Vyberte váš jazyk

Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovesnko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu
  

PRÍSPEVKY

PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | Modrá LED odštartovala novú éru osvetlenia
Modré spektrá sú najvyššie frekvenčné spektrá viditeľného elektromagnetického vlnenia pozorované ľudským zmyslom. Z pohľadu kvantových fotónov je modrý najenergetickejší z bieleho osvetlenia viditeľných spektier. Z týchto dôvodov je technologicky vhodný na výrobu fotónov generujúcich konvertovaný typ s nižšou energiou po dopade vyšších energetických fotónov na zmesi konvertor - fosfor alebo baryta bielych LED.

COOKIES

Informácie o súboroch cookies.