Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

informačná, priemyselná, riadiaca, lekárska elektronika
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Elektronické zariadenia | RFID prístupový systém
RFID Prístupový systém na karty Mifare alebo prívesky, ktoré identifikujú osobu s možnosťou pridelenia štruktúry privilégií, napríklad pre vstup do špeciálnych priestorov. Kapacita systému je do 1600 zamestnancov. Systém je súčasne vhodný pre elektronickú dokumentáciu dochádzky v spojení s dochádzkovým systémom TANGRAM. Možnosť využitia elektronickej peňaženky a možnosť programovania dát a hodnoty elektronickej peňaženky na karte.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV PARAMETER
Dosah snímania 6cm
Vstupné napätie 230VAC
Krytie IP54
Komunikačné rozhranie RS232
Bez potenciálový výstup RELÉ do 5A DC,AC
LCD displej 2 x 16 znakov
Názov firmy 16 znakov
Dĺžka mena 16 znakov
Štruktúra privilégií do 256 úrovni

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
  • ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,

OK