Vyberte váš jazyk

Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovesnko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu
  

PRÍSPEVKY

PALCO IT, s.r.o. | Prispevky | Hackathon a Startup
Startup sem, startup tam, všetci máme startupy a pritom nikto nevie, čo to presne znamená - každý si ho totiž vykladá podľa seba. Otvorili ste si kaviareň? Super, máte startup. Aspoň takto si to vysvetľujú niektorí z nás.

Veľa firiem sa snaží zlepšiť výrobu vo svojom podniku optimalizovaním výrobného procesu, čomu napomáha NFC aplikácia sledovania stavu výrobného procesu. Táto aplikácia je určená výhradne pre zariadenia s OS Android. Nainštalovať sa dá na zariadenia s verziou OS Android 1.6 a vyššie. Aplikácia komunikuje s webovým serverom už od spustenia. To vyžaduje vyššie požiadavky na procesor, požiadavky na väčšiu operačnú pamäť a rýchlejší internet. Komunikácia prebieha pomocou SQL databázy. V nej sa nachádzajú štyri tabuľky, každá zvlášť pre jedno pracovisko.
ŠARIŠSKÝ HACKATHON NA OTVORENÝCH DÁTACH SAMOSPRÁVY
PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | Hackathon a Startup | Šarišský hackathon na otvorených dátach samosprávy

Vyhodnotenie investície: Projekt vyhodnocuje investíciu na základe úspor elektrickej energie, pri používaní novej úspornej osvetľovacej technológie. Procesy aplikácie online elektronicky dokumentujú a vyhodnocujú návrat investície, úspory elektrickej energie, kvalitu sieťového napätia a spoľahlivostne parametre technológie. Aplikácie je určená pre verejnú správu, priemyselné prevádzky a komerčné priestory. Všade tam, kde je potrebné vymeniť zastaralú osvetľovaciu technológiu za kvalitnú a úspornú.
STARTUP PREZENTUJ SVOJ NÁPAD
PALCO IT, s.r.o. | Príspevky | Hackathon a Startup | Startup prezentuj svoj nápad

PIT-NFC: Sledovanie a vyhodnocovanie trvania priemyselných procesov s využitím nákladovo nenáročných priemyselných zariadení s operačným systémom Android. Celý proces montáže pracovísk sledujú pracovníci na zobrazovacích jednotkách priamo na svojich pracoviskách v rámci záložky Zamestnanci. Obraz stavu výrobného procesu na každom pracovisku je možné v reálnom čase sledovať vzdialene, z pozície vedúceho výroby. Vedúci výroby má teda prehľad o aktuálnom dianí na pracoviskách, o aktivite, resp. pasivite pracovísk čakanie na ďalšiu dávku, o dodržiavaní jednotlivých noriem a splnení celkovej normy výrobku.

To je startup PIT-NFC – projekt, ktorý postúpil v rámci finále 8. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, pričom sa dostal do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach TUKE.

Ako priblížil Ing. Kamil Palčo, projektový manažér PALCO IT, s.r.o., v rámci projektu ide o vyhodnocovanie časovej náročnosti pri výrobe priemyselného produktu. Inovatívnosť riešenia spočíva vo využití nenákladných prostriedkov, priemyselné prevedenie tabletu alebo mobilu s Android operačným systémom. V kontraste s konvenčným priemyselným Programovací logický počítač [PLC], ktoré sú rádovo nákladnejšie oproti mobilným zariadeniam, projekt spoľahlivo rieši danú úlohu a súčasne umožňuje procesy elektronicky dokumentovať.

Projektový manažér PALCO IT, s.r.o., ďalej vysvetľuje, že priemyselné tablety s Android OS spúšťajú a zastavujú časomieru jednotlivých subprocesoch, pomocou bezkontaktnej technológie Near Field Communication [NFC] so zabezpečeným a autentifikovaným prenosom, pričom tieto subprocesy korelujú s kompletnou výrobou daného produktu. Jednotlivé tablety sú dátovo prepojené do centrálnej databázy Structured Query Language [SQL], kde sa kumulujú a vyhodnotia dáta BROKER, čo umožňuje na ľubovoľnom tablete Klient, sledovať celý proces výroby spolu s vyhodnotením. Ľubovoľný tablet Klient, sa dá nastaviť ako Master nazvaný - Vedúci výroby, ostatné zariadenia ostávajú ako Slave nazvaný - Zamestnanec.

Cieľ projektu je jednoduchým a nenákladným spôsobom vytvoriť normotvorbu vo výrobnom procese produktu s napojením na elektronickú dokumentáciu. Perspektívnym rozšírením zariadení Klient, a úpravou firmware [FW], sa dá nenákladne vyhodnocovať napr. spotreba elektrickej energie alebo vyhodnocovanie návratnosti investície, prípadne logovanie porúch siete a priemyselných technológií. Pričom celková aplikácia nám umožňuje elektronicky dokumentovať jednotlivé procesy.

Celá aplikácia bola uvedená do skúšobnej prevádzky na Fakulte výrobných technológií, so sídlom v Prešove v rámci diplomovej práce, v rozsahu 4ks. Klient s tromi aktívnymi subprocesmi pri výrobe elektrického motorčeka. Jeden Klient bol nastavený ako Supervisor. V súčasnosti sa pracuje na upgrade zariadení [Node], pridaním meracích obvodov [Front-End] pre meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie s elektronickou dokumentáciou.

Práca na projekte prebieha vo firme PLACO IT, s.r.o., ktorá v minulosti už aplikovala riešenia ako napr. regulované osvetlenie telocvične s vyhodnotením spotreby elektrickej energie a vyhodnotením návratu investície na mobilnom zariadení, v ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského 6.

Ing. Kamil Palčo ešte dodáva, že projekt je určený hlavne pre priemyselné firmy s technológiou výroby, prípadne pre verejné a komerčné inštitúcie.
COOKIES

Informácie o súboroch cookies.