NÁZOV HODNOTY VÝSLEDOK
Ľubovolné číslo
Zadajte ľubovolné číslo pre výpočet.