NÁZOVŽIAROVKALED SVIETIDLOPARAMETER
Príkon:W
Počet:0kusov
Prevádzka:0hodín
Spotreba rok:00kWh
Spotreba rok:00eur
Ročná úspora:0kWh
Ročná úspora:0eur
Rozdiel nákupnej ceny bez DPH:eur
Návratnosť investície:NANrokov
Životnosť 35.000 hodín:INFrokov
Úspora po dobu životnosti:NANkWh
Úspora po dobu životnosti:NANeur
Čistý zisk po dobu životnosti:NANeur
Ročný výnos z investície:NAN%
Cena diela:0eur
Počet dní v roku:dní
Sadzba:eur