhé stlačenie Vypnutie šetrenia 8x

COOKIES

Informácie o súboroch cookies.