NÁZOV ŽIAROVKA LED PARAMETER
Príkon W
Počet kusov
Prevádzka deň hodín
Ročná spotreba kWh
Ročná spotreba eur
Ročná úspora kWh
Ročná úspora eur
Návratnosť investície rokov
Životnosť hodín rokov
Úspora po dobu životnosti kWh
Úspora po dobu životnosti eur
Zisk po dobu životnosti eur
Ročný výnos investície %
Cena diela eur
Rozdiel nákupnej ceny eur
Počet dní rok
Sadzba eur
Životnosť hodín