PALCO IT
PALCO IT, s.r.o. | Logo

KALKULAČKA ÚSPOR ELEKTRICKEJ ENERGIE

výpočet úspor medzi LED a žiarovkou
PALCO IT, s.r.o. | Kalkulačka úspor elektrickej energie
KALKULAČKA ÚSPOR ELEKTRICKEJ ENERGIE

Táto kalkulačka úspor elektrickej, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie zvyčajné osvetlenia, Vám vypočíta spotrebu, úsporu, návratnosť, životnosť, zisk a výnos, na základe zadaných parametrov. Okrem úspor elektrickej energie sa vyhodnocujú aj ekonomické veličiny, ako návratnosť investície a ročný percentuálny výnos z investície. Výpočet úspor medzi LED vs. žiarovka.

KALKULAČKA EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE