NÁZOVŽIAROVKALED SVIETIDLOPARAMETERVYSVETLIVKY
PríkonW-
PočetkusovPočet kusov LED
Prevádzkahodín deňPrevádzková doba LED
Spotreba rok(Príkon * Počet kusov * Prevádzková doba * Počet dní) / (Premena jedotiek)
Spotreba rokeurSpotreba rok kWh * Sadzba
Ročná úsporaSpotreba rok kWh žiarovka - Spotreba rok kWh LED
Ročná úsporaeurSpotreba rok eur žiarovka - Spotreba rok eur LED
Návratnosť investícierokov(Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED) / (Ročná úspora eur)
Životnosť hodínrokov(Životnosť hodín) / (Počet dní * Prevádzková doba LED)
Úspora po dobu životnostiRočná úspora kWh * Životnosť rokov
Úspora po dobu životnostieurRočná úspora eur * Životnosť rokov
Čistý zisk po dobu životnostieur(Úspora po dobu životnosti eur) - (Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED)
Ročný výnos z investície%(Čistý zisk po dobu životnosti / Životnosť rokov) / (Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED) * 100
Cena dielaeurRozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED
Rozdiel nákupnej ceny bez DPHeur-
Počet dnív roku-
Sadzbaeur-
Životnosťhodín-
ZaokrúhľovaniemiestaČíslo udáva počet desatinných miest, na ktorú bude hodnota zaokrúhlená.
Premena jednotiek-
NÁZOVŽIAROVKALED SVIETIDLOPARAMETERVYSVETLIVKY
PríkonW-
Počet0.00kusovPočet kusov LED
Prevádzka0.00hodín deňPrevádzková doba LED
Spotreba rok0.000.00kWh(Príkon * Počet kusov * Prevádzková doba * Počet dní) / (Premena jedotiek)
Spotreba rok0.000.00eurSpotreba rok kWh * Sadzba
Ročná úspora0.00kWhSpotreba rok kWh žiarovka - Spotreba rok kWh LED
Ročná úspora0.00eurSpotreba rok eur žiarovka - Spotreba rok eur LED
Návratnosť investície0.00rokov(Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED) / (Ročná úspora eur)
Životnosť 0 hodín0.00rokov(Životnosť hodín) / (Počet dní * Prevádzková doba LED)
Úspora po dobu životnosti0.00kWhRočná úspora kWh * Životnosť rokov
Úspora po dobu životnosti0.00eurRočná úspora eur * Životnosť rokov
Čistý zisk po dobu životnosti0.00eur(Úspora po dobu životnosti eur) - (Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED)
Ročný výnos z investície0.00%(Čistý zisk po dobu životnosti / Životnosť rokov) / (Rozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED) * 100
Cena diela0.00eurRozdiel nákupnej ceny bez DPH * Počet kusov LED
Rozdiel nákupnej ceny bez DPHeur-
Počet dnív roku-
Sadzbaeur-
Životnosťhodín-
ZaokrúhľovaniemiestaČíslo udáva počet desatinných miest, na ktorú bude hodnota zaokrúhlená.
Premena jednotiekkWh-