Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

ÚSPORNÉ KOMFORTNÉ LED SVIETIDLÁ

osvetlovacia technológia led
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Úsporné komfortné LED svietidlá | LED svietidlo Streelitgreen
LED svietidlo Streelitgreen.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Úsporné komfortné LED svietidlá | LED svietidlo Streelitgreen

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
  • ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,

OK