Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

REGISTRAČNÉ PODMIENKY

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Registračné podmienky
Bezplatnou registráciou sa užívateľ zaväzuje, že súhlasí so všetkými nižšie uvedenými pravidlami.

Užívateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou:
 • násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, sexuálnej orientácie, náboženstva, viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
 • zbrane, strelivo, vojnu,
 • alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov,
 • príspevky s erotickým obsahom, pornografické príspevky vrátane detskej pornografie,
 • ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie,

Prevádzkovateľ palcoit.eu má právo:
 • poskytnúť všetky dostupné informácie orgánom činným v trestnom konaní v prípade zistenia porušenia zákonov SR,
 • kedykoľvek zrušiť registráciu pri porušení dobrých mravov alebo zákonov SR,
 • kedykoľvek zrušiť registráciu pri porušení registračných, diskusných a všeobecných podmienkach,
 • zablokovať IP adresu pri porušení vyššie uvedených pravidiel,
 • na akékoľvek zmeny v týchto pravidlách a to všetko aj bez udania dôvodu,

Pri obnove hesla máte 5 pokusov o obnovu hesla, potom 3 hodiny čakania na ďalšie pokusy. Kvôli bezpečnosti pri registrácií heslo musí obsahovať minimálne:
 • 8 znakov,
 • 1 číslicu,
 • 1 symbol,
 • 1 veľké písmeno,
 • 1 malé písmeno,
V Prešove 08.08.2021