Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

RIADIACE JEDNOTKY

riadiace jednotky pre osvetlenie ulíc, výrobných hál, kancelárií
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre pouličné osvetlenie
Riadiaca jednotka pre pouličné osvetlenie RJ_Street riadi výkon pre pouličné svetelné zdroje v rozsahu 0% až 99%. Informáciu o výkone posiela jednotlivým svietidlám cez Radio-Frekvenčný RF signál. Dokáže ovládať až 8 skupín svietidiel, pričom v každej skupine môžu byť až 254 svietidiel. Pre každú skupinu zvlášť sa dá nakonfigurovať až 4 časové spínače, ktoré vymedzujú 5 časových periód. Pre všetky skupiny je implicitne priradená jedna časová perióda „0“ od zapnutia svietidla po prvý časový spínač, táto perióda začína o 12:00. V každej skupine sa časovej perióde 1 až 4 dá priradiť výkon v rozsahu 0 až 99%. Riadiaca jednotka je umiestnená v krabičke s umiestnením na DIN lištu o veľkosti 6M, šírka 106 mm. Riadiaca jednotka pre pouličné osvetlenie RJ_Street riadi výkon pre pouličné svetelné zdroje v rozsahu 0 až 99%. Informáciu o výkone posiela jednotlivým svietidlám cez Radio-Frekvenčný RF signál. Nasledujúca tabuľka zobrazuje jednotlivé časové periódy pre jednu skupinu.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre pouličné osvetlenie | Schéma zapojenia

ČAS 00 01 02 03 04 ČAS
- 0.časová perióda 1.časová perióda 2.časová perióda 3.časová perióda 4.časová perióda -
12:00 0. časový spínač 1. časový spínač 2. časový spínač 3. časový spínač 4. časový spínač 12:00
11:59 16:00 20:00 24:00 4:00 8:00 11:59

OVLÁDACIE MENU

Prevádzkové nastavenia sa prevádzajú pomocou diaľkového infra-ovládača ELEN BQS 062. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená „rýchla“ navigácia obslužného MENU.
podMENU ČAS a DÁTUM NASTAVENIE ČASOVÉ SPÍNAČE ČASOVÉ SPÍNAČE
1. Rok Adresa Zariadenia [#1 až #31] Čas. Spínač 1 Hodiny Čas. Spínač 1 Hodiny
2. Mesiac Počiatočný Výkon. Per.0 [0 až 99] Čas. Spínač 1 Minúty Čas. Spínač 1 Minúty
3. Deň Počet obsluh. Skupín [1 až 8] Výkon pre Periódu 1 [0 až 99] Výkon pre Periódu 1 [0 až 99]
4. Hodiny - Čas. Spínač 2 Hodiny Čas. Spínač 2 Hodiny
5. Minúty - Čas. Spínač 2 Minúty Čas. Spínač 2 Minúty
6. - - Výkon pre Periódu 2 [0 až 99] Výkon pre Periódu 2 [0 až 99]
7. - - Čas. Spínač 3 Hodiny Čas. Spínač 3 Hodiny
8. - - Čas. Spínač 3 Minúty Čas. Spínač 3 Minúty
9. - - Výkon pre Periódu 3 [0 až 99] Výkon pre Periódu 3 [0 až 99]
10. - - Čas. Spínač 4 Hodiny Čas. Spínač 4 Hodiny
11. - - Čas. Spínač 4 Minúty Čas. Spínač 4 Minúty
12. - - Výkon pre Periódu 4 [0 až 99] Výkon pre Periódu 4 [0 až 99]

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR

Použitý displej zariadenia RJ_Street je typu LCD s počtom 2 x 16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 10m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ±30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre pouličné osvetlenie | Ovládač
TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC Červená Ukončenie MENU [ESCAPE]
SELECT Modrá Nepoužité [SELECT]
MENU Zltá Vstuo do MENU [MENU]
0 až 9 Sivá Zadávanie čísiel [0] až [9]
Medzera Sivá Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--]
Sivá Desatinná bodka [•]
Šípka ↑ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↑]
Šípka → Modrá Pohyb po položkách MENU [→]
Šípka ← Modrá Pohyb po položkách MENU [←]
Šípka ↓ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↓]
OK Modrá Potvrdzujúce tlačidlo [OK]

EDITOVACIE OKNO LCD DISPLEJA V MENU

Pri editovaní hodnôt a parametrov v podMENU sa využívajú 2 pozície číselných znakov, niektoré parametre majú vlastnosť potlačenia bezvýznamnej nuly. Stlačaním číselných tlačidiel ručného Infra-ovládača, čísla rotuju do ľava v dvoch desiatkových pozíciach umiestnené za „radom“ desatinných bodiek.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre pouličné osvetlenie | Okno 01

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50
Príkon 2W, max.
Tolerancia sieť. napätia -15% až +5%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia 90% max.
Úroveň krytia IP20

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
  • ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,

OK