Vyberte váš jazyk

Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovesnko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu
  

PRÍSPEVKY

PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | Kilowatt hodina
Kilowatt hodina [kWh]: je jednotka energie používaná najmä v energetike. Zodpovedá presne 3,6MJ. Kilowatthodina nepatrí do sústavy SI napriek tomu, že je odvodená od jednotky watt. Jednotkou energie v sústave SI je joule, ktorý zodpovedá jednej watt sekunde. Použitie: Jednotka je vhodná na meranie množstva elektrickej energie, pretože je pre tieto účely názornejšia než P joule: 1 kWh je energia spotrebovaná zariadením s príkonom 1 kW po dobu 1 hodiny. Mesačná spotreba domácnosti nepoužívajúcej elektrickú energiu na vykurovanie sa pohybuje v stovkách kilowatthodín. V bežnej reči sa názov často chybne skracuje na kilowatt, či ide o jednotkou energie alebo príkonu by malo vyplynúť z kontextu.

Watt [W]: je v sústave SI odvodená jednotka výkonu. Definícia: Jeden watt je výkon, ktorý zodpovedá vydaniu/prijatiu jedného joule energie za jednu sekundu alebo výkon, ktorý vykoná sila jeden Newton spôsobujúca ustálený pohyb telesa rýchlosťou jeden meter za sekundu. Pôvod: jednotka watt je pomenovaná po Jamesovi Wattovi za jeho prínosy k vývoju parného stroja, bola prijatá na druhom kongrese British Association for the Advancement of Science v roku 1889 a jedenástom Conférence Générale des Poids et Mesures v roku 1960. Výkon je vlastne množstvo práce vykonané za jednotku času.

Joule [J]: je jednotka práce a energie. V sústave SI patrí medzi odvodené jednotky. Definícia: 1 joule je definovaný ako práca, ktorú koná sila veľkosti 1N pôsobiaca po dráhe 1m. Zo základných jednotiek je odvodený vzťahom: kg.m2.s−2 tiež [N.m]. Pretože jednotka 1 joule je relatívne malá, v praxi sa používajú jej násobky (kilojoule, megajoule, gigajoule, terajoule), prípadne sa používajú jednotky odvodené z jednotky výkonu [1] Watt]. Samotná jednotka 1 joule sa týmto spôsobom dá chápať ako watt sekunda. Prepočty joule na kWh: 1J=2,778×10−7kWh ; 1kWh=3600000J = 3,6MJ

COOKIES

Informácie o súboroch cookies.