Vyberte váš jazyk

Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovesnko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu
  

PRÍSPEVKY

PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | RPICPO seminár 2011
Dňa 7.12.2011 sa v priestoroch RPIC Prešov konal seminár na tému „Úspora energií vo firmách a audity energetickej efektívnosti.

Seminár bol určený predovšetkým zástupcom malých a stredných podnikov, ktorým záleží na efektívnom hospodárení vo svojich podnikoch. Seminár bol vedený viacerými lektormi, odborníkmi v tejto oblasti. Na seminári vystúpili Ing. Lucia Rajničová, PhD. zo spoločnosti SIEA, Ing. Kamil Palčo zo spoločnosti PALCO IT, Roman Šipoš, MBA zo spoločnosti GENIELITE Elcom a na záver pán Miloš Balún zo spoločnosti Profi Energy, s.r.o.

Počas seminára mali účastníci možnosť získať dôležité informácie o energetických auditoch a možnostiach financovania projektov zameraných na energeticky efektívne opatrenia v priemysle zo zdrojov EÚ, ktoré prezentovala Ing. Lucia Rajničová, PhD. Ako sledovať a vyhodnocovať úsporu elektrickej energie spolu s názornou ukážkou LED technológie predviedol Ing. Kamil Palčo. V rámci seminára bolo odprezentované aj úsporné riešenie od spoločnosti Genielite. Zameranie svojich aktivít predstavila aj spoločnosť Profi Energy s.r.o.

Seminára sa zúčastnilo 17 účastníkov. Na základe vyplnených dotazníkov možno konštatovať 92% spokojnosť s celkovou organizáciou seminára. Všetkým účastníkom seminára ďakujeme za účasť a aktívny prístup a lektorom za kvalitne odprezentované príspevky a praktické rady.

Z názorov účastníkov, prečo by tento seminár odporúčali aj iným podnikateľom, vyberáme:
  • informácie netreba hľadať, možnosť osobného kontaktu,
  • rozšírenie technických možností, oboznámenie s legislatívou,
  • konkrétne námety na šetrenie energie,
  • aby získali potrebné informácie a premenili ich na znalosti,
  • prehľad aktuálnych trendov vo vývoji, možnosti financovania,

COOKIES

Informácie o súboroch cookies.