Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

VYHODNOCOVANIE ÚSPOR ELEKTRICKEJ NERGIE

návody na úsporu elektrickej energie
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Vyhodnocovanie úspor elektrickej energie | Vyhodnotenie energetickej efektívnosti pri výmene verejného osvetlenia
Podporný program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti výmeny verejného osvetlenia. Kde zadávate typ svietidla, počet svietidiel, sadzba, denna doba svietenia. To vám zaberie čas maximálne 5 minút. Stlačením tlačidla Výpočet úspornosti mate okamžité výsledky výpočtu. Program pre vyhodnotenie energetickej efektívnosti vám vypočíta údajepotrebné pre projekt: výzva ministerstva hospodárstva, výmena osvetľovacích bodov verejného osvetlenia.

Výpočty programu pokrývajú 3 základné okruhy:
  • Energetická efektívnosť: výpočet úspory elektrickej energie, úspory finančných prostriedkov, návratnosť investície, ročný percentuálny výnos z investície, ročný a celkový zisk z investície,
  • Úspora emisií: CO2,
  • Ekonomická efektívnosť: Neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia. Obtiažne sa rozhodujete investovať do výmeny verejného osvetlenia Údaje pre projekt a rozhodnutie do 5 minút,
Neviete sa pohnúť s projektom na výmenu verejného osvetlenia. Obtiažne sa rozhodujete investovať do výmeny verejného osvetlenia. Údaje pre projekt a rozhodnutie do 5 minút. Zadávate:
  • Vyberiete typy svietidiel súčasného osvetlenia (program automatický priradzuje vhodné úsporne LED svietidla),
  • Počet svietidiel,
  • Sadzba elektrickej energie,
  • Denná doba svietenia (11 hodín),
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Vyhodnocovanie úspor elektrickej energie | Vyhodnotenie energetickej efektívnosti pri výmene verejného osvetlenia | Prihlasovacie okno

OK