Logo
GDPR
ochrana osobných údajov
Užívateľské podmienky

Bezplatnou registráciou sa užívateľ zaväzuje, že súhlasí so všetkými nižšie uvedenými pravidlami a berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou:

 • Násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, sexuálnej orientácie, náboženstva, viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.
 • Zbrane, strelivo, vojnu.
 • Alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov.
 • Príspevky s erotickým obsahom, pornografické príspevky vrátane detskej pornografie.
 • Ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.

Prevádzkovateľ palcoit.eu má právo:

 • Poskytnúť všetky dostupné informácie orgánom činným v trestnom konaní v prípade zistenia porušenia zákonov SR.
 • Kedykoľvek zrušiť registráciu pri porušení dobrých mravov alebo zákonov SR.
 • Kedykoľvek zrušiť registráciu pri porušení registračných, diskusných a všeobecných podmienkach.
 • Zablokovať IP adresu pri porušení vyššie uvedených pravidiel.
 • Na akékoľvek zmeny v týchto pravidlách a to všetko aj bez udania dôvodu.

Pri obnove hesla máte 3 pokusy, potom 3 hodiny čakania na ďalšie pokusy. Kvôli bezpečnosti, pri registrácií heslo musí obsahovať minimálne:

 • 8 znakov.
 • 1 číslicu.
 • 1 symbol.
 • 1 veľké písmeno.
 • 1 malé písmeno.

Pridávanie príspevkov v diskusií

Pridávať môžete len príspevky obsahujúce Vaše názory, v žiadnom prípade nie kopírovaný cudzí text a takto porušovať autorské práva tretej strany. Príspevky, ktoré nejakým spôsobom urážajú, napádajú, ponižujú alebo zosmiešňujú ostatných, nebudú zverejnené. Taktiež nebudú zverejnené príspevky, ktoré obsahujú vulgarizmy, obsah nevhodný pre mladistvých, jednotvárne texty, osobné údaje, adresy, PSČ, emaily, telefóne čísla, mená, URL adresy, HTML tagy, skriptovacie kódy, IP adresy. PALCO IT, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmazanie príspevkov, blokovanie užívateľov, uzavretie diskusie alebo obmedzenie maximálneho počtu príspevkov v diskusií. Zverejňovanie príspevkov prebieha kontrolou. Uverejnenie príspevku môže trvať nejaký ten čas. Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov ako: Meno, Email, Obsah správy a IP adresa.

Odosielanie správ pomocou kontaktného formulára

Kontaktný formulár [Kontakt] slúži na komunikáciu z PALCO IT, s.r.o. Všetok obsah, ktorý sa odošle je neverejný a zaznamenávaný do databázy. Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno a priezvisko, predmet, email, mobil, správa, dátum a čas odoslania) výhradne na účely spojené s Vašim budúcim projektom.

Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.
Najpozerateľnejšie