KALKULAČKA ÚSPOR ELEKTRICKEJ ENERGIE

výpočet spotreby elektrickej energie
Kalkulačka úspor elektrickej energie
KALKULAČKA ÚSPOR ELEKTRICKEJ ENERGIE

Táto kalkulačka úspor elektrickej, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie zvyčajné osvetlenia, Vám vypočíta spotrebu, úsporu, návratnosť, životnosť, zisk a výnos, na základe zadaných parametrov. Okrem úspor elektrickej energie sa vyhodnocujú aj ekonomické veličiny, ako návratnosť investície a ročný percentuálny výnos z investície. Výpočet úspor medzi LED vs. žiarovka.

Kalkulačka úspor elektrickej energie:


Kalkulačka ekonomické vyhodnotenie:


Napozerateľnejšie