Osvetlenie verejných, kancelárskych a komerčných priestorov

PALCO IT, s.r.o. - Osvetľovacia technológia LED vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Kalkulačka úspor elektrickej energie

Kalkulačka úspor elektrickej energie

NÁZOV ŽIAROVKA LED SVIETIDLO PARAMETER
Príkon W
Počet kusov
Prevádzka hodín deň
Spotreba rok
Spotreba rok eur
Ročná úspora
Ročná úspora eur
Návratnosť investície rokov
Životnosť pri hodín rokov
Úspora po dobu životnosti
Úspora po dobu životnosti eur
Čistý zisk po dobu životnosti eur
Ročný výnos z investície %
Cena diela eur
Rozdiel nákupnej ceny bez DPH eur
Počet dní v roku
Sadzba eur
Životnosť hodín
Zaokrúhľovanie miesta
Premena jednotiek
NÁZOVŽIAROVKALED SVIETIDLOPARAMETER
PríkonW
Počet0.00kusov
Prevádzka0.00hodín deň
Spotreba roknannankWh
Spotreba roknannaneur
Ročná úsporanankWh
Ročná úsporananeur
Návratnosť investícienanrokov
Životnosť pri 0 hodínnanrokov
Úspora po dobu životnostinankWh
Úspora po dobu životnostinaneur
Čistý zisk po dobu životnostinaneur
Ročný výnos z investícienan%
Cena diela0.00eur
Rozdiel nákupnej ceny bez DPHeur
Počet dnív roku
Sadzbaeur
Životnosťhodín
Zaokrúhľovaniemiesta
Premena jednotiekkWh
NÁZOV ŽIAROVKA LED SVIETIDLO PARAMETER
Príkon - - W
Počet Počet kusov LED - kusov
Prevádzka Prevádzková doba LED - hodín deň
Spotreba rok (Príkon žiarovka * Počet kusov LED * Prevádzková doba LED * Počet dní) / (Premena jednotiek) (Príkon LED * Počet kusov LED * Prevádzková doba LED * Počet dní) / (Premena jednotiek) kWh
Spotreba rok Spotreba rok kWh žiarovka * Sadzba Spotreba rok kWh LED * Sadzba eur
Ročná úspora Spotreba rok kWh žiarovka - Spotreba rok kWh LED kWh
Ročná úspora Spotreba rok eur žiarovka - Spotreba rok eur LED eur
Návratnosť investície (Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED) / (Ročná úspora eur) rokov
Životnosť pri "Životnosť hodín" hodín (Životnosť hodín) / (Počet dní * Prevádzková doba LED) rokov
Úspora po dobu životnosti Ročná úspora kWh * Životnosť rokov kWh
Úspora po dobu životnosti Ročná úspora eur * Životnosť rokov eur
Čistý zisk po dobu životnosti (Úspora po dobu životnosti eur) - (Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED) eur
Ročný výnos z investície (Čistý zisk po dobu životnosti / Životnosť rokov) / (Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED) * 100 %
Cena diela Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED eur
Rozdiel nákupnej ceny bez DPH - eur
Počet dní - v roku
Sadzba - eur
Životnosť - hodín
Zaokrúhľovanie Číslo udáva počet desatinných miest, na ktorú bude hodnota zaokrúhlená. miesta
Premena jednotiek - kWh