Logo
PRODUKTY
osvetlenie, šetriče energie, riadiace jednotky
Digitálna indikácia pre CNC

Číslicové riadenie (NC) slúži na automatizáciu obrábacích a iných strojov, ktoré sú, na rozdiel od klasických strojov, ovládaných ručne cez ručné kolesá alebo páky, či mechanicky automatizované vačky, obsluhované abstraktne programovanými príkazmi nahranými na pamäťovom médiu.

Digitálna indikácia pre CNC

Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.
Najpozerateľnejšie