Osvetlenie verejných, kancelarských a komerčných priestorov

Osvetľovacia technológia LED
Vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu

Kalkulačka úspor elektrickej energie

PALCO IT, s.r.o. | Kalkulačka úspor elektrickej energie
Výpočet úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie (zvyčajné osvetlenia). Okrem úspor elektrickej energie sa vyhodnocujú aj ekonomické veličiny, ako návratnosť investície a ročný percentuálny výnos z investície.
NÁZOV ŽIAROVKA LED SVIETIDLO PARAMETER
Príkon W
Počet 0 kusov
Prevádzka 0 hodín
Spotreba rok 0 0 kWh
Spotreba rok 0 0 eur
Ročná úspora 0 kWh
Ročná úspora 0 eur
Rozdiel nákupnej ceny bez DPH eur
Návratnosť investície rokov
Životnosť 35.000 hodín 0 rokov
Úspora po dobu životnosti 0 kWh
Úspora po dobu životnosti 0 eur
Čistý zisk po dobu životnosti 0 eur
Ročný výnos z investície 0 %
Cena diela 0 eur
Počet dní v roku dní
Sadzba eur