Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovakia +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

POSTS

PALCO IT, s.r.o. | Industrial technologies | Posts | Source codes of selected applications
Sample source code of selected applications that can be easily copied and placed on your website or in a file on your computer.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="icon" type="image/gig" href="/../../images/favicon/favicon.ico">
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
<meta name="description" content="Táto kalkulačka úspor elektrickej, pri výmene účinnejšej výrobnej technológie zvyčajné osvetlenia, Vám vypočíta spotrebu, úsporu, návratnosť, životnosť, zisk a výnos, na základe zadaných parametrov. Okrem úspor elektrickej energie sa vyhodnocujú aj ekonomické veličiny, ako návratnosť investície a ročný percentuálny výnos z investície. Výpočet úspor medzi LED vs. žiarovka." />
<meta name="keywords" content="kalkulačka, úspor, elektrickej, energie, úspora energie, vyhodnotenie úspor, LED kalkulačka, LED žiarovky, žiarovka, sporenie, elektrina" />
<meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané." />
<title>PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Kalkulačka úspor elektrickej energie</title>
</head>
<body>

<style>
/*TABUĽKA KALKULAČKY POČÍTAČ*/
body {
font-size: 13px;
font-family: verdana;
font-weight: 300;
color: #777;
}

input {
font-weight: 700;
text-align: center;
color: #777;
background-color: #ffcc99;
border: 1px solid black;
border-radius: 4px;
width: 100%;
}

input:hover {
background-color: #ffcc88;
}

input[type = submit],[type = button] {
font-weight: 700;
color: #777;
background-color: #ffcc99;
padding: 10px;
width: 100%;
}

input[type = submit]:hover {
background-color: #ffcc88;
}

input[type = text]:disabled {
background-color: #cccccc;
text-decoration: line-through;
}

select {
font-weight: 700;
text-align: center;
color: #777;
background-color: #ffcc99;
border: 1px solid black;
border-radius: 4px;
width: 100%;
}

select:hover {
background-color: #ffcc88;
}

a.Tlacidko {
font-weight: 700;
text-decoration: none;
color: #777;
}

table {
width: 100%;
border: 1px solid #ccc;
table-layout: fixed;
}

th {
text-align: center;
background-color: #ffcc99;
padding: 5px;
}

tr {
border: 1px solid #ddd;
}

tr:hover {
background-color: #e4e4e4;
}

tr:nth-child(even):hover {
background-color: #e4e4e4;
}

tr:nth-child(even) {
background-color: #f2f2f2;
}

td {
text-align: left;
padding: 5px;
}

.Hodnoty {
text-align: center;
}

.Vysvetlivky {
text-align: justify;
}

/*TABUĽKA KALKULAČKY MOBIL*/
@media screen and (max-width: 600px) {
table {
border: 0;
}

table caption {
font-size: 1.3em;
}

table thead {
border: none;
clip: rect(0 0 0 0);
height: 1px;
margin: -1px;
overflow: hidden;
padding: 0;
position: absolute;
width: 1px;
}

table tr {
background-color: #f8f8f8;
border-bottom: 3px solid #ddd;
display: block;
margin-bottom: .625em;
}

table td {
border-bottom: 1px solid #ddd;
display: block;
font-size: .8em;
text-align: right;
}

table td::before {
content: attr(data-label);
float: left;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
}

table td:last-child {
border-bottom: 0;
text-align: right;
}

table input {
font-size: 11px;
text-align: right;
width: 50px;
padding-right: 3px;
}

table select {
font-size: 11px;
text-align: right;
width: 57px;
padding-right: 3px;
}

.Hodnoty {
text-align: right;
}

.Vysvetlivky {
text-align: right;
}
}

/*PREPÍNAČ MENU*/
.tab {
overflow: hidden;
border: 1px solid #ccc;
background-color: #f1f1f1;
line-height: 1.25;
font-weight: 700;
color: #777;
}

.tab button {
background-color: inherit;
float: left;
font-size: 13px;
border: none;
outline: none;
cursor: pointer;
padding: 14px 16px;
transition: 0.3s;
line-height: 1.25;
font-weight: 700;
color: #777;
}

.tab button:hover {
background-color: #ffcc88;
}

.tab button.active {
background-color: #ffcc99;
}

.TabContent {
display: none;
animation: fadeEffect 0s;
}

/*FADE EFEKT*/
@keyframes fadeEffect {
from {opacity: 0;}
to {opacity: 1;}
}

/*COPYRIGHT*/
.Copyright {
text-align: center;
font-weight: 700;
background-color: #ffcc99;
position: fixed;
width: 100%;
left: 0;
bottom: 0;
}

.Hlavny {
margin-top: 100px;
}

/*TUČNÉ PÍSMO*/
.Pismo {
font-weight: bold;
}

/*OBRÁZOK NA STRED*/
img {
display: table-cell;
vertical-align: middle;
}
</style>

<?php
/*VYPNUTIE CHÝB PHP*/
error_reporting(0);
?>

<?php
/*PODMIENKY PREPINAČ JAZYKOV*/
$PrepinacJazykov = $_POST['Jazyk'];

if ($PrepinacJazykov == "en") {
$Strings = parse_ini_file("en.ini");
}
else if ($PrepinacJazykov == "sk") {
$Strings = parse_ini_file("sk.ini");
}
else {
$Strings = parse_ini_file("en.ini");
}
?>

<div class="tab">
<!--MENU-->
<button class="TabLinks" ><img src="https://www.palcoit.eu/images/favicon/logo.png" width="90px" height="32px"></button></a>
<button class="TabLinks" OnClick="MenuFade(event, 'JS')" id="HnedOtvorit">JS<br />a</button>
<button class="TabLinks" OnClick="MenuFade(event, 'PHP')">PHP<br />b</button>
<?php
echo '<form method="post">';
echo '<button name="Jazyk" type="submit" value="sk" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["sk"]}".'">SK<br />c</button>';
echo '<button name="Jazyk" type="submit" value="en" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["en"]}".'">EN<br />d</button>';
echo '</form>';
?>
</div>

<div id="JS" class="TabContent">
<script>
/*JAVA SCRIPT KALKULAČKA*/
function KalkulackaUsporElektrickejEnergie() {

PocetKusovZiarovka = parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
PocetKusovZiarovka = PocetKusovZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("PocetKusovZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(PocetKusovZiarovka);

PrevadzkovaDobaZiarovka = parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value);
PrevadzkovaDobaZiarovka = PrevadzkovaDobaZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("PrevadzkovaDobaZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(PrevadzkovaDobaZiarovka);

SpotrebaRokKwhZiarovka = (parseFloat(document.Kalkulacka.PrikonZiarovka.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value)) / parseFloat(document.Kalkulacka.PremenaJednotiek.value);
SpotrebaRokKwhZiarovka = SpotrebaRokKwhZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("SpotrebaRokKwhZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokKwhZiarovka);

SpotrebaRokEurZiarovka = parseFloat(SpotrebaRokKwhZiarovka) * parseFloat(document.Kalkulacka.Sadzba.value);
SpotrebaRokEurZiarovka = SpotrebaRokEurZiarovka.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("SpotrebaRokEurZiarovka").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokEurZiarovka);

SpotrebaRokKwhLED = (parseFloat(document.Kalkulacka.PrikonLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value)) / parseFloat(document.Kalkulacka.PremenaJednotiek.value);
SpotrebaRokKwhLED = SpotrebaRokKwhLED.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("SpotrebaRokKwhLED").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokKwhLED);

SpotrebaRokEurLED = parseFloat(SpotrebaRokKwhLED) * parseFloat(document.Kalkulacka.Sadzba.value);
SpotrebaRokEurLED = SpotrebaRokEurLED.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("SpotrebaRokEurLED").innerHTML = DesatinneMiesta(SpotrebaRokEurLED);

RocnaUsporaKwh = parseFloat(SpotrebaRokKwhZiarovka) - parseFloat(SpotrebaRokKwhLED);
RocnaUsporaKwh = RocnaUsporaKwh.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("RocnaUsporaKwh").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnaUsporaKwh);

RocnaUsporaEur = parseFloat(SpotrebaRokEurZiarovka) - parseFloat(SpotrebaRokEurLED);
RocnaUsporaEur = RocnaUsporaEur.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("RocnaUsporaEur").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnaUsporaEur);

NavratnostInvesticie = (parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value)) / parseFloat(RocnaUsporaEur);
NavratnostInvesticie = NavratnostInvesticie.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("NavratnostInvesticie").innerHTML = DesatinneMiesta(NavratnostInvesticie);

ZivotnostRokov = parseFloat(document.Kalkulacka.ZivotnostHodin.value) / (parseFloat(document.Kalkulacka.PocetDni.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value));
ZivotnostRokov = ZivotnostRokov.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("ZivotnostRokov").innerHTML = DesatinneMiesta(ZivotnostRokov);

UsporaPoDobuZivotnostiKwh = parseFloat(RocnaUsporaKwh) * parseFloat(ZivotnostRokov);
UsporaPoDobuZivotnostiKwh = UsporaPoDobuZivotnostiKwh.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiKwh").innerHTML = DesatinneMiesta(UsporaPoDobuZivotnostiKwh);

UsporaPoDobuZivotnostiEur = parseFloat(RocnaUsporaEur) * parseFloat(ZivotnostRokov);
UsporaPoDobuZivotnostiEur = UsporaPoDobuZivotnostiEur.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiEur").innerHTML = DesatinneMiesta(UsporaPoDobuZivotnostiEur);

CistyZiskPoDobuZivotnosti = parseFloat(UsporaPoDobuZivotnostiEur) - parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
CistyZiskPoDobuZivotnosti = CistyZiskPoDobuZivotnosti.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("CistyZiskPoDobuZivotnosti").innerHTML = DesatinneMiesta(CistyZiskPoDobuZivotnosti);

RocnyVynosZInvesticie = parseFloat((CistyZiskPoDobuZivotnosti) / parseFloat(ZivotnostRokov) / (parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value)) * 100);
RocnyVynosZInvesticie = RocnyVynosZInvesticie.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("RocnyVynosZInvesticie").innerHTML = DesatinneMiesta(RocnyVynosZInvesticie);

CenaDiela = parseFloat(document.Kalkulacka.RozdielNakupnejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.Kalkulacka.PocetKusovLED.value);
CenaDiela = CenaDiela.toFixed(document.Kalkulacka.Zaokruhlovanie.value);
document.getElementById("CenaDiela").innerHTML = DesatinneMiesta(CenaDiela);

ZivotnostHodin = parseFloat(document.Kalkulacka.ZivotnostHodin.value);
ZivotnostHodin = ZivotnostHodin.toFixed(0);
document.getElementById("ZivotnostHodin").innerHTML = DesatinneMiesta(ZivotnostHodin);

/*PODMIENKY mWh, Wh, kWh, MWh, GWh*/
var PremenaJednotiek = document.getElementById("PremenaJednotiek").value;

if (PremenaJednotiek === "1000000000") {
MwhWhKwhMwhGwh = "mWh";
}
else if (PremenaJednotiek === "1000000") {
MwhWhKwhMwhGwh = "Wh";
}
else if (PremenaJednotiek === "1000") {
MwhWhKwhMwhGwh = "kWh";
}
else if (PremenaJednotiek === "1") {
MwhWhKwhMwhGwh = "MWh";
}
else if (PremenaJednotiek === "0,001") {
MwhWhKwhMwhGwh = "GWh";
}
else {
MwhWhKwhMwhGwh = "kWh";
}
document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_1").innerHTML = MwhWhKwhMwhGwh;
document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_2").innerHTML = MwhWhKwhMwhGwh;
document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_3").innerHTML = MwhWhKwhMwhGwh;
document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_4").innerHTML = MwhWhKwhMwhGwh;
}

/*PREPÍNAČ MENU + FADE EFEKT*/
function MenuFade(evt, cityName) {

var i, TabContent, TabLinks;
TabContent = document.getElementsByClassName("TabContent");
for (i = 0; i < TabContent.length; i++) {
TabContent[i].style.display = "none";
}
TabLinks = document.getElementsByClassName("TabLinks");
for (i = 0; i < TabLinks.length; i++) {
TabLinks[i].className = TabLinks[i].className.replace(" active", "");
}
document.getElementById(cityName).style.display = "block";
evt.currentTarget.className += " active";
}

/*HNEĎ OTVORIŤ*/
document.getElementById("HnedOtvorit").click();

/*DESATINNÉ MIESTA*/
function DesatinneMiesta(num) {

return (
num
.replace(' ', '.')
.replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1 ')
)
}
</script>

<?php
/*JAVA SCRIPT SAMOTNÁ KALKULAČKA*/
echo '<form name="Kalkulacka">';
echo '<table>';
echo '<thead>';
echo '<tr>';
echo '<th scope="col">'."{$Strings["nazov"]}".'</th>';
echo '<th scope="col">'."{$Strings["ziarovka"]}".'</th>';
echo '<th scope="col">'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'</th>';
echo '<th scope="col">'."{$Strings["parameter"]}".'</th>';
echo '<th scope="col" width="45%">'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'</th>';
echo '</tr>';
echo '</thead>';
echo '<tbody>';
echo '<tr>';
echo '<td dscope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["prikon"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PrikonZiarovka" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prikon"]}".'" value="94" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prikon-ziarovka"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PrikonLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prikon"]}".'" value="44" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prikon-led-svietidlo"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["W"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["pocet"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty" id="PocetKusovZiarovka"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PocetKusovLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-pocet"]}".'" value="4" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-pocet-kusov-led-svietidlo"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["kusov"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["02"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["prevadzka"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty" id="PrevadzkovaDobaZiarovka"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PrevadzkovaDobaLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prevadzka"]}".'" value="8" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prevadzkova-doba-led-svietidlo"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["hodin-den"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["03"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["spotreba-rok"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty" id="SpotrebaRokKwhZiarovka"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'" class="Hodnoty" id="SpotrebaRokKwhLED"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_1"></span></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["04"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["spotreba-rok"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty" id="SpotrebaRokEurZiarovka"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'" class="Hodnoty" id="SpotrebaRokEurLED"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["05"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocna-uspora"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="RocnaUsporaKwh"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_2"></span></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["06"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocna-uspora"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="RocnaUsporaEur"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["07"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["navratnost-investicie"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="NavratnostInvesticie"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["rokov"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["08"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'" >'."{$Strings["zivotnost-pri"]}".' <span id="ZivotnostHodin"></span> '."{$Strings["hodin"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="ZivotnostRokov"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["rokov"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["09"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["uspora-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiKwh"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_3"></span></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["10"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["uspora-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiEur"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["11"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["cisty-zisk-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="CistyZiskPoDobuZivotnosti"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["12"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocny-vynos-z-investicie"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="RocnyVynosZInvesticie"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["percenta"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["13"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["cena-diela"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" class="Hodnoty" colspan="2" id="CenaDiela"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["14"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="RozdielNakupnejCenyBezDPH" placeholder="'."{$Strings["placeholder-rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'" value="200" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["pocet-dni"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PocetDni" placeholder="'."{$Strings["placeholder-pocet-dni"]}".'" value="280" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-pocet-dni"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["v-roku"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["sadzba"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="Sadzba" placeholder="'."{$Strings["placeholder-sadzba"]}".'" value="0.25" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-sadzba"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zivotnost"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="ZivotnostHodin" placeholder="'."{$Strings["placeholder-zivotnost"]}".'" value="35000" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-zivotnost"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["hodin"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zaokruhlovanie"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><input type="text" OnKeyUp="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="Zaokruhlovanie" placeholder="'."{$Strings["placeholder-zaokruhlovanie"]}".'" value="2" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-zaokruhlovanie"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["miesta"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["15"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["premena-jednotiek"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["hodnota"]}".'" colspan="2"><select OnChange="KalkulackaUsporElektrickejEnergie()" id="PremenaJednotiek" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-premena jednotiek"]}".'">';
echo '<option value="" disabled="">'."{$Strings["select-premena-jednotiek"]}".'</option>';
echo '<option value="1000000000">'."{$Strings["select-mWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000000000"]}".'</option>';
echo '<option value="1000000">'."{$Strings["select-Wh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000000"]}".'</option>';
echo '<option value="1000" selected>'."{$Strings["select-kWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000"]}".'</option>';
echo '<option value="1">'."{$Strings["select-MWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1"]}".'</option>';
echo '<option value="0,001">'."{$Strings["select-GWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-0,01"]}".'</option></select></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_4"></span></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '</tbody>';
echo '</table>';
echo '</form>';
echo '<script>KalkulackaUsporElektrickejEnergie()</script>';
?>
</div>

<div id="PHP" class="TabContent">
<?php
/*PHP SCRIPT KALKULAČKA*/
$PocetKusovZiarovka = round($_POST['PocetKusovLED'] * 1,2);
$PrevadzkovaDobaZiarovka = round($_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * 1,2);
$SpotrebaRokKwhZiarovka = round(($_POST['PrikonZiarovka'] * $_POST['PocetKusovLED'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * $_POST['PocetDni']) / ($_POST['PremenaJednotiek'] + 0.000000000000000000001),2);
$SpotrebaRokEurZiarovka = round($SpotrebaRokKwhZiarovka * $_POST['Sadzba'],2);
$SpotrebaRokKwhLED = round(($_POST['PrikonLED'] * $_POST['PocetKusovLED'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * $_POST['PocetDni']) / ($_POST['PremenaJednotiek'] + 0.000000000000000000001),2);
$SpotrebaRokEurLED = round($SpotrebaRokKwhLED * $_POST['Sadzba'],2);
$RocnaUsporaKwh = round($SpotrebaRokKwhZiarovka - $SpotrebaRokKwhLED,2);
$RocnaUsporaEur = round($SpotrebaRokEurZiarovka - $SpotrebaRokEurLED,2);
$NavratnostInvesticie = round(($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']) / ($RocnaUsporaEur + 0.000000000000000000001),2);
$ZivotnostRokov = round($_POST['ZivotnostHodin'] / ($_POST['PocetDni'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED']  + 0.000000000000000000001),2);
$UsporaPoDobuZivotnostiKwh = round($RocnaUsporaKwh * $ZivotnostRokov,2);
$UsporaPoDobuZivotnostiEur = round($RocnaUsporaEur * $ZivotnostRokov,2);
$CistyZiskPoDobuZivotnosti = round($UsporaPoDobuZivotnostiEur - ($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']),2);
$RocnyVynosZInvesticie = round($CistyZiskPoDobuZivotnosti / ($ZivotnostRokov + 0.000000000000000000001) / ($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']  + 0.000000000000000000001) * 100,2);
$CenaDiela = round($_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED'],2);
$ZivotnostHodin = round($_POST['ZivotnostHodin'] * 1,0);

/*PODMIENKY mWh, Wh, kWh, MWh, GWh*/
$PremenaJednotiek = $_POST["PremenaJednotiek"];

if ($PremenaJednotiek == "1000000000") {
$MwhWhKwhMwhGwh = "mWh";
}
else if ($PremenaJednotiek == "1000000") {
$MwhWhKwhMwhGwh = "Wh";
}
else if ($PremenaJednotiek == "1000") {
$MwhWhKwhMwhGwh = "kWh";
}
else if ($PremenaJednotiek == "1") {
$MwhWhKwhMwhGwh = "MWh";
}
else if ($PremenaJednotiek == "0,001") {
$MwhWhKwhMwhGwh = "GWh";
}
else {
$MwhWhKwhMwhGwh = "kWh";
}

/*PHP SCRIPT SAMOTNÁ KALKULAČKA*/
echo '<form method="POST">';
echo '<table>';
echo '<thead>';
echo '<tr>';
echo '<th scope="col">'."{$Strings["nazov"]}".'</th>';
echo '<th scope="col">'."{$Strings["ziarovka"]}".'</th>';
echo '<th scope="col">'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'</th>';
echo '<th scope="col">'."{$Strings["parameter"]}".'</th>';
echo '<th scope="col" width="45%">'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'</th>';
echo '</tr>';
echo '</thead>';
echo '<tbody>';
echo '<tr>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["prikon"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'"><input type="text" min="1" name="PrikonZiarovka" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prikon"]}".'" value="'.$_POST['PrikonZiarovka'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prikon-ziarovka"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" name="PrikonLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prikon"]}".'" value="'.$_POST['PrikonLED'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prikon-led-svietidlo"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["W"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["pocet"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($PocetKusovZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" name="PocetKusovLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-pocet"]}".'" value="'.$_POST['PocetKusovLED'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-pocet-kusov-led-svietidlo"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["kusov"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["02"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["prevadzka"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($PrevadzkovaDobaZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'"><input type="text" name="PrevadzkovaDobaLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-prevadzka"]}".'" value="'.$_POST['PrevadzkovaDobaLED'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-prevadzkova-doba-led-svietidlo"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["hodin-den"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["03"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["spotreba-rok"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($SpotrebaRokKwhZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($SpotrebaRokKwhLED,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["04"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["spotreba-rok"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["ziarovka"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($SpotrebaRokEurZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["led-svietidlo"]}".'" class="Hodnoty">'.number_format($SpotrebaRokEurLED,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["05"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocna-uspora"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($RocnaUsporaKwh,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["06"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocna-uspora"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($RocnaUsporaEur,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["07"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["navratnost-investicie"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($NavratnostInvesticie,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["rokov"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["08"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zivotnost-pri"]}".' '.number_format($ZivotnostHodin,0,'.', ' ').' '."{$Strings["hodin"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($ZivotnostRokov,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["rokov"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["09"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["uspora-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($UsporaPoDobuZivotnostiKwh,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["10"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["uspora-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($UsporaPoDobuZivotnostiEur,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["11"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["cisty-zisk-po-dobu-zivotnosti"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($CistyZiskPoDobuZivotnosti,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["12"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rocny-vynos-z-investicie"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($RocnyVynosZInvesticie,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["percenta"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["13"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["cena-diela"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" class="Hodnoty" colspan="2">'.number_format($CenaDiela,2,'.', ' ').'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["14"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" colspan="2"><input type="text" name="RozdielNakupnejCenyBezDPH" placeholder="'."{$Strings["placeholder-rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'" value="'.$_POST['RozdielNakupnejCenyBezDPH'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-rozdiel-nakupnej-ceny-bez-dph"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["pocet-dni"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" colspan="2"><input type="text" name="PocetDni" placeholder="'."{$Strings["placeholder-pocet-dni"]}".'" value="'.$_POST['PocetDni'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-pocet-dni"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["v-roku"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["sadzba"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" colspan="2"><input type="text" name="Sadzba" placeholder="'."{$Strings["sadzba"]}".'" value="'.$_POST['Sadzba'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-sadzba"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["eur"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zivotnost"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" colspan="2"><input type="text" name="ZivotnostHodin" placeholder="'."{$Strings["placeholder-zivotnost"]}".'" value="'.$_POST['ZivotnostHodin'].'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-zivotnost"]}".'"></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["hodin"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["zaokruhlovanie"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" colspan="2"><input type="text" name="Zaokruhlovanie" placeholder="'."{$Strings["placeholder-zaokruhlovanie"]}".'" value="2" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-zaokruhlovanie"]}".'" disabled></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'."{$Strings["miesta"]}".'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["15"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td scope="row" data-label="'."{$Strings["nazov"]}".'">'."{$Strings["premena-jednotiek"]}".'</td>';
echo '<td data-label="VALUE" colspan="2"><select name="PremenaJednotiek" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["title-premena jednotiek"]}".'">';
echo '<option value="" disabled="">'."{$Strings["select-premena-jednotiek"]}".'</option>';
echo '<option value="1000000000">'."{$Strings["select-mWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000000000"]}".'</option>';
echo '<option value="1000000">'."{$Strings["select-Wh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000000"]}".'</option>';
echo '<option value="1000" selected>'."{$Strings["select-kWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1000"]}".'</option>';
echo '<option value="1">'."{$Strings["select-MWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-1"]}".'</option>';
echo '<option value="0,001">'."{$Strings["select-GWh"]} {$Strings["select-sipka"]} {$Strings["select-0,01"]}".'</option></select></td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["parameter"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
echo '<td data-label="'."{$Strings["vysvetlivky"]}".'" class="Vysvetlivky">'."{$Strings["01"]}".'</td>';
echo '</tr>';
echo '</tbody>';
echo '</table>';
echo '<input type="submit" value="'."{$Strings["tlacidko-vypocet"]}".'" title="'."{$Strings["title-hlavny"]} {$Strings["tlacidko-vypocet-hodnot"]}".'">';
echo '</form>';
?>
</div>

<!--<?php
/*COPYRIGHT*/
echo '<div class="Hlavny"></div>';
echo '<div class="Copyright"><p><a href="https://www.palcoit.eu/" target="_blank" class="Tlacidko" title="'."{$Strings["copyright-hlavny"]}".'">PALCO IT, s.r.o. 2011 -  '.date("Y").' © All Rights Reserved<br/>'."{$Strings["copyright-slogan"]}".'</a></p></div>';
?>-->

</body>
</html>​