NÁZOV HODNOTY PARAMETER
Poradenstvo
hodín
Služby eur
BEZ DPH 0.00 eur
S DPH 0.00 eur
DPH 0.00 eur