Osvetlenie verejných, kancelárskych a komerčných priestorov

Osvetľovacia technológia LED
Vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu

Reklama

PALCO IT, s.r.o. | Kalkulačka úspor elektrickej energie

Kalkulačka úspor elektrickej energie

Výpočet úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie (zvyčajné osvetlenia). Okrem úspor elektrickej energie sa vyhodnocujú aj ekonomické veličiny, ako návratnosť investície a ročný percentuálny výnos z investície.
NÁZOV ŽIAROVKA LED SVIETIDLO PARAMETER
Príkon W
Počet 0 kusov
Prevádzka 0 hodín
Spotreba rok 0 0 kWh
Spotreba rok 0 0 eur
Ročná úspora 0 kWh
Ročná úspora 0 eur
Rozdiel nákupnej ceny bez DPH eur
Návratnosť investície rokov
Životnosť 35.000 hodín 0 rokov
Úspora po dobu životnosti 0 kWh
Úspora po dobu životnosti 0 eur
Čistý zisk po dobu životnosti 0 eur
Ročný výnos z investície 0 %
Cena diela 0 eur
Počet dní v roku dní
Sadzba eur

Tento web vyuziva subory Cookie, ktore zhromazdujeme o tom ako pouzivate nasu stranku. Tieto informacie vyuzivame na zostavovanie sprav, a pomahaju nam zlepsit nase stranky a urobit ich privetivejsie pre pouzivatelov a sledovat, ci funguju spravne. Tato webova stranka vyuziva niekolko Google sluzieb na zhromazdovanie informacii: Google Analytics, Google Search Console, Google AdSense, Google My Business, Google Play Console.
Suhlasim Nesuhlasim